Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo

Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo

Strokovni odbori, Hmeljarstvo  | 
Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo

Na tokratni seji je razpravljal o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, o ukrepih na področju hmeljarstva v novem programskem obdobju in o težavah pri izvajanju ukrepov za zatiranje hude viroidne zakrnelosti hmelja.

Po predstavitvi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu so člani odbora opozorili, da predlog ne vključuje že dogovorjenih sprememb iz leta 2019, ki so nujne za sprejem pravilnika o certificiranju hmelja in določb, ki bi omogočile opravljati certificiranje in pripravo hmelja za trg na kmetiji kot dopolnilno dejavnost. Sprejeli so sklep, da se od MKGP zahteva dopolnitev predloga omenjenega zakona tudi s temi vsebinami.

Predlog investicij v hmeljarstvu v prihodnjem programskem obdobju, ki obsega opremo ter stroje za pridelavo in predelavo hmelja, so na odboru že pripravili v letu 2019. Na seji so ga ponovno obravnavali, vendar dopolnitev ni bilo. Dogovorili so se, da k temu dodajo še predlogi drugih ukrepov za hmeljarstvo in da se celota posreduje v potrditev Upravnemu odboru KGZS.

V zvezi z obnovo nasadov po izkoreninjenju hude viroidne zakrnelosti hmelja so na odboru  razpravljali o sadilnem materialu. Menijo, da je cena sadik na IHPS previsoka, nesprejemljiva pa je tudi zahteva po 50-odstotnem predplačilu sadik. Izrazili so veliko zaskrbljenost, saj kljub zagotovilu IHPS, da bodo izdobavili vse naročene sadike v rednem roku v skladu s potrebami, zdaj primanjkuje sadik in jih ni možno dobiti glede na naveden želeni rok ob naročilu.

V nadaljevanju so izpostavili tudi problem kompostiranja hmeljevine iz okuženih nasadov. Po zakonodaji je na kmetijskem zemljišču dovoljeno na istem mestu kompostiranje največ pol leta, za hmeljevino z biorazgradljivo vrvico pa je to prekratko obdobje in predlagajo, da se to obdobje podaljša. Poleg tega so predlagali, da določba v Odločbi o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja, ki govori o izjemi glede uničenja rastlin v letu 2019,  ostane veljavna kot redna določba za naprej.

Zaradi obsežne problematike v zvezi s sanacijo hude viroidne zakrnelosti hmelja (sadilni material, kompostiranje hmeljevine, določba o uničenju hmeljnih rastlin) so se dogovorili, da se na MKGP pošlje pobuda za takojšnji sestanek hmeljarjev z MKGP, UVHVVR in IHPS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki