RAZPIS: 4,4 milijona € za CRP projekte

RAZPIS: 4,4 milijona € za CRP projekte

Kmetijske podpore, Izobraževanje  | 
RAZPIS: 4,4 milijona € za CRP projekte

Za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »zagotovimo.si hrano za jutri« za letošnje leto 4,4 mio evrov.

Ključne besede: razpis, CRP,

V petek, 26. 6. je bil v Uradnem listu objavljen javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020. Za izvajanje razpisanih tem s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in ribištva je namenjenih 4,4 milijona evrov. Rok za oddajo prijav je 21. julij 2020.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami ministrstva v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer na področjih prehranske varnosti Slovenije, konkurenčnosti proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov, trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in razvoja podeželja.

Izbrani in sofinancirani raziskovalni projekti bodo podpora Vladi Republike Slovenije in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa, ki so nujni za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijavne vloge vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije. Predlagatelji prijave lahko oddajo do vključno 21. 7. 2020 do 14.00 ure.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe MKGP so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis je bil objavljen v na Uradnem listu RS št. 91/2020 z dne 26.6.2020, razpisna dokumentacija pa je dostopna spletni strani agencije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki