Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu 2020

Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu 2020

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu 2020

Uredite GERK-e in ostalo dokumentacijo. Redni rok za oddajo zbirnih vlog poteka od 24. februarja do 6. maja 2020.

Z letom 2020 se uradno zaključuje programsko obdobje 2014–2020, v njem pa se bo izvajalo enake ukrepe kmetijske politike, kot jih poznamo od leta 2015 dalje, seveda pa tudi letos pri nekaterih prihaja do manjših sprememb. V tem letu boste lahko še naprej izvajali ukrepe in vlagali zahtevke za neposredna plačila preko plačilnih pravic in proizvodno vezanih plačil, za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), za ekološko kmetovanje (EK), za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in plačila za dobrobit živali (DŽ) za vse tri operacije (prašičereja, govedoreja in reja drobnice).

Kljub temu da običajno mislimo, da imamo za urejanje evidenc in druge dokumentacije, povezane z ukrepi kmetijske politike, še veliko časa, je najbolje, da s tem ne odlašamo. Urejanje GERK-ov intenzivno poteka že nekaj mesecev, zato je sedaj pravi čas za njihov pregled, posebej pa morate pohiteti s prenosom plačilnih pravic, če jih želite uveljavljati na vlogi za leto 2020.

Tako kot smo že vajeni, se bodo zbirne vloge, določene priloge in morebitne dopolnitve vlog izpolnjevale elektronsko in pošiljale na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) v elektronski obliki. Praksa preteklih let kaže, da večina vlagateljev za oddajo zbirne vloge pride po pomoč h kmetijskemu svetovalcu, ki je za to delo primerno strokovno in tehnično usposobljen.

Več o letošnjih zbirnih vlogah lahko preberete na naši posebni spletni strani Vse o zbirnih vlogah.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!