Izziv je priti do več znanja

Izziv je priti do več znanja

JSKS  | 
Izziv je priti do več znanja

Objavljeno je poročilo o delu Javne službe kmetijskega svetovanja v preteklem letu

Ključne besede: JSKS, poročilo

Javna služba kmetijskega svetovanja mora biti organizirana tako, da je in bo še naprej pripravljena na vse izzive, ki jih prinaša čas in razmere v družbi. Vse zaradi kmetov, ki potrebujejo odzivno, inovativno in sodobno
strokovno podporo.

Javna služba kmetijskega svetovanja je tako leta 2019 delovala po izhodiščih MKGP in v celoti izpolnila program. »Izvedli smo vse redne naloge, ki so nam skupaj s prioritetnimi nalogami, poleg izziva same izvedbe, predstavljale tudi zasuk javne službe kmetijskega svetovanja od zagotavljanja storitev za namen izvedbe ukrepov kmetijske politike (SKP) v tehnološke vsebine,« pravi vodja te službe Anton Jagodic.

Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS izvaja svoje poslanstvo v več sklopih:

  • nudenje storitev kmetijskega svetovanja vsem kmetovalcem s pomočjo individualnega svetovanja in skupinskega svetovanja z izvedbo delavnic, usposabljanj, tehnološkimi listi, SMS obvestili, izvedbo krožkov, tečajev ter z objavo strokovnih člankov in prispevkov in ogledom dobrih praks doma in v tujini;
  • prizadevanje za tehnološki in ekonomski napredek kmetijstva ter podjetniško usmerjanje kmetij, ob hkratnem upoštevanju okoljevarstvenih ukrepov;
  • vzpostavljanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
  • pomoč pri formalnem in neformalnem povezovanju kmetijskih pridelovalcev, predvsem pa pri poslovnem povezovanju;
  • izvajanje ukrepov kmetijske politike ter sodelovanje pri kreiranju ukrepov skupne kmetijske politike v bodoče;
  • svetovanje pri izvedbi Programa razvoja podeželja, vzpostavljen sistem info točk za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdarstvu in nekatere druge vsebine;
  • sodelovanje pri strateškem načrtovanju in pomoč pri izdelavi razvojnih in preusmeritvenih načrtov za kmetijska gospodarstva;
  • svetovanje iz vsebin navzkrižne skladnosti.

Več o tem: Letno poročilo JSKS za leto 2019

Nazaj

Prihajajoči dogodki