Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laškega in Šentjurja pri Celju

Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laškega in Šentjurja pri Celju

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laškega in Šentjurja pri Celju

Ker je neurje s točo na območju Sevnice, Radeč, Laškega in Šentjurja pri Celju zelo prizadela številne posevke koruze za silažo, so v okviru KGZS – Zavoda Novo mesto in KGZS – Zavoda Celje, organizirali akcijo pomoči najbolj prizadetim kmetijam.

Kmetijski svetovalci že preverjajo potrebe kmetij po krmi – koruzi za silažo in kličejo na prizadete kmetije, da ugotovijo, če imajo kmetije potrebe po krmi in kakšne količine.

Vsi, ki imate morebitne presežke koruze, ki bi jih lahko ponudili prizadetim kmetijam sporočite to na izpostave Javne službe kmetijskega svetovanja:

Sevnica:

Vladimir Sotošek, tel.: (07) 814 17 25, 051 687 816;  vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si

Laško:

Slavica Hudina (03) 734 08 71, 041 448 017, slavica.hudina@ce.kgzs.si

Nazaj

Prihajajoči dogodki