Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija vključena v "Shemo za male kmetije"

Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija vključena v "Shemo za male kmetije"

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija vključena v "Shemo za male kmetije"

Kmetijska gospodarstva, ki so vključena v shemo, ne morajo prenašati plačilnih pravic, saj morajo prej poskrbeti za izstop iz "Sheme za male kmete"!

V primeru, da želi kmetija, ki je vključena v "Shemo za male kmete" za tekoče subvencijsko leto prenesti plačilne pravice, mora v obdobju med 24. in 28. februarjem oddati zbirno vlogo za leto 2020. Ob oddaji zbirne vloge za leto 2020 mora upravičenec na obrazcu Izstop iz smehe za male kmete označiti z "DA" indikator: uveljavljam vlogo za izstop iz smehe za male kmete za leto 2020. 

Po oddaji zbirne vloge za leto 2020 bo kmetijski svetovalec, s katerim bo nosilec kmetijskega gospodarstva urejal vnos in oddajo zbirne vloge, v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) uredil izstop iz sheme in prenos plačilnih pravic.

Novi imetnik plačilnih pravic je primoran podpisan obrazec s priporočeno poštno pošiljko poslati na ARSKTRP najkasneje do petka, 28. 2. 2020.

Postopek izstopa iz Sheme za male kmete in prenos plačilnih pravic je možno urediti v enem dnevu. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki