Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Četrtega septembra je bil v Uradnem listu RS št. 118 objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih razmer v letu 2019. Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve finančne pomoči.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1474 oškodovancev na skupaj 8080 hektarjih kmetijskih površin.

Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki je oddala podpisan in datiran obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« na pristojno občino in izpolnjuje pogoje odloka, za tiste kmetijske pridelke, za katere iz končne ocene škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za najmanj 30 %.

Morebitnii vlagatelji imajo samo še danes čas, da uredijo morebitne pomanjkljivosti, zaradi katerih ne bi izpolnjevali navedenih pogojev, kot so: odprtje transakcijskega računa, poravnava zapadlih obveznosti pri Finančni upravi RS (FURS), ureditev vpisa kmetijskega gospodarstva v RKG (odprava "errorjev") in podobno.

Več...

Nazaj

Prihajajoči dogodki