Nov proračun za šolsko shemo EU

Nov proračun za šolsko shemo EU

Prireja mleka, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo  | 
Nov proračun za šolsko shemo EU

Predvideno je 250 milijonov EUR za sadje, zelenjavo in mleko za šolsko leto 2020/21

Šolska shema EU se izvaja od leta 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.  Sestavni del izvajanja šolske sheme so tudi izobraževanje in osveščaje o pomenu lokalno pridelane hrane, spremljanje  in vrednotenje učinkov ter obveščanje javnosti.

Evropska komisija je objavila proračun za šolsko shemo EU za šolsko leto 2020/21: 145 milijonov evrov je namenjenih za distribucijo sadja in zelenjave in 105 milijonov evrov za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov šolarjem. Za dopolnitev sredstev iz proračuna EU  se lahko uporabijo tudi sredstva države članice.

V zadnjem zaključenem šolskem letu (2018/19) je Shema EU zagotovila, da je več kot 20 milijonov otrok po vsej EU v šoli dobivalo mleko, sadje in zelenjavo. V shemi je sodelovalo približno 155.000 šol, v katerih je bilo evropskim otrokom razdeljenih več kot 71 milijonov kilogramov sadja in zelenjave ter 167 milijonov litrov mleka. Razdeljevanje je bilo dopolnjeno z izobraževanjem in ozaveščanjem o pomenu kmetijstva, lokalne preskrbe in uravnovešene prehrane. Za celotno shemo je bilo namenjeno 192 milijonov evrov iz proračuna EU.

Na izvajanje Šolske sheme EU  za šolsko leto 2019/20 vpliva zaprtje šol po vsej EU zaradi trenutne pandemije koronavirusa. Evropska komisija je pojasnila, da je sedanjo krizo mogoče prepoznati kot "višjo silo". To državam EU, omogoča, da dobaviteljem povrnejo vrednost hitro pokvarljivega blaga (sadje, zelenjava in mlečni izdelki), ki naj bi jih razdelili sodelujočim šolam. Izdelke lahko darujejo tudi bolnišnicam, dobrodelnim organizacijam ali podobno, da dosežejo tiste, ki jih v dani situaciji res potrebujejo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki