Pričakovali smo odpravo in ne potrditev kaosa

Pričakovali smo odpravo in ne potrditev kaosa

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Pričakovali smo odpravo in ne potrditev kaosa

Na KGZS smo razočarani nad odločitvijo Ustavnega sodišča, ki ne odpravlja zmede glede upravljanja z zvermi, temveč jo še poglablja

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) spoštujemo odločitev Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, a hkrati izražamo veliko razočaranje nad njegovo odločitvijo. Pričakovali smo, da bo sodišče kot največja avtoriteta v Sloveniji upoštevalo tudi vsebinska dejstva. Ta kažejo na to, da se je ravno na podlagi sodb Upravnega sodišča prenehalo upravljati z zvermi, kar je pustilo neslutene negativne posledice na podeželju.

Slovenija je bila desetletja zgleden primer upravljanja s populacijo prostoživečih zveri na njenem ozemlju. Za razliko od razvitih evropskih držav imamo na našem ozemlju najvišjo gostoto zveri, kar gre pripisati prav visoki stopnji zavedanja podeželanov, ustreznemu strokovnemu pristopu in pravilnim ukrepom države. Kljub dejstvu, da je med različnimi deležniki prihajalo tudi do nezadovoljstva, je sistem deloval in bil uspešen.

Tisti trenutek, ko se je sodišče postavilo na stran samo ene skupine deležnikov, ki ni bila v ničemer neposredno prizadeta, se je porušilo ravnovesje v dokaj krhkem, a učinkovitem sistemu.

Zato smo utemeljeno pričakovali, da bo Ustavno sodišče odpravilo kaos, ki je nastal kot posledica nestrokovnih odločitev in spet postavil stvari na svoje mesto. Pričakovali smo vsaj to, da bo sodišče pozvalo vse deležnike,  naj zagotovijo učinkovito upravljanje.

Kljub našemu razočaranju pa upamo, da bo vlada z novimi strokovnimi argumenti uspešna pri zagovarjanju nujnosti ustreznega in učinkovitega upravljanja s populacijo velikih zveri. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo opuščanje kmetovanja na marginalnih območjih države in s tem izgubo pomembnega dela javnih dobrin in biodiverzitete mnogih rastlinskih in živalskih vrst. In vse to na račun populacije velikih zveri, ki jo je v Sloveniji rekordno veliko in je v zelo ugodnem stanju.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!