Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za ukrep DŽ

Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za ukrep DŽ

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za ukrep DŽ

V letošnjem letu se v ukrepu Dobrobit živali (DŽ), za operaciji DŽ - govedo in DŽ - drobnica, uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize. 

Na podlagi Uredbe o ukrepu DŽ iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v letu 2020 bodo veterinarske organizacije, ki opravljajo koprološke analize, rezultate koproloških analiz vnašale v seznam koproloških analiz v spletnem portalu Volos. Podatki iz seznama koproloških analiz (datum koprološke analize, število vzorcev blata in potrebnost tretiranja živali) se bodo uporabljali za upravni pregled že ob oddaji zahtevka za prej navedeni operaciji, kljub temu pa morajo upravičenci hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah, kar se bo preverjalo s kontrolami na kraju samem. 

Koprološka analiza in vnos podatkov v seznam koproloških analiz bosta morala biti izvedena najmanj osem dni pred oddajo zahtevka za ukrep DŽ (oddaja vloge najpozneje do 5. maja 2020) in hkrati pred začetkom paše v letu 2020. Če podatki koproloških analiz ne bodo vneseni v seznam koproloških analiz, nosilec ne bo mogel oddati zahtevka za operaciji DŽ - govedo oz. DŽ - drobnica. 

Pomembno je, da je za živali oddano zadostno število vzorcev blata. Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 20 govedi za operacijo DŽ - govedo in najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 100 živali za operacijo DŽ - drobnica. V primeru, da za živali, navedene na zahtevku, za omenjeni operacijo DŽ me bo oddanega zadostnega števila vzorcev, se bo prožila blokada, ki bo izbrisala preseženo število uveljavljenih živali. 

Za živali iz zahtevka, ki bodo imele prihod na KMG po datumu zadnje vnesene koprološke analize, mora biti opravljena in v spletni portal Volos vnesena nova koprološka analiza. Enako velja za živali, katerih telitev je bila po že izdelani koprološki analizi. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki