Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KABUKI (EC)

Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KABUKI (EC)

JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KABUKI (EC)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,  je na vlogo KGZS izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo pripravka KABUKI (EC).

Ključne besede: sadjarstvo, sredstva za varstvo rastlin

Pripravek KABUKI (EC) se uporablja za uničevanje koreninskih in debelnih poganjkov pri pečkatem in koščičastem sadju, za uničevanje koreninskih in debelnih poganjkov na trti

za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter za sušenje (desikacijo) krompirjevke v jedilnem in semenskem krompirju v času, ko imajo gomolji želeno debelno oziroma 14 dni pred izkopom in skladiščenjem krompirja.

Dovoljenje za nujne primere pomeni, da gre za omejeno in nadzorovano uporabo.

  • Sredstvo se lahko uporablja v krompirju med 15.5.2020 in 14.9.2020
  • Sredstvo se lahko uporablja v nasadih sadja in vinogradih med 1.5.2020 in 30.8.2020.

Sredstvo smejo uporabljati poklicni pridelovalci pečkatega in koščičastega sadja, pridelovalci grozdja za vino in namiznega grozdja ter pridelovalci krompirja, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

KABUKI (EC) ni v prosti prodaji, sredstvo je potrebno naročiti pri zastopniku, podjetju Karsia, ki kupca oziroma uporabnika seznani z vsemi pogoji uporabi in opozorili. Povezavo na spletno stran podjetja najdete TUKAJ.

Uporabniki morajo o uporabi tega pripravka voditi evidenco, v kateri navedejo:

  • lokacijo in površino nasada,
  • datum uporabe pripravka,
  • čas uporabe,
  • dejansko uporabljeno količino pripravka,
  • dejansko količino uporabljene vode,
  • morebitna opažanja v zvezi z uporabo pripravka.

Evidenco morajo poslati zastopniku (Karsia) v 30 dneh po izteku dovoljenja, to je do 30.9.2020 oz. 14.10.2020.

Vsebina dovoljenja je na ogled TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki