Drugače, a nemoteno

Drugače, a nemoteno

JSKS  | 
Delo kmetijske svetovalne službe pod novimi pogoji

Delo kmetijske svetovalne službe pod novimi pogoji

Pregled dela JSKS v času razglašene epidemije korona virusne bolezni in veljavnosti najstrožjih ukrepov vlade

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in prisotnih ministrstev ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo v Javni službi kmetijskega svetovanja (JSKS) v času razglašene epidemije izvedli vrsto ukrepov, ki so omogočali varno delo in hkrati zagotavljali osnovne storitve kmetijskega svetovanja kmetom.

Z odlokom oz. dopisom MKGP št. 014-12/2020 z dne 13.3.2020 se je prekinil le vnos zbirnih vlog na lokacijah Javne službe za kmetijsko svetovanje zaradi razglašene epidemije in aktiviranja državnega načrta zaščite in reševanja, pa tudi na tem področju smo intenzivno iskati rešitve, kako izpolnjevati vloge na daljavo.

V Javni službi kmetijskega svetovanja smo zato v tem obdobju začeli usposabljali svetovalce za delo na daljavo s sodobnimi komunikacijskimi orodji in s tem močno pospešili razvoj digitalizacije. Za namen izdelave EIV vlog in zahtevkov smo preko spletnih seminarjev  usposobili večino svetovalcev, ki delajo na tem področju ter na ta način usposobili tudi svetovalce za pripravo osebne zbirne mape za NPK. Tako usposobljeni svetovalci so lahko začeli s pripravo  vlog in zahtevkov na daljavo.

Na MKGP smo 24.3.2020 poslali dopis  glede organiziranja dela in izvajanja prednostnih nalog JSKS v potrditev, kar so nam na MKGP s poslanim dopisom 6.4.2020 tudi potrdili. Naloge so navedene TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!