RAZPIS: 400.000 € za javne razpise v čebelarstvu

RAZPIS: 400.000 € za javne razpise v čebelarstvu

Zbornica svetuje, Čebele, Kmetijske podpore  | 
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.

Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19. junija objavilo tri javne razpise, in sicer sofinanciranje čebelarske opreme, racionalizacija sezonske selitve panjev in subvencioniranje vzreje čebeljih matic.

Ključne besede: razpis, čebelarstvo

V okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 319.584 evrov.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 30.000 evrov.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 40.000 evrov.

Z javnimi razpisi bodo v skladu z novim Programom ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2020-2022 tako še naprej sledili uresničevanju splošnih ciljev: ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele, ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po Sloveniji, ohraniti kakovost in varnost medu in čebeljih pridelkov in povečati stopnjo samooskrbe z medom.

Nazaj

Prihajajoči dogodki