Uvedba elektronskega bolniškega lista za kmete

Uvedba elektronskega bolniškega lista za kmete

Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.

Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.

S 1. januarjem se uvaja elektronski bolniški list. Po novem zdravniki ne bodo več izdajali tiskanih bolniških listov, pač pa bo vse potekalo po elektronski poti. Gre za poenostavitev tako na strani zdravnikov, kot tudi na strani zavarovancev.

Ključne besede: elektronski bolniški list,

Elektronski bolniški list se uvaja za vse zavarovance, tudi za osebe, ki so v sistem socialnih zavarovanj vključeni kot kmetje – kmečki zavarovanci. Kljub temu pa bodo slednji do nadaljnjega še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki, kot informacijo o izdanem in posredovanem elektronskem bolniškem listu informacijskemu sistemu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Kmečki zavarovanci bodo ta list posredovali na Finančno upravo RS (FURS) za potrebe obračuna prispevkov za socialno varnost, kot do sedaj, najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec oziroma bodo sami popravili obračun prispevkov v sistemu eDavki najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Se pa v prihodnosti predvideva tudi nadgradnja informacijskega sistema eDavki, na podlagi katere posredovanje bolniškega lista v fizični obliki na FURS za potrebe obračuna prispevkov ne bo več potrebno.

Že sedaj pa za izplačilo nadomestila plače ni več potrebno priložiti bolniškega lista, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala FURS. Kmečki zavarovanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

Podobno kot za kmečke zavarovance velja tudi za osebe, zaposlene pri kmetih, ki bodo prav tako prejemale bolniški list v fizični obliki ter ga posredovale svojemu delodajalcu – kmetu, kateremu bodo podatki iz bolniškega lista služili za izpolnitev REK-1 obrazca.

Za konec naj pojasnimo še, da bodo ne glede na izdan bolniški list v fizični obliki, ki kot že zapisano, služi zgolj kot informacija o izdanem elektronskem bolniškem listu, tako kmečki zavarovanci, kot osebe, zaposlene pri kmetih, lahko dostopali tudi do elektronskega bolniškega lista (eBOL) na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si, če razpolagajo z digitalnim potrdilom.

Nazaj

Prihajajoči dogodki