Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani

Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani

Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani

Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga bomo letos obeležili prvič.

Ključne besede: hrana, izgube, OZN,

Z obeleževanjem tega dne se želi pomembno prispevati k ozaveščanju o tem izzivu ter iskanju možnih rešitev na vseh ravneh. Hrana se izgubi ali zavrže na vseh stopnjah verige preskrbe s hrano - na kmetijah, pri transportu, obdelavi, predelavi in proizvodnji, v trgovinah, restavracijah in javnem sektorju (vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za starejše), največji delež odpadne hrane pa nastaja v naših gospodinjstvih.

V okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so Združeni narodi opredelili pomemben cilj: do leta 2030 prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige. Temu cilju so se zavezale tudi države Evropske unije.

Slovenija bo ta dan obeležila tudi s posebnim dogodkom, v katerem bodo zavedanje o tem problemu izpostavili tudi deležniki v verigi preskrbe s hrano. V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS v letu 2018 skupaj proizvedenih okoli 140.000 ton odpadne hrane. Kar 52% odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva, 30 % gostinstvo in strežba, 10 % distribucija in trgovina z živili in 8 % proizvodnja hrane (pridelava in predelava).

Zmanjšanje količin odpadne hrane je pomembna prioriteta Evropske komisije, ki je objavila tudi Priporočila EU za ukrepanje na področju odpadne hrane, ki so namenjena javnim in zasebnim subjektom in predlagajo ustrezne ukrepe za izvajanje v praksi za določene akterje ter, kar je najpomembneje, pozivajo k sodelovanju med različnimi akterji. Nujne pa so tudi spremembe navad vsakega posameznika, s katerimi bomo prispevali k bolj trajnostnemu razvoju, z manj izgub in količin odpadne hrane.

 Bodimo spoštljivi do hrane in pozorni pri pripravi jedi – ne ustvarjajmo zavržkov hrane!

Koristne povezave:

Nazaj

Prihajajoči dogodki