O zdravju parkljev in prehrani krav

O zdravju parkljev in prehrani krav

Zbornica svetuje, Prireja mleka, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
O zdravju parkljev in prehrani krav

Praktični prikaz šteje v primerjavi s predavanji dvojno. 

Ključne besede: govedoreja, nega parkljev, prehrana

Tega se zavedajo tudi v Govedorejskem društvu Dobrepolje – Struge, kjer so v sodelovanju s svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS - Zavodu Ljubljana na kmetiji Jakopič v Podpeči pri Vidmu – Dobrepolju pripravili delavnico, na kateri so se seznanili, kako poskrbeti za zdravje parkljev pri kravah molznicah, nadalje pa o prehrani krav s poudarkom na oskrbi krav v dobi presušitve in začetku laktacije.

Teoretične osnove nege parkljev je okrog 25 kmetom uvodoma predstavil Anže Cvenkel iz podjetja Sanovet z Jesenic, v nadaljevanju pa je s sodelavci opravil še praktični prikaz.

O prehrani krav pa so rejci lahko izvedeli marsikaj od Tomaža Kuplenka iz podjetja Profarm, ki je najprej komentiral kakovost krme na kmetiji, nadalje pa predstavil dodatke za bolj uspešno rejo.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki