Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bodite pazljivi!

Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bodite pazljivi!

Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Živinoreja  | 
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bodite pazljivi!

Ptičja gripa je zelo nalezljiva, virus ostane »živ« oziroma aktiven pet mesecev!

Rejce perutnine opozarjamo na nevarnost pojava ptičje gripe oziroma aviarne influence, ki se od začetka letošnjega leta pojavlja v nekaterih Evropskih državah.

Posamezni primeri so bili prijavljeni tudi pri prostoživečih pticah.

Zaradi tveganja, ki ga širjenje ptičje gripe predstavlja za reje perutnine, prosimo rejce perutnine, da izvajajo biovarnostne ukrepe.

Ključne besede: Ptičja gripa

Z namenom zaščite živali je potrebno pripraviti poseben prostor, v katerega se zapre perutnina v primeru pojava ptičje gripe.

Priporočamo, da z ograjami in mrežami zaščitite živali pred prosto živečimi pticami, ki ne smejo priti do krme in vode vaših živali.

Svetujemo, da omejite stike ljudi z vašimi živalmi.

Če opazite katerega od spodnjih znakov ptičje gripe vas prosimo, da o tem čim hitreje obvestite najbližjo veterinarsko ustanovo:

  • zmanjšana poraba krme in vode (za več kot 20 %),
  • padec nesnosti (za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni),
  • povišan pogin (v enem tednu za več kot 3 %),
  • kakršne koli klinične znake ali posmrtne spremembe, ki kažejo na AI.

Predvsem pa ne gre pozabiti, da je Aviarna influenca ali ptičja gripa, zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom.

Več informacij o ptičji gripi najdete v zgibanki Aviarna influenca tukaj.

Podrobno preberite informacije o bolezni, razširjenosti in ukrepih na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http:/www.uvhvvr.gov.si/

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki