Predstavitev razpisov za gozdarstvo

Predstavitev razpisov za gozdarstvo

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Predstavitev razpisov za gozdarstvo

Od 22. do 28. julija bodo potekale predstavitve razpisov za področje gozdarstva.

Ključne besede: razpis, gozdarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v mesecu juliju in avgustu 2020 v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov s področja. gozdarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, zato bodo vsebine v drugi polovici julija predstavljene na sedmih krajih po Sloveniji.

Predstavljeni bodo razpisi za podporo gozdno-lesni verigi, kaj je potrebno za vnos vloge v aplikacijo in ukrep financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije, Ukrepi za ohranjanje vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih.

Razpored je na voljo na POVEZAVI

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«