Zelena trgatev

Zelena trgatev

Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Zelena trgatev

Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o izvajanju podpornega programa  v vinskem sektorju

V Uradnem listu  št. 90/2020 je bila objavljena sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za leto 2020 izjemoma uvaja dodaten ukrep zelena trgatev. Upravičenci so vinogradniki in vinarji, ki so imeli na dan 13. marec 2020 v register prijavljenih vsaj 5.000 kg pridelanega grozdja letnika 2019 in prijavljene zaloge vina za leto 2019, če so v letu 2019 pridelali vino. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi - izvedena mora biti na celem GERK-u in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje posameznik.

Kot je bilo že predhodno opozorjeno, je rok za oddajo vloge izjemno kratek. Vlogo  (z vsemi predpisanimi izjavami) je treba vložiti najpozneje do torka, 30. junija 2020, po pošti priporočeno na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ali oddati v sprejemni pisarni agencije ali poslati elektronsko (s skeniranim podpisom) na elektronski poštni predal aktrp@gov.si

Podpora krije 50% nadomestila za stroške izvedbe zelene trgatve in izgube dohodka. Višina podpore za ročno izvedbo zelene trgatve znaša 1997,50 €/ha, za mehansko (strojno) izvedbo se stroški priznajo na podlagi računov. Uredba predvideva tudi podporo za kemično odstranitev grozdov, vendar v Sloveniji ni registriranega sredstva za ta namen.

Rok za izvedbo zelene trgatve je do 10. 8. 2020, po tem Agencija izvede še ogled na kraju samem.

Več informacij pa na povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/podpora-za-zeleno-trgatev/

Nazaj

Prihajajoči dogodki