35. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

35. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

JSKS, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje  | 
Med drugimi je pogled evropskega parlamenta predstavil tudi evropski poslanec Franc Bogovič

Med drugimi je pogled evropskega parlamenta predstavil tudi evropski poslanec Franc Bogovič

Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva

Ključne besede: posvet JSKS

V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se je danes pričel dvodnevni 35. Tradicionalni mednarodni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP v soorganizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zaradi varovanja zdravja posvet poteka prek spleta, prek različnih omrežij ga spremlja več kot 400 kmetijskih strokovnjakov.

Pod naslovom »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva«, bo možno prisluhniti številnim predstavitvam na temo ekonomskih pogojev, skupne kmetijske politike ter vsebin tržnega komuniciranja v nastalih razmerah. »Če smo lani ob tem času še razmišljali o digitalnih rešitvah za potrebe kmetijskega svetovanja, so danes te postale naša realnost. V novih razmerah smo se hitro organizirali, in danes deluje javna služba kmetijskega svetovanj na drugačen način, kot so to počele vse generacije svetovalcev pred nami,« je poudaril vodja Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS Anton Jagodic ter poudaril vlogo kmetijskih svetovalcev pri razvoju slovenskega kmetijstva. Ob tem je izpostavil pomen mednarodnega povezovanja kmetijskih svetovalcev prek evropskih združenj in stalnega izobraževanja ter povezav z različnimi ustanovami.

»Pred slovenskim kmetijstvom so novi izzivi in zbornica mora biti pripravljena, da se nanje pravilno in pravočasno odzove. Nič nam ne pomagajo dolgoročne strategije, če ne bomo znali reševati sedanjih težav. Naša naloga je, da povezujemo kmete in stroko tako, da bo politika, pa ne samo kmetijska, in družba v celoti pravilno ter pravično vrednotila širši družbeni pomen kmetijstva,« je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in še: »Danes je nov dan, ki od nas zahteva, da se čimbolj osredotočimo na to, kar od nas pričakujejo kmetice in kmetje ter celotna družba. Da napravimo premike v smer, da bodo potrošniki lahko jedli kakovostno slovensko hrano po zmernih cenah, kmetice in kmetje pa bodo imeli primeren standard! Tako bolj kot kadarkoli rabimo močno in povezano stanovsko organizacijo.

Le s skupnimi močmi bomo dosegli to, da dobijo slovenske kmetije čim boljše strokovno znanje, pripadajoča neposredna plačila in razvojna sredstva. Tako bo slovenska zemlja obdelana, pridelana hrana kakovostna in bo kot taka našla pot do potrošnikov. Celotna družba se spopada s krizo. A ta kriza je tudi priložnost, da se v boju z njo izoblikujejo zmagovalci, ki bodo imeli dovolj znanja, poguma in srčnosti. Prepričan sem, da bomo vsi skupaj bili med zmagovalci in da nas bodo rešili pridnost, znanje in povezanost,« je še povedal predsednik KGZS.

Da je kmetijsko svetovalna služba ena najpomembnejših javnih služb pri nas je poudaril  minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Jože Podgoršek. »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva in le tako lahko razvojno napredujemo. Pri tem želim posebej izpostaviti najnovejše prilagoditve Programa razvoja podeželja 2014-2020, s katerimi smo zagotovili nujno potrebna dodatna sredstva, višje stopnje javne podpore za naložbe v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji. V prihodnje bo ogromno pozornosti namenjeno izvedbi »instrumenta za okrevanje in odpornost  EU«, s katerim se zagotavljajo dodatna sredstva; v celoti iz proračuna EU.«

Minister je kot bistvena novost reformnih predlogov SKP predstavil nov izvedbeni model oziroma strateško načrtovanje držav članic. Osnovni premik v predlagani reformi SKP je tako usmerjenost v smotrnost politike, ki se osredotoča na spremljanje doseganja ciljev. Svoj nagovor pa zaključil s poudarkom na pomenu javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: »JSKS je skupaj s celotnim kmetijstvom pred izjemnimi izzivi: digitalna nadgradnja sistema, znanja in tehnologij, metod svetovanja. V naslednjem programskem obdobju bomo morali na kmetije prenesti veliko novih ciljev in znanj, povezanih z okoljem. Že sedaj moramo spodbuditi k povezovanju in oblikovanju verig, ki tudi v času krize pomagajo prevzemati tveganje posameznika v njej. Zato računam in računamo na vas.«

Na današnjem posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja je s predstavitvijo trenutnih razmere glede sprejemanja kmetijske zakonodaje, izvajanje zelenega sporazuma ter pričakovanjih glede strateških načrtov držav članic EU govoril direktor področja strategija, poenostavitev in analiza politik ter gospodarski izzivi EU Tassos Haniotis, v nadaljevanju pa so se zvrstile predstavitve red. prof. dr. Mojmira Mraka o makroekonomskih izzivih unije,  stališče Evropskega parlamenta je predstavil evropski poslanec Franc Bogovič, pregled trenutnega stanja s strani evropskih mladih kmetov o SKP je podal Sean Finan, podpredsednik Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA).

Dr. Darja Majkovič, generalna direktorica direktorata za kmetijstvo na MKGP je predstavila Strateški načrt SKP 2021 - 2027, Izhodišča KGZS pri pripravi strateškega načrta SKP pa direktor KGZS  Branko Ravnik. O kriznem komuniciranju -  Kako lahko slovensko podeželje lahko izkoristi korona situacijo –  pa bo izkušnje predstavil poslovni svetovalec  Tomaž Stritar.

Jutri se bo posvet nadaljeval z dogodkom Evropskega partnerstva za inovacije – EIP in Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Program posveta najdete na povezavi TUKAJ.

Posvet si je možno ogledati prek Youtube kanala na povezavi TUKAJ.  

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle