V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrobit živali

V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrobit živali

Ekološko kmetijstvo, Prašičereja, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Kmetijske podpore, Izobraževanje  | 
V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrobit živali

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020 je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali v letu 2021, ki se izvaja že od leta 2014.

Ključne besede: dobrobit, govedo, prašiči, drobnica

Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora možnih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. Tudi v letu 2021 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  vabi k oddaji pripomb, predlogov oziroma dopolnitev, ki jih pošljete na e-naslov: 

alberta.zorko@kgzs.si najpozneje do četrtka, 10. 12. 2020.

Predlog Uredbe o ukrepu dobrobiti živali pa najdete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki