Za primerljivost in večjo konkurenčnost

Za primerljivost in večjo konkurenčnost

Govedoreja  | 
Za primerljivost in večjo konkurenčnost

EIP projekt - uvedba genomskega obračuna plemenskih vrednosti za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, že v polnem teku

V torek, 30. junija, se je v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani odvilo prvo izobraževanje v sklopu EIP projekta "Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi". Izobraževanja smo se udeležili tudi zaposleni v sektorju za živinorejo pri KGZS, ki koordinira javno službo kontrole in selekcije v živinoreji.

Projekt se s pričetkom novembra 2019 izvaja pod vodstvom Univerze v Ljubljani (Biotehniške fakultete), vodja projekta je izr. prof. dr. Klemen Potočnik. V partnerstvu projekta sodelujejo še Kmetijski inštitut Slovenije, vseh sedem Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki izvajajo javno službo strokovnih nalog v živinoreji, ter sedem govedorejskih kmetij in kmetijsko podjetje PP – AGRO d.o.o.

Glavni cilj triletnega projekta je vzpostavitev slovenskega nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti na primeru govedorejskih kmetij. Le-ta bo omogočil primerljivost z mednarodnimi plemenskimi vrednostmi in s tem hitrejše doseganje pričakovanih rezultatov selekcije v lastnih čredah ter dolgoročno večjo konkurenčnost slovenske reje mlečnega goveda.

Lastna genomska selekcija predstavlja tudi priložnost za prirejo nišnih proizvodov (npr. A2 mleko) in izvajanje učinkovitejšega nadzora nad genetsko raznolikostjo v lastni populaciji govedi. Opredelitev genomskega potenciala živali z uporaba rezultatov genomskega obračuna plemenskih vrednosti in informacij o monogenskih lastnostih bo omogočila vzrejo več vrednih plemenskih živali ter s tem povečala konkurenčnost posameznih kmetij.

V okviru EIP projekta bodo organizirana tri letna srečanja z namenom izobraževanja in usposabljanja rejcev ter ostalih udeležencev o različnih vidikih genomske selekcije. 

Tematika izobraževanj bo teoretično-praktična, s poudarkom na razpravi v povezavi s predstavljeno vsebino na temo genomske selekcije v lastni čredi, v Sloveniji in na globalni ravni. 

Namen prvega izobraževanja je bil seznaniti udeležence z osnovami (genomske) selekcije in postopki genotipizacije ter jih usposobiti za ravnanje z vzorci. Program usposabljanja je bil sestavljen iz štirih tematik. Pri vsaki tematiki je bila uvodna teoretična predstavitev, kateri je sledila razprava v povezavi s predstavljeno vsebino.

Več o samem projektu najdete na povezavi:

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki