Nov pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

Nov pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Nov pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

S Pravilnikom smo v slovensko zakonodajo prenesli določbe Direktive Komisije 2020/177/EU v delu, ki na novo določa zahteve za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, ki se lahko prenašajo z razmnoževalnim materialom trte.

Ključne besede: vinogradništvo

Zaradi uskladitve z direktivo se spreminjajo zahteve za matične vinograde in trsnice, ki so po novem bolj podrobno opredeljene, nekatere dosedanje zahteve se zaostrujejo, npr.: testiranje na prisotnost ogorčic, prenašalk virusov, se zahteva po novem za vse matične vinograde in trsnice; testiranje ni potrebno, če na zemljišču najmanj 5 let ni rasla trta.

Pravilnik odpravlja tudi nekatere strožje zahteve za razmnoževalni material kategorije standardni material, pridelan v Sloveniji, na primer:
- pozitivna množična selekcija v standardnih matičnih vinogradih ni več obvezna;
- standardni matični vinogradi se pred prvo uporabo ne potrjujejo.

Pravilnik začne veljati 2. avgusta 2020. S tem datumom preneha veljati dosedanji Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05).

Prehodne določbe (24. člen novega Pravilnika) omogočajo, da se bo lahko razmnoževalni material (cepiči, podlage, trsne cepljenke), ki so se začeli pridelovati po starem pravilniku, uradno potrdili po novem pravilniku.

Povezava na Pravilnik

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!