Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2020

Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2020

Kmetijske podpore  | 
Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2020

Vabimo vas na Predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja v obdobju 2014-2020 za leto 2020.

Omenjeno usposabljanje bo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letošnjem letu zaradi epidemije COVID-19 izvedeno na drugačen, bolj digitaliziran in prilagojen način kot v preteklosti. Na predvidene datume usposabljanja, bodo kandidati na dom, s strani MKGP, prejeli gradivo o KOPOP, hkrati pa jih bodo na MKGP vpisali tudi v EVIZO, kot udeležence predhodnega usposabljanja. Tako bo mogoče za kmetijska gospodastva, ki bodo prijavljena na predhodno usposabljanje do določenega datuma, z naslednjim dnem oddati tudi zbirno vlogo za leto 2020 z novim vstopom v KOPOP. 

Za usposabljanje v treh terminih, in sicer 25. 5. 2020, 1. 6. 2020 ali 8. 6. 2020, se je potrebno, najkasneje dva dni pred posameznim terminom, obvezno predhodno prijaviti.

Prijavnica do predhodnega usposabljanja je dostopna na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/280203

Operacije ukrepa KOPOP naj bi prispevale k varovanju okolja, ohranjanju biotske pestrosti, krajine in genskih virov. Zato vas pozivamo, da se v letu 2020 vključite v sledeče operacije, v katere so novi vstopi še mogoči:

 • Posebni traviščni habitati; 
 • Traviščni habitati metuljev; 
 • Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; 
 • Steljniki; 
 • Vodni viri; 
 • Ohranjanje habitatov strmih travnikov; 
 • Grbinasti travniki; 
 • Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri; 
 • Planinska paša; 
 • Visokodebelni travniški sadovnjaki; 
 • Ohranjanje mejic; 
 • Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in  
 • Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

 

Uradno vabilo

Več informacij najdete na povezavi >>

Nazaj

Prihajajoči dogodki