OBVESTILO oljkarjem glede oljčne muhe

OBVESTILO oljkarjem glede oljčne muhe

JSKS, Zbornica svetuje, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava  | 
OBVESTILO oljkarjem glede oljčne muhe

Izdano je časovno omejeno dovoljenje za porabo zalog sredstva Perfektion, ki ščiti oljke pred oljčno muho.

Ključne besede: pljkarji, oljčna muha

Na pobudo slovenskih oljkarjev je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zaprosila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom oljk pred oljčno muho. Se pravi dovoljenje za uporabo sredstva Perfekthion.

Uprava je izdala časovno omejeno dovoljenje za porabo zalog Perfektiona, ki jih imajo pridelovalci oljk. Uporablja se jih lahko od 9. 7. do 30. 9. 2020. Način uporabe predpisuje odločba. na način, kot to dovoljuje odločba TUKAJ.

Pomembnejši pogoji uporabe zalog sredstva Perfekthion so:

- na oljkah, kot insekticidna vaba za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v največjem dovoljenem odmerku 0,125 l/ha (1,25 ml na 100 m2 ) pri največji porabi vode 0,3 l/drevo (največ 100 l/ha), ob dodatku ustreznega atraktanta. Tretira se la manjši del krošnje na južni strani drevesa.

- na oljkah, za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v največjem dovoljenem odmerku 1,2 l/ha (12 ml/100 m2) pri porabi vode 1200 l/ha.

S sredstvom se lahko oljke na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi, kot insekticid za foliarno tretiranje ter enkrat v obliki insekticidne vabe, pri čemer mora biti  časovni interval med tretiranji najmanj 10 dni. Tretiranje se opravi v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.

Upoštevati je potrebno minimalno karenco, ki za oljke znaša 35 dni in preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele in gojene rastline.

Nazaj

Prihajajoči dogodki