Rjava je ta prava

Rjava je ta prava

Govedoreja  | 
Rjava je ta prava

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije (ZRGRPS), ki združuje približno 450 rejcev v petnajstih društvih, je letos spomladi izvolila novega predsednika. Dosedanjo predsednico Sonjo Arlič iz Škal pri Velenju  je nasledil Tomaž Modic iz Matene pri Igu.

»Nadaljevali bomo z rejskim delom, da ohranimo pasmo. Reja govedi rjave pasme v Sloveniji se sicer zmanjšuje, saj po količini mleka težko tekmuje s črno-belo pasmo. Je pa njen adut mleko, ki je zelo primerno za sire. Tako imenovani kapa kazeini so beljakovine, ki so ključne za sirjenje, in mleko rjavih krav ima sestavo, ki za ta namen prekaša mleko drugih pasem. Sicer pa nisem najbolj zadovoljen s politiko, ki vodi k zmanjševanju števila mlečnih krav, saj to pomeni še večje pomanjkanje telet za pitanje.«

Prireja mleka ima stalna nihanja in trenutno cena pada. »Ko govorimo o samooskrbi z mlekom, menim, da gre pri tem za zavajanje. Mi resda veliko svežega mleka izvozimo, uvozimo pa mlečne izdelke. Mleka imamo komaj zase dovolj oziroma je bilanca mleka približno izenačena.«

Kmetija Modic v Mateni sicer obsega 50 hektarjev lastne in najete obdelovalne zemlje, od tega okrog 20 ha njiv, 15 ha sejanih travnikov in 4 ha absolutnih travnikov. H kmetiji sodi še 10 hektarjev gozda.

Redijo okrog 130 glav govedi, od tega 60 molznic rjave pasme. Kmetija uporablja sodobne rejske metode. Ravno med našim obiskom so izvajali embriotransfer. To pomeni, da se pri najboljših kravah (donorkah) s hormoni izzove ovulacijo več jajčec, potem pa se oplojena jajčeca prenese v druge telice/krave (receptorke), ki donosijo tele. S tem se izboljša učinek selekcije. Prav tako k temu prispeva  uporaba t. i. seksiranega semena, s katerim v 90 odstotkih dobimo teleta določenega spola. Pri prireji mleka želimo teličke najboljših krav.

Ob koncu leta 2019 je bila povprečna prireja mleka na kmetiji v standardni laktaciji (305 dni) 9.184 kg s 4,21 % maščobe in 3,53 % beljakovin. V Ljubljanske mlekarne oddajo dobrih 400.000 litrov mleka,  okrog 5.000 litrov pa ga prodajo doma. 

_________________________________________________________

Rjava pasma je v Sloveniji prisotna na območjih s težjimi pogoji za pridelovanje, kar pogojuje tudi manjše kmetije in manj intenzivno prirejo. Rjava pasma se je izkazala kot najboljša v zahtevnih razmerah Krasa, Posočja, dolenjskega gričevja, Savinjskih Alp ter južno in zahodno od Ljubljane.

Nazaj

Prihajajoči dogodki