Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odpravo škode v gozdovih

Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odpravo škode v gozdovih

Obnovljivi viri, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odpravo škode v gozdovih

Povečanje sredstev pri podukrepu M8.4 - podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Ključne besede: škoda, gozdovi

 

V letu 2019 in letu 2020 so prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica naravnih ujm v preteklih letih močno poškodovali slovenske gozdove. Sredstva, ki jih prerazporejajo, so namenjena sanaciji starih naravnih nesreč na obstoječem območju sanacije. V preteklosti je bilo za ta ukrep malo zanimanja. Da bi to spremenili, so na terenu izvedli nekaj promocijskih dejavnosti z morebitnimi upravičenci po vsej Sloveniji.  

Vse naravne ujme skupaj (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, podlubniki) so poškodovale 913.454 hektarjev gozdov. Večino gozdov bo obnovljenih po naravni poti, dela odprave škode in obnovo gozdov bodo izvedena na površini 6.750 hektarjev. Prvo merilo za določitev sanacijskih površin je ustrezna škoda v gozdu (več kot 20 % poškodovanega gozdnega potenciala), drugo pa razmere na lokaciji, tako da gozda ni mogoče obnoviti po naravni poti in je treba ukrepati.

V okviru te spremembe PRP 2014–2020 se tako povečujejo razpoložljiva sredstva na ukrepu M08.4za 3 mio EUR. Skupaj se obseg sredstev na ukrepu M08.4 povečuje s 7,554.400 EUR na 10,554.400 EUR. (Vir: MKGP)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle