Prihaja nova generacija bikov

Prihaja nova generacija bikov

JSKS, Zbornica svetuje, Govedoreja, Živinoreja  | 
Bik črnobele pasme

Bik črnobele pasme

V tem tednu je potekalo letno licenciranje bikov črnobele pasme na Osemenjevalnem centru Preska.

Center je vodilni ponudnik semena domačih bikov ter ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in krav vseh pasem.

Ključne besede: osemenjevanje, črnobela pasma, mladi biki

Na Osemenjevalnem centru Preska je 16. julija potekalo licenciranje in predstavitev mladih bikov črnobele pasme. Predstavljenih je bilo štirinajst mladih bikov korektnih oblik z značilnimi pasemskimi lastnostmi. Gre za potomce najboljših slovenskih črnobelih krav. Glede na videno lahko pričakujemo odlične nove generacije teličk, ki bodo odrasle v visoko produktivne živali.

V sklopu dogodka je potekalo virtualno letno licenciranje bikov, na katerem so bili prisotni predstavniki izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji (Zavodov KGZS, KIS, BF), predstavnik MKGP in rejci.

Strokovna vodja črnobele pasme prof. dr. Marija Klopčič  je predstavila testirane, mlade in čakajoče bike, porabo njihovega semena v letu 2019 ter rezultate novih obračunov plemenskih vrednosti. Člani komisije so na podlagi predstavljenih podatkov določili število doz semena posameznega bika za osemenjevanje v letu 2021 ter izbrali bike, ki bodo vključeni v letošnji katalog bikov črnobele pasme. 

Predstavljeni mladi biki so potomci najboljših slovenskih krav črnobele pasme in po njih lahko upravičeno pričakujemo nove, boljše generacije teličk, ki bodo odrasle v  visoko produktivne krave molznice.

Bojazen pred osemenjevanjem krav s semenom mladih bikov, ki se med rejci pojavlja v zadnjem obdobju, je nepotrebna. Glede na priporočilo strokovnjakov, je smiselno, da rejci vsako leto do tretjino plemenskih živali v čredi semenijo z semenom mladih bikov.

"Če malo karikiramo in potegnemo vzporednico med genetiko in razvojem kmetijskih strojev, rejci sami najbolje veste, da je kmetijska mehanizacija iz leta v leto boljša. Prav tako se genetika slovenskih čred iz leta v leto izboljšuje, zato je strah pred uporabo semena mladih bikov poponoma odveč," meni strokovni sodelavec za živinorejo na KGZS Stane Glač.

Več o mladih bikih vseh pasem in njihovih lastnosti, ki so na voljo za osemnenjevanje 2020/21 najdete na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska TUKAJ

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki