Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi COVID-19

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi COVID-19

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!

Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!

Jutri, 19. maja, se zaključuje rok za ODDAJO podpisanega predtiska in izjave za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa –epidemija COVID-19.

 

Ključne besede: finančna pomoč, goveje meso

Vlagatelje opozarjamo, da ARSKTRP pri pregledu zahtevkov za Finančno pomoč zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi COVID-19 ugotavlja, da pri nekaterih zahtevkih manjkajo podpisi vlagateljev pri izjavah.

V ta namen pozivamo, da vlagatelji, kljub temu, če niso pravna oseba (podjetje) izpolnijo in podpišejo Izjavo upravičenca, da 31. 12. 2019 še ni bilo podjetje v težavah (po uredbi 702/2014/EU pomeni podjetje tudi fizično osebo, torej vsak KMG-MID).

Nadalje vlagatelje pozivamo, da Zahtevek - Obrazec Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19) v celoti pregledajo in podpišejo Zahtevek ter obe izjavi (1 in 2).

Rok za vložitev zahtevkov za obdobje zakola, izvoza odpreme od 13. 3. 2020 - 15. 4. 2020 je 19. 5. 2020. Zahtevek se skupaj s prilogama (izjava 1 in 2)

  • vloži po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom izredni začasni ukrep ali
  • elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

OBRAZEC dobite TUKAJ

Če upravičenec ne prejme predtiskanega obrazca, pa smatra, da je do pomoči upravičen, lahko zahtevek izpolni sam in ga najkasneje do 30. 6. 2020 pošlje na Agencijo. V tem primeru bo vlagatelj prejel izplačilo konec meseca julija 2020.

Vlagatelji lahko pošljejo zahtevek za prvo obdobje najkasneje do 30. 06. 2020 v primeru, da le-tega niso oddali do prvega roka 19. 05. 2020 – izjema.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!