Za nove načine zavarovanja v sadjarstvu

Za nove načine zavarovanja v sadjarstvu

Strokovni odbori, Sadjarstvo  | 
Kar se tiče  izračuna katastrskega dohodka za sadjarstvo, bo KGZS predlagala dvig normiranih stroškov na 93 %.

Kar se tiče izračuna katastrskega dohodka za sadjarstvo, bo KGZS predlagala dvig normiranih stroškov na 93 %.

V sredo, 26. avgusta, je na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekala 10. seja Strokovnega odbora za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Strokovni odbor je pri obravnavi zavarovanja sadjarske pridelave (prisotna sta bila tudi predstavnika zavarovalnic Triglav in Agro Zavarovalnice Maribor) izpostavil letošnje težave  pri ugotavljanju začetka zavarovalnega kritja po spomladanski pozebi. Pri eni zavarovalnici je ta pogoj 20 % odprtih cvetov, pri drugi pa datum 1. april oziroma 20. marec za obalne občine. Obe zavarovalnici obljubljata spremembo začetka zavarovalnega kritja, ki bo prilagojena novim razmeram in bo tudi bolj ugodna za sadjarje. S strani strokovnega odbora je bil predlagan nov način zavarovanja pridelka sadja, na osnovi katerega bi se zavarovalo samo letne stroške pridelave. Strokovni odbor predlaga tudi  dvig stopnje sofinanciranja zavarovalnih premij iz 50  na 65 % ter ponovno vzpostavitev delovne skupine za zavarovanje na MKGP.

Kar se tiče  izračuna katastrskega dohodka za sadjarstvo, bo KGZS predlagala dvig normiranih stroškov na 93 %. Strokovni odbor je tudi mnenja, da je vstopni prag za DDV postavljen prenizko, zato predlaga, da se za  rednega davčnega zavezanca, ki  opravlja osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, vstopni prag za DDV dvigne s 7.500 na 15.000 evrov.

Člani odbora so tudi podprli pripombe KGZS na Zakon o kmetijstvu glede ohranjanja sedanje  oblike kmetije in pojmovanja kmeta, hkrati pa predlaga tudi ustanovitev medresorske skupine za ureditev malih obsegov prve stopnje predelave in predelav, ki se izvajajo izključno  na lastni surovini v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Strokovni odbor se je seznanil tudi z zahtevami strategije »od vil do vilic«, ki predvideva zmanjšanje odvisnosti kmetijstva od pesticidov in antimikrobikov ter pretirane uporabe gnojil, hkrati pa predvideva povečanje ekološke pridelave. Zahteve bodo po mnenju članov strokovnega odbora predstavljale velik izziv sadjarjem in stroki, ki v tem trenutku na te izzive še ni popolnoma pripravljena.

Izbrana kakovost za sadje

Predsednik strokovnega odbora je podal informacijo o trenutnih aktivnostih  promocije Izbrane kakovosti (IK) za sadje. Za izvedbo promocije je bila izbrana agencija Pristop, ki si že ogleduje predlagane lokacije za snemanje reklamnega oglasa na Primorskem, v Posavju, na Gorenjskem in v okolici Ljubljane. Glavna sporočila promocije IK za sadje so  višja kakovost, dodatna kontrola, pridelano in predelano v Sloveniji. Trenutno je za izvedbo promocije zbrano 140.354,88 evra. Skupna višina predvidenih sredstev za promocijo sadja je 897.700 evrov, od tega je predvideno, da sektor sadja (pridelovalci in predelovalci) prispevajo 28,5 % (255.700 €), MKGP pa 71,5 % (642.000 €). Pričetek promocijske kampanje je predviden za 25. september letos.

Nazaj

Prihajajoči dogodki