Predstavitve razpisa za mlade kmete

Predstavitve razpisa za mlade kmete

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Predstavitve razpisa za mlade kmete

Vabilo na  predstavitev 6. Javnega razpisa za podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Z namenom predstavitve podrobnih pogojev razpisa in obveščanja širše javnosti bodo na Kmetijsko gozdarskih zavodih Kranj in Celje pripravili  predstavitev razpisa, in sicer so prve predstavitve predvidene v sredo, 26. februarja, ob 10.00 v sejni sobi KGZS – Zavod Kranj, Cesta Iva Slavca 1, Kranj, v četrtek, 27. februarja, ob 9.00 v veliki dvorani KGZS -Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, Murska Sobota,  in v petek, 28. februarja, ob 10.00 v predavalnici na KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, Celje. Predstavitve so brezplačne!

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu 07/2020 31. januarja letos. Na razpolago je dobrih 14 milijonov evrov, da pa se lahko prijavite in dobite ta sredstva, morate izpolnjevati nekaj pogojev.

Vstopni pogoji:  

  • starost od 18 do vključno 40. let,  
  • ali 6 ha PKP ali 15 GVŽ
  • ali 60 čebeljih družin,
  • prevzemnik/ica mora imeti najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva  ali kmetijstvom povezanih dejavnosti
  • oziroma certifikat NPK s področja kmetijstva oz. kmetijstvom povezanih dejavnosti
  • in 3 leta delovnih izkušenj,
  • biti mora zemljiško knjižni lastnik prevzete kmetije,
  • biti mora nosilec RKG,
  • izdelati mora poslovni načrt z doseganjem obveznih mejnikov in ciljev,
  • za kmetijo je morala biti  oddana zbirna vloga in še.

Oddaja vlog se začne 24.02.2020 in je možna do 18.03.2020.

To je samo delček informacij, za vse ostale in bolj podrobne pa vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Nazaj

Prihajajoči dogodki