Dve desetletji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Dve desetletji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Sporočila za javnost  | 
Dve desetletji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Danes, 12. maja, mineva 20 let, ko so se na ustanovni seji v Ljubljani zbrali izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in podjetij. To je rojstni dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stanovske organizacije kmetov, ki je bila ustanovljena po dolgotrajnih prizadevanjih kmetov.

»Pot do ustanovitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je bila vse prej kot lahka. Danes, ko se lahko z zadovoljstvom ozremo na opravljeno delo, to prevečkrat pozabimo. V dvajsetih letih se je pokazalo, da smo na zbornico kot ustanovo lahko ponosni, saj uresničuje svoje poslanstvo ob ustanovitvi: zastopanje interesov kmetijstva. Zato smo ta jubilej želeli tudi bolj slavnostno obeležiti, vendar smo to zaradi trenutnih razmer prestavili na kasneje,« je povedal predsednik KGZS Cvetko Zupančič.

Vloga Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je večplastna. Zastopa interese lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč, gospodarskih družb, povezanih s kmetijstvom in nasploh zastopa interese slovenskega podeželja. Skrbi za prenos znanja, ustrezno zakonodajo in promocijo kmetijstva.

Izobraževanje, zakonodaja, davčna in socialna politika

Zbornica daje velik poudarek izobraževanju: tako prek javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) z izobraževanji in usposabljanji, kot prek nacionalnih poklicih kvalifikacij (NPK). Nepogrešljivo je sodelovanje v zakonodajnih postopkih. Prek strokovnih služb, strokovnih odborov in komisij ter članov voljenih in imenovanih organov je bilo v teh letih pripravljenih mnogo pripomb in predlogov. Davčna in socialna politika sta za kmetijstvo najbolj pereča in zato smo do njiju še posebej kritični. Vedno zahtevamo, da se upošteva večplastna vloga, ki jo ima kmet.

Promocija

Poslanstvo zbornice je tudi promocija. Glasilo Zelena dežela, prireditve Podeželje v mestu, Dobrote slovenskih kmetij, Vseslovenski shod kmetov na Ponikvi, sodelovanje na kmetijskih in drugih sejmih doma in v tujini, spletna stran Kupujmo domače, različni projekti, Tradicionalni slovenski zajtrk in shema šolskega sadja ter zelenjave približujejo kmetijstvo javnosti. Aktivnosti poudarjajo pomen kmetijstva za prav vse državljane, ki naj dobijo in uporabljajo kakovostno, svežo in lokalno pridelano hrano.

Za boljšo pomoč lastnikom gozdov

Na zbornici želimo preprečiti morebitne težave pri prodaji lesa in lesnih izdelkov na zahodnoevropske trge, zato smo začeli z uvajanjem sistema regijske certifikacije PEFC, ki omogoča brezplačen pristop in vpis lastnikov v bazo z minimalnimi stroški za pridobitev certifikata. Hkrati pa si želimo, da bi država prepoznala pomen svetovanja lastnikom gozdov in zagotovila ustrezne pogoje zbornici kot pomembni svetovalni službi tudi za gozdarstvo. Dejstvo je, da smo po osamosvojitvi močno nazadovali v ekonomskem izkoristku lesa, ki je največji naravni vir v Sloveniji.

Sistem

Zbornica je danes trden in zaupanja vreden sistem, kar omogoča vpliv na kmetijsko politiko. Znotraj zborničnih organov, tako voljenih kot imenovanih, se usklajujejo interesi, kar pripelje do enotnih in zato močnejših stališč v pogajanjih. Tako je država z ustanovitvijo zbornice dobila pomembnega partnerja, ki na enem mestu zbere tako stališča članov in stališča stroke, ki deluje v okviru KGZS.

Tesna povezava uporabnikov in izvajalcev

Sistem demokratično izvoljenih članov zbornice skupaj s sistemom strokovnjakov na osmih kmetijsko gozdarskih zavodih, katerih ustanoviteljica je zbornica, zagotavljata kakovostno bazo izkušenj in znanja ter povezanost uporabnikov in izvajalcev. Zbornica sledi svojemu poslanstvu, to je zastopanje javnega interesa, interesov panoge in članov zbornice, za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

KGZS kos izzivom današnjega časa

Organiziranost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se je tudi v razmerah epidemije izkazala za dobro, saj je v največji meri zagotovila, da je kljub oviram potekal prenos znanja na kmetije. Vsebina vseh treh korona zakonov bi bila brez delovanja KGZS za kmetice in kmete bistveno manj ugodna. Izkazalo se je, da je v kriznih razmerah taka organizacija za kmetijstvo še toliko bolj pomembna.

Dosedanji predsedniki zbornice

2000 – 2004: Peter Vrisk

2004 – 2008: Peter Vrisk

2008 – 2012: Ciril Smrkolj

2012 – 2016: Cvetko Zupančič

2016 – 2020: Cvetko Zupančič

Več o dvajsetletnici zbornice na spletni strani 20 let KGZS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki