Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjene posojilne pogodbe z Ribniškim skladom

Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjene posojilne pogodbe z Ribniškim skladom

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Pravo, Gospodarjenje  | 
Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjene posojilne pogodbe z Ribniškim skladom

Poleg bank in hranilnic tudi Slovenski regionalno razvojni sklad, skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, ki imajo s skladom  sklenjeno posojilno pogodbo.

   

Ključne besede: odlog plačila, Ribniški sklad,

Najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije COVID-19 lahko upravičenec na elektronski naslov info@regionalnisklad.si naslovi vlogo za odlog plačila obveznosti iz posojilne pogodbe.

V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.

Javni sklad in upravičenec se z dodatkom k posojilni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev.

Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe.

Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s posojilno pogodbo.

Odlog plačila obveznosti po ZIUZEOP predstavlja državno pomoč skladno s shemo št. SA.56999 (2020/N), prijavljeno v skladu z začasnim okvirom Evropske komisije za ukrepe pomoči gospodarstvu zaradi koronavirusne bolezni 19 (COVID-19).

Obrazec vloge za odlog plačila obveznosti iz posojilne pogodbe je že dosegljiva na spletni strani Ribniškega sklada

Pripravil: mag. Martin Nose

Nazaj

Prihajajoči dogodki