Začetek velikega pilotnega testa

Začetek velikega pilotnega testa

Živinoreja  | 
Ovratnice s senzorji

Ovratnice s senzorji

Projekt SESAM – Sensor Assisted Alpine Milk Production uvaja uporabo senzorjev pri proizvodnji mleka na hribovskih kmetijah. 

Ključne besede: Sesam

Dobro leto nazaj smo prvič predstavili projekt SESAM, ki je del Transnacionalnega evropskega programa na območju Alp. Na kratko ponovimo, da gre za triletni projekt, v katerem sodeluje devet inštitucij iz šestih različnih držav. Projekt se je začel aprila 2018, sedaj po dobrih dveh letih pa so sodelavci iz partnerskih inštitucij v okviru končnega velikega pilotnega testa začeli nameščati v hleve kmetij, ki so sprejele povabilo k testiranju tehnološke opreme, modularne senzorske sisteme, katerih testiranje bo trajalo do konca projekta.

Ker je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije eden izmed devetih partnerjev projekta, smo tudi zaposleni v sektorju za živinorejo že pričeli z nameščanjem senzorjev na izbranih kmetijah.

Partnersko podjetje Hahn-Schickard iz Nemčije nam je v mesecu juniju poslalo 200 senzorjev in podporno tehnično opremo, ki so jo razvili v okviru projekta.

Po prejetju opreme in programsko-tehnični pripravi le-te smo konec julija 2020 namestili prvih 62 senzorjev na kmetiji Modic iz Matene pri Igu. V naslednjih tednih bodo senzorji skupaj s pripadajočo tehnično opremo nameščeni še na kmetiji Janeza Jakopiča iz Podpeči pri Vidmu Dobrepolje in kmetiji Janeza Šebata iz Smokuča. Gre za končno verzijo modularnih senzorskih sistemov, ki so bili razviti v okviru projekta in se bodo sedaj preverili v pogojih reje v okviru velikega pilotnega testa na okrog 5.000 kravah z različnih kmetij znotraj sodelujočih držav.

Senzorji so skupaj z ovratnico nameščeni na kravah v sistemih proste reje in preko njih se v bazne postaje zapisujejo podatki o 24-urni aktivnosti krave. Zbrani podatki o aktivnosti krave se preko bazne postaje pošiljajo na skupni server, ki je nameščen na zvezi avstrijskih govedorejcev (LKV Austria) v Avstriji, kjer se potem preko posebnega računalniškega programa, razvitega v okviru projekta, obdelajo in na podlagi različnih frekvenc, ki nastajajo ob različnih aktivnosti krave, sporočajo katere živali kažejo določena odstopanja od običajnih dolžin dnevnih aktivnosti (čas ležanja, hoje, paše, pitja itd.). Ta odstopanja nakazujejo na določene fiziološke procese živali (pojatev, pojav bolezenskih stanj itd.). Predvidoma bo do konca decembra 2020 razvita tudi aplikacija, ki bo obdelane podatke iz serverja v Avstriji posredovala neposredno rejcu, ki bo lahko kadarkoli pogledal v podatke in iz njih bo preko ID številke krave razvidno, katerim kravam v čredi aktivnosti odstopajo od fizioloških meja, in tako bo rejec te živali bolj pozorno spremljal ter ugotavljal vzroke za odstopanja.

Z razvojem zadnje generacije modularnih senzorskih sistemov, ki se sedaj nameščajo v hleve za izvedbo velikega pilotnega testa, smo že skoraj dosegli cilj projekta SESAM, ki je uvedba modularnih senzorskih sistemov, prilagojenih potrebam malih kmetijskih gospodarstev, ki jim bodo omogočali večjo konkurenčnost preko zmanjšanja izgub telet, izboljšanja dobrega počutja živali, odpornosti in dolgoživosti živali. Sistemi senzorjev bodo enostavni za uporabo in stroškovno sprejemljivi. Prilagojeni bodo za države na območju Alp in uporabni tako na paši kot v hlevu, saj bodo podatke o aktivnosti krav beležili ves čas ne glede na lokacijo živali.

Veliki pilotni test bo trajal do konca projekta. V v tem času bomo spremljali rezultate testa in uporabnost tehnologije v pogojih reje, vas, rejce, pa poskušali obveščati o rezultatih in ozavestiti o smiselnosti uporabe cenovno dostopnega sistema, ki bo na voljo vsem rejcem po v Evropi ob koncu projekta.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta: https://www.alpine-space.eu/projects/sesam/en/home

Nazaj

Prihajajoči dogodki