Vladni odloki in kmetijstvo

Vladni odloki in kmetijstvo

Zbornica svetuje  | 
Vladni odloki in kmetijstvo

Zadnji odloki Vlade RS, ki so določili dodatne ukrepe za preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, imajo vpliv tudi na področju kmetijstva

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20) začne veljati 16.11.2020.

Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2203

Odlok določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Odlok v 2. členu določa izjeme, med katerim so navedene tudi:

  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
  • kmetijske prodajalne,
  • tržnice,
  • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih med 6. in 21. uro,

Pri tem morajo tudi kmetije in kmetijske prodajalne spoštovati določbe petega odstavka 2. člena odloka in sicer da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu). Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne in  treba je upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Na KGZS pri kmetijskih prodajalnah svetujemo, da odstranijo izdelke, katerih prodaja v skladu z odlokom ni dovoljena.  Tolmačenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je, da je tehnično blago tisto, pri katerem je izdana garancija.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20159/20in 163/20), spremembe so začele veljati 13.11. 2020

Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2184

Glavna sprememba je, da ni več dovoljeno zbiranje do šest oseb (razen, če so vsi člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva in  upoštevajo omejitve in prepovedi iz odloka.

Začasno je torej prepovedano zbiranje ljudi. Začasno so prepovedane tudi vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, poroke in verski obredi.

Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme, kot so prihod na in odhod z dela, opravljanje kmetijskih, gozdarskih in gospodarskih dejavnosti, dostop do zdravstvenih, sodnih, upravnih in drugih storitev.

Več o tem: https://www.kgzs.si/novica/kmetijstvo-in-omejitve-2020-10-22

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20, 159/20in 163/20) - zadnja sprememba začne veljati 16. novembra 2020

Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2185

Glavna sprememba za področje kmetijstva je, da se črta izjema za vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno za prihod iz države ali administrativne enote na rdečem seznamu za osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov (dosedanja točka 15). Te osebe torej potrebujejo negativen test ali pa karanteno.

Kot izjema za vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno je tudi v spremenjenem Odloku v 13. točki 10. člena naveden dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;

Izjema  prehajanja meje zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov, se omejuje zgolj na nujne poslovne razloge (nič več osebnih), oseba mora to izkazati z ustreznim dokazilom ter se vrniti čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje (pred spremembo je bilo na voljo 48 ur).

Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno.

Nazaj

Prihajajoči dogodki