Sredstev za OMD ne sme biti manj

Sredstev za OMD ne sme biti manj

Strokovni odbori, Živinoreja  | 
Sredstev za OMD ne sme biti manj

Že 11. seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti na KGZS

V začetku marca je na KGZS potekala 11. seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti (SO za OMD in AS), na kateri se je obravnavalo izvajanje ukrepov SKP v prehodnem obdobju, spremembe pri plačilih za strmine v okviru OMD, priprave na Program razvoja podeželja po letu 2021 in informacije glede opredelitve aktivnega kmeta.

V prehodnem programskem obdobju, ki se bo izvajalo v letu 2021, morda pa tudi še v letu 2022, bodo najverjetneje podaljšani vsi obstoječi ukrepi. Pri tem so člani SO za OMD in AS sprejeli sklep, s katerim od MKGP zahtevajo, da se sredstva za OMD območja v prehodnem obdobju ne zmanjšujejo. Glede proizvodno vezanih plačil od MKGP pričakujejo pojasnila, kako so krave dojilje vključene kot zgodovinsko plačilo v plačilne pravice, saj si želijo, da se prouči možnost ponovne uvedbe proizvodno vezanih plačil za krave dojilje.

Za več sredstev za OMD

V okviru točke, ki se je nanašala na spremembe pri plačilih za strmine v okviru OMD, je predstavnik MKGP predstavil nekaj podatkov, analiz in izhodišč, iz katerih bodo oblikovane spremembe pri plačilih za OMD v novem programskem obdobju. Želja je, da se v novem programskem obdobju v celoti uvede plačilo za OMD na podlagi sistema točkovanja. V OMD plačila je treba vključiti tudi obstoječa plačila za območja z naravnimi omejitvami (PONO).

Na seji SO za OMD in AS je bilo sklenjeno, da je treba v novem programskem obdobju  sredstva za OMD znatno povečati na račun ukrepa PONO, saj v novem programskem obdobju ni predvidenih ločenih podpor za ta namen. SO za OMD in AS zahteva, da se pri OMD plačilih po letu 2021 znatno poveča podpora na hektar za strme površine ter za druge površine, za katere se zaradi drugih razlogov pričakuje opuščanje. 

Glede ukrepov Programa razvoja podeželja po letu 2021 je trenutno še premalo znanega, zato se bodo te vsebine obravnavale na naslednji seji. SO za OMD in AS predlaga, da se za investicijska in nepovratna sredstva razpisov PRP znižajo vstopni pogoji pod 6 PKP ter da se v izračun PKP vključijo tudi gozdna zemljišča.

Pri določitvi aktivnega kmeta člani SO za OMD in AS dajejo pobudo, da se na KMG s travinjem aktivnega kmeta dokazuje z obremenitvijo 0,2 GVŽ/ha, sicer pa z dokazilom dohodka iz kmetijske ali gozdarske dejavnosti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki