Aktualni roki za oddajo poročil FADN

Aktualni roki za oddajo poročil FADN

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo  | 
Aktualni roki za oddajo poročil FADN

Ob zaključku starega leta in začetku novega leta je običajno čas, da naredimo »bilanco« preteklega leta, »nalijemo čistega vina« in ugotovimo, kako je bilo le-to uspešno. Tudi kmetije, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo FADN, v tem obdobju pripravijo inventurne popise ob zaključku preteklega in začetku novega leta, pripravijo, pregledajo in po potrebi dopolnijo mesečna poročila ter zagotovijo obdelave podatkov.

Obdelave podatkov lahko pripravijo sami, če imajo ustrezen program, lahko pa za storitev obdelave podatkov najamejo računovodske servise (tudi na vseh kmetijsko gozdarskih zavodih nudimo tovrstne storitve v računovodskih pisarnah FADN). Za vzorčne kmetije FADN pa obdelave naredijo v pooblaščenih računovodskih pisarnah na KGZS – zavod KR in KGZS – zavod PT.

Za kmetije, ki vodijo knjigovodstvo po metodologiji FADN, so pomembni tudi roki, do kdaj morajo oddati poročila in obdelave FADN. Obveznosti in roki oddaje so odvisne od statusa kmetije glede na vodenje FADN knjigovodstva. Ločimo namreč »vzorčnike«, »obveznike, ki so hkrati vzorčniki«  in »čiste obveznike«.

Kmetije, ki so prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja (PRP) in imajo obveznost spremljanja podatkov o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN  (»obvezniki«) morajo v spletno aplikacijo Razvoj podeželja – poročila, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,  oddati poročilo  na podlagi obdelav FADN za leto 2019 najkasneje do 15.04.2020, če so sredstva pridobili v okviru javnih razpisov PRP 2014-2020 na podukrepih 4.1, 4.2., 6.1. in 8.6. V primeru, da obveznost izhaja iz programskega obdobja PRP 2007-2013 pa morajo FADN obdelave poslati na MKGP do 31.03.2020. Na podlagi prejetih  obdelav pa MKGP »staro spletno aplikacijo  program razvoja podeželja – izplačila«, vnese podatek o poslani obdelavi.

Kmetije, ki so obvezniki v okviru javnih razpisov PRP 2014-2020, hkrati pa sodelujejo tudi v reprezentativnem vzorcu (»obvezniki in hkrati vzorčniki«) morajo enako kot drugi obvezniki zagotoviti obdelave FADN podatkov za pripravo poročil najkasneje do 15.04.2020. Te kmetije so bile zato že v januarju 2020 pozvane k oddaji poročil na računovodski pisarni Kranj in Ptuj, ki bosta do tega datuma zagotovili obdelave za poročanje.

Za vzorčne kmetije, ki sodelujejo v reprezentativnem vzorcu 2019 (vzorčniki) pa so roki nekoliko drugačni. Kot prej zapisano, obdelave za njih naredijo v računovodskih pisarnah Kranj in Ptuj. Kmetije morajo v računovodski pisarni posredovati vsa poročila najkasneje do 28.02.2020. Računovodski pisarni bosta izdelali obdelave teh podatkov do konca septembra 2020, ko se obdelani podatki posredujejo v evropski kontrolni sistem »RICA 1«..

Več informacij o poročanju lahko najdete na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocanje-za-ukrepe-prp-2014-2020/. Oddaja FADN poročil poteka preko spletne aplikacije https://webapl.mkgp.gov.si/fadn/#!/login in vključuje naslednje datoteke: podatkovni model in rezultate obdelave knjigovodskih podatkov (pdf datoteka), standardne rezultate (MC Excel datoteka) in zbirni stavek (xml datoteka).

V izogib pozivanju o dostavi FADN obdelav in poročil s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in morebitnim sankcijam, če se kljub pozivom ne boste odzvali, svetujemo, da se zgoraj navedenih rokov držite.

Nazaj

Prihajajoči dogodki