Oddaja zbirnih vlog je spet možna

Oddaja zbirnih vlog je spet možna

JSKS, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore  | 
Oddaja zbirnih vlog je spet možna

Nadaljuje se izvajanje pomoči pri oddaji zbirnih vlog za leto 2020

Z 28. aprilom 2020 je javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov, ponovno začela s pomočjo kmetom pri elektronskem izpolnjevanju in elektronski oddaji zbirnih vlog za leto 2020. Rok za oddajo vloge bo predvidoma podaljšan do 15. junija 2020.

Kmetijski svetovalci bodo kmete na vnos vlog naročali na krajevno običajen način. Na vnos zbirne vloge ne bodo sprejeli nikogar, s katerim ne bo predhodno dogovorjen termin vnosa.

Nadaljevanje kampanje se bo izvajalo z upoštevanjem preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe s korona virusom COVID-19. Vlagatelji morajo upoštevati vsa splošna varnostna navodila:

  • na vnos pride le ena zdrava oseba brez prehladnih znakov,
  • točen prihod ob dogovorjenem terminu,
  • uporaba maske v notranjih prostorih,
  • umivanje in razkuževanje rok,
  • ustrezna varnostna razdalja,
  • zaželena je priprava točnega zneska za plačilo pomoči elektronskega izpolnjevanja vloge, ki se zaračunava po porabljenem času na pol ure (15,70 € do pol ure, 31,40 € do ene ure, 47,10 € do ure in pol, …) ter
  • druga specifična navodila na posamezni lokaciji, s katerimi vlagatelja seznani svetovalec v času naročanja.

Vlagatelje opozarjamo, da morajo imeti v Registru kmetijskih gospodarstev vsaj en dan pred vnosom zbirne vloge urejene podatke o GERK-ih ter druge podatke o kmetijskem gospodarstvu.

Vse vlagatelje prosimo za potrpežljivost in ravnanje v skladu z varnostnimi navodili. Le tako bomo lahko uspešno zaključili vnos vlog, ne da bi ogrožali zdravje vlagateljev in kmetijskih svetovalcev.

Vse informacije o oddaji zbirne vloge za leto 2020 lahko dobite na spletni strani KGZS v rubriki »Vse o zbirnih vlogah«.

Nazaj

Prihajajoči dogodki