Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic

Resda je do začetka nove kampanje za vnos zbirnih vlog še nekaj časa, ne bo odveč, če vas spomnimo, da pravočasno uredite evidence glede rabe kmetijskih zemljišč, prav tako glede stanja plačilnih pravic na vaši kmetiji.

Ključne besede: GERK-i, plačilne pravice

Preverite in uredite vrisane GERK-e

Pred oddajo zbirne vloge je potrebno v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preveriti in po potrebi urediti vrisane GERK-e na kmetijskem gospodarstvu.

Če imate dostop do spleta, lahko pravilnost vrisa GERK-ov preverite na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/). Do GERK-ov dostopate z vpisom vaše KMG-MID številke. Kdor nima možnosti za dostop do spleta, lahko za pregled GERK-ov zaprosi na upravni enoti.

Pri pregledu bodite pozorni, da so na ortofoto posnetkih meje vaših GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Če boste ugotovili, da prihaja do razhajanj oz. če je prišlo do kakršnihkoli sprememb na vaših zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, spremembe dejanske rabe ipd.) se naročite na upravni enoti za ureditev GERK-ov. Glede stanja GERK-ov bodite posebej pozorni v severovzhodnem delu Slovenije, saj so bili na tem območju opravljeni novi ortofoto posnetki v letu 2019.

GERK-e je potrebno na upravnih enotah urediti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge.

 

Prenos plačilnih pravic za leto 2020

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2020 je 28. februar 2020. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2021.

Nosilec KMG, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni Vlogo za prenos plačilnih pravic. Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti v fizični obliki poslana na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika.

Pozivamo nosilce KMG, ki imate zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago presežek plačilnih pravic, da le – te ponudite na trgu ter hkrati nosilce KMG, ki potrebujete dodatne plačilne pravice, da le – te intenzivno poiščete znotraj svojega okolja ali na trgu.

Vloga za prenos plačilnih pravic

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!