Predstavitev razpisov za gozdarstvo

Predstavitev razpisov za gozdarstvo

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Predstavitev razpisov za gozdarstvo

Od 22. do 28. julija bodo potekale predstavitve razpisov za področje gozdarstva.

Ključne besede: razpis, gozdarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v mesecu juliju in avgustu 2020 v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov s področja. gozdarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, zato bodo vsebine v drugi polovici julija predstavljene na sedmih krajih po Sloveniji.

Predstavljeni bodo razpisi za podporo gozdno-lesni verigi, kaj je potrebno za vnos vloge v aplikacijo in ukrep financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije, Ukrepi za ohranjanje vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih.

Razpored je na voljo na POVEZAVI

Nazaj

Prihajajoči dogodki