RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje

RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje

Strokovni odbori, Čebele, Kmetijske podpore  | 
RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje

V petek, 18. decemba, sta bila objavljena dva javna razpisa za čebelarje, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 216.000 evrov.

Ključne besede: razpis, čebelarstvo

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev začne teči 6. januarja 2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 20. aprila 2021.

V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP),
  • oziroma na telefonski številki AKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja lahko zainteresirani posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si
Nazaj

Prihajajoči dogodki