Pogoji za prodajo vina

Pogoji za prodajo vina

JSKS, Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Pridelava vina zahteva spoštovanje vinske zakonodaje, kar še posebej velja za vse, ki vina javno tržijo. Kaj vse je treba izpolnjevati, da se vino lahko prodaja, v strokovnih navodilih opisuje specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca s KGZS Zavoda Maribor Tadeja Vodovnik Plevnik.

Ključne besede: vinogradništvo, vinarstvo

Podlaga je Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/206, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13) in vsi ostali podrejeni predpisi.

Na osnovi tega je potrebno spoštovati in urediti naslednje postopke: vpis v Register pridelovalcev grozdja in vina-RPG, vodenje kletarske evidence, vodenje Smernic dobre higienske prakse.

Poleg tega je potrebno pridobiti dokumente za promet z vinom, dovoljenje za stekleničenje vina ter preveriti možnosti za prodajo vina.

Več o tem v strokovnem gradivu strokovnjakinje za vinarstvo Tadeje Vodovnik Plevnik, na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki