Seznam novic za Mailer

Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo traktorjev

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Storitvene dejavnosti, Gospodarjenje | 06. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_0224_mladi_prevzemniki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/omogocena-izdaja-dovoljenj-za-prvo-registracijo-traktorjev-2020-04-06

Ministrstvo za infrastrukturo sporoča, da je rešen problem glede izdaje prometnih dovoljenj in registracije homologiranih tovornih vozil.  

Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registraci...

Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Hmeljarstvo, Zemljišča in gradnje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 05. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/media/cache/resolve/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/vns_pricetek_del_-2_mala.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posodobitev-1-000-ha-namakalnih-sistemov-2020-04-05

Društva namakalnih naprav na območju Savinjske doline so v marcu pričela s posodobitvijo namakalnih sistemov. Že leta 2018 so se uspešno potegovali za razvojna sredstva PRP in tako decembra 2019 podpisali pogodbe. Kaj uspeh pomeni za kmetijske svetovalce in hmeljarje razlaga specialistka za področje hmeljarstva Irena Friškovec s KGZS – Zavoda Celje.

Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov

V pripravi že drugi paket ukrepov

Sporočila za javnost | 04. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/media/cache/resolve/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelenjava2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-pripravi-ze-drugi-paket-ukrepov-2020-04-04

KGZS že pripravlja nove predloge ukrepov vladi za reševanje težav v kmetijstvu

KGZS pripravlja predloge za stabilizacijo kmetijskega trga, tudi za zelenjavo

Delo javne službe kmetijskega svetovanja v času epidemije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 04. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/media/cache/resolve/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/photo-of-people-near-wooden-table-3184418.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/delo-javne-sluzbe-kmetijskega-svetovanja-v-casu-epidemije-2020-04-04

"V času vladnih ukrepov zaradi epidemije korona virusa COVID- 19, delo javne službe kmetijskega svetovanja poteka v največjem možnem obsegu, ki ga ukrepi dovoljujejo," sporoča vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na KGZS Anton Jagodic.

Delo javne službe kmetijskega svetovanja v ča...

Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 03. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/elderly-woman-in-green-long-sleeve-shirt-is-having-fun-using-3779770.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kasnejsa-objava-javnih-razpisov-prp-2014-2020-2020-04-03

Z ministrstva sporočajo vsem potencialnim vlagateljem, ki pričakujejo objavo javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, da se je objava javnih razpisov zamaknila, in sicer predvidoma v meseca maj in junij.

Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020

Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Hmeljarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 03. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/message_1585903274003.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nujno-izvajanje-higienskih-ukrepov-v-hmeljiscih-2020-04-03

Začela so se dela v hmeljiščih, zato pozivamo vse pridelovalce hmelja, da dosledno izvajajo higienske ukrepe zaradi preprečevanja viroidne zakrnelosti hmelja. O tem seznanite tudi sezonske delavce.

Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljišč...

Nov dokument na temo krajinskih značilnosti

Kmetijstvo in okolje, JSKS | 03. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/svarun_naslovnica_pdf_dokumenta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nov-dokument-na-temo-krajinskih-znacilnosti-2020-04-03

V okviru večdeležniškega stičišča SVARUN (SloVenian Agricultural and Rural Network for Dialogue), ki ga poleg drugih predstavnikov raziskovalne, svetovalne, vladne in nevladne sfere, sestavljajo tudi naši predstavniki, je nastal skupni dokument na temo krajinskih značilnosti.

Nov dokument na temo krajinskih značilnosti

Informacija glede sezonske delovne sile

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 03. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/man-planting-plant-169523.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/informacija-glede-sezonske-delovne-sile-2020-04-03

Sporočamo, da se zadeve glede sezonske delovne sile v kmetijstvu rešujejo. Z današnjim dnem v veljavo stopa protokol za delavce iz tujine.

Informacija glede sezonske delovne sile

Zakonu naj sledijo ustrezni ukrepi

Sporočila za javnost | 03. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/paket.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zakonu-naj-sledijo-ustrezni-ukrepi-2020-04-03

Na KGZS pozdravljamo in podpiramo sprejem ukrepov za pomoč državljanom in gospodarstvu.

Sprejet je prvi paket ukrepov

Prodaja okrasnih sadik in rastlin dovoljena!

JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 02. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/beautiful-bird-bloom-blossom-414181.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prodaja-okrasnih-sadik-in-rastlin-dovoljena-2020-04-02

Sporočamo, da so bile aktivnosti vseh, tudi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in naših članov, pri reševanju problema prodaje sadik okrasnih rastlin, uspešne.

Prodaja okrasnih sadik in rastlin je od 3. aprila naprej dovoljena. Po novem so odprte vrtnarije, cvetličarne in drevesnice.

Prodaja okrasnih sadik in rastlin dovoljena!

KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov

Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti | 02. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/tele.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-seznanila-predsednika-vlade-s-tezavami-kmetov-2020-04-02

Na zbornici z zaskrbljenostjo spremljamo položaj na kmetijskih trgih in storitvah. O tem in o predlaganih ukrepih je vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na včerajšnjem sestanku seznanilo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo.

KGZS seznanila predsednika vlade s težavami k...

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava | 02. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/korenje_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tehnoloska-navodila-za-integrirano-pridelavo-2020-2020-04-02

V Sloveniji se izvaja integrirana pridelava poljščin, sadja, grozdja in  zelenjave. Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni v pravilnikih o integrirani pridelavi in tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo, ki jih vsako leto izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo...

Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 02. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/blur-clean-cleaning-1451353.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pridelava-zelenjave-koronavirus-in-kako-naprej-2020-04-02

Koliko solidarnosti bo med članicami EU, če bo primanjkovalo hrane? Kako bo s cenami, če bo pridelkov preveč? O tem se sprašuje in išče možne rešitve specialistka za pridelavo zelenjave na KGZS – Zavodu Novo mesto Natalija Pelko, ki je pripravila bilanco proizvodnje in potrošnje zelenjave  v Sloveniji ter kratko razmišljanje o načrtovanju pridelave zelenjave in krompirja v letu 2020.

Pridelava zelenjave, koronavirus in kako napr...

Izbor kandidatke za EU nagrado za ženske inovacije na kmetiji (PWF)

JSKS, Trženje in promocija | 01. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/adult-blonde-blur-countryside-542256.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izbor-kandidatke-za-eu-nagrado-za-zenske-inovacije-na-kmetiji-pwf-2020-04-01

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza kmetic Slovenije vabita kmetice k oddaji vlog za izbor kandidatk za EU nagrado za ženske inovacije na kmetiji 2020.

Izbor kandidatke za EU nagrado za ženske inov...

Prodaja med občinami in okrasne rastline

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 01. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/blossom-bouquet-bouquets-colors-250716.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prodaja-med-obcinami-in-okrasne-rastline-2020-04-01

Pridobili smo dodatne informacije glede prodaje kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadik med občinami. Se lahko prevažajo in prodajajo, če gre za dostavo na dom ali prevoz na tržnico ali v zadrugo?

Poseben problem so okrasne rastline in sadike okrasnih rastlin. Prodaja in dostava sadik okrasnih rastlin in lončnic izven občine pridelave trenutno ni dovoljena. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se trudimo za rešitev težav.

Prodaja med občinami in okrasne rastline

Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 01. 04. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/man-riding-red-tractor-on-field-2252618.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/omejitev-gibanja-ter-opravljanje-kmetijske-in-gozdarske-dejavnosti-2020-04-01

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine.

Kaj to pomeni za vse, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, razlaga mag. Gašper Cerar s sektorja za pravno svetovanje na KGZS.

Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in...

Nov proračun za šolsko shemo EU

Prireja mleka, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/logo_solska_shema_eu_barven1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nov-proracun-za-solsko-shemo-eu-2020-03-31

Predvideno je 250 milijonov EUR za sadje, zelenjavo in mleko za šolsko leto 2020/21

Nov proračun za šolsko shemo EU

Kako do zaščitnih mask

JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/woman-in-gray-knit-cap-holding-white-disposable-cup-3962265.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-do-zascitnih-mask-2020-03-31

Nujno za zajezitev korona virusa je, da se vsi držimo navodil vlade in upoštevamo ukrepe. Tako od včeraj dalje velja ukrep, da je vstop v zaprte javne prostore, kot so trgovine, pošte, bencinski servisi, in podobno, nujno nošenje mask in rokavic.

Kako do zaščitnih mask

Spomladanska oskrba žit

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/esalo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spomladanska-oskrba-zit-2020-03-31

Zakaj je tudi v ekološkem kmetovanju potrebna spomladanska oskrba žit? O tem, kako se lotimo dognojevanja in drugih ukrepov to pomlad, je nasvet pripravila mag. Martina Gomzi, terenska kmetijska svetovalka pri KGZS - Zavodu Maribor.

Spomladanska oskrba žit

Nujna izvedba del v gozdu

Obnovljivi viri | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/gozd_0013.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nujna-izvedba-del-v-gozdu-2020-03-31

Zavod za gozdove Slovenije javno naznanja, da roki za izvedbo del po Odločbah o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, tečejo neprekinjeno.

Nujna izvedba del v gozdu

Kako naj do pomoči pridejo kmetje?

Zbornica svetuje | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/mladi_kmetje_lahko_pridobite_visje_sofinanciranje_nalozb.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-naj-do-pomoci-pridejo-kmetje-2020-03-31

Do kakšnih pomoči bodo upravičeni kmeti, vinarji, čebelarji ...? Podobno kot samozaposleni do temeljnega dohodka ob izpadu prihodkov, nižje davčne osnove za dohodnino, tudi do finančne pomoči za zbolele za COVID-19. To je preverila novinarka Financ Tanja Smrekar.

Kako naj do pomoči pridejo kmetje?

Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/akvakultura_razpis.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/lov-in-ribolov-v-casu-interventnih-ukrepov-vlade-2020-03-31

Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vl...

Uživajmo lokalno hrano

JSKS, Ekonomika in davki, Dopolnilne dejavnosti | 31. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/radish-and-carrots-1656663.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/uzivajmo-lokalno-hrano-2020-03-31

Kupovanje od lokalnih ponudnikov blaga in storitev ima mnoge prednosti. Ne samo v času, ko je svet zaradi korona virusa skoraj obstal, ampak tudi v našem vsakdanu.

Krajša pot blaga od dobavitelja do kupca, predvsem pri prehrambenih artiklih, omogoča višjo kvaliteto ter boljšo kontrolo in sledljivost. O tem piše svetovalka za kmetijstvo Tatjana Kmetič Škof s KGZS - Zavoda Novo mesto.

Uživajmo lokalno hrano

Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja

JSKS, Govedoreja, Živinoreja | 30. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/govedo_izpis.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-glede-izvajanja-osemenjevanja-2020-03-30

Veterinarska zbornica Slovenije je pripravila nova priporočila in smernice, ki omogočajo izvajanje osemenjevanja na način najmanjše možnosti za prenos okužb z virusom SARS-CoV-2 med rejci in izvajalci osemenjevanja. 

Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja

Predlog zakona je primeren tudi za kmetijstvo

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 30. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/opravilo_na_njivi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predlog-zakona-je-primeren-tudi-za-kmetijstvo-2020-03-30

Prvi odziv KGZS na predlog zakona o interventnih ukrepih. Pripravljajo se že prva dopolnila.

Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano

Prodaja sadik okrasnih rastlin

JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 30. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/bloom-blooming-blossom-blur-462118.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prodaja-sadik-okrasnih-rastlin-2020-03-30

Pojavlja se kar nekaj vprašanj glede prodaje sadik okrasnih rastlin na tržnici in na domu.


Prodaja sadik okrasnih rastlin

Priprava travne ruše na novo rastno sezono

JSKS, Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Rastlinska pridelava | 29. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/priprava_travne_ruse.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/priprava-travne-ruse-na-novo-rastno-sezono-2020-03-29

Zelo pomembno je, da travno rušo na novo rastno sezono pripravimo.

Priprava travne ruše na novo rastno sezono

Dobro je poznati svojo zemljo

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 29. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/dobro_je_poznati_zemljo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dobro-je-poznati-svojo-zemljo-2020-03-29

Da bi lahko pravilno gnojili, moramo najprej poznati, s kakšno zemljo imamo opravka.

Dobro je poznati svojo zemljo

Oljna ogrščica in ozimna žita

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo | 28. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/psenica.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/oljna-ogrscica-in-ozimna-zita-2020-03-28

Izvedba 2. dognojevanja v oljni ogrščici in pomen gnojenja z žveplom in borom ter drugimi mikroelementi pri prehrani oljne ogrščice in ozimnih žit

Oljna ogrščica in ozimna žita

Analiza tal

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 28. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/analiza_tal.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/analiza-tal-2020-03-28

Zakaj je pomembna analiza zemlje

Analiza tal

Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanje

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 27. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/baked-bakery-baking-bread-531334.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-k-vpisu-v-katalog-zivil-za-javno-narocanje-2020-03-27

Katalog živil za javno naročanje je spletna baza ponudnikov živil, ki nudi svoje pridelke in izdelke javnim zavodom.

Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno nar...

Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred pozebo

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 27. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/img_4800.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izsledki-fokusne-skupine-eip-agri-o-zasciti-pred-pozebo-2020-03-27

Pri izmenjavi znanj, ki navdihujejo nove možnosti, sodelujejo kmetje, kmetijski svetovalci in različni strokovnjaki držav Evropske unije, povezanih v EIP – AGRI fokusnih skupinah.

Na predlog Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki jo v stalni podskupini za znanje in inovacije ter trajnostno kmetovanje zastopa vodja sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS Anton Jagodic, je EIP AGRI oblikovala fokusno skupino, ki je preučila dostopna znanja in tehnologije varovanja kmetijskih rastlin pred pozebo.

 

 

Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti p...

Zaščita pri prodaji v času epidemije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 27. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/kv_maska.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zascita-pri-prodaji-v-casu-epidemije-2020-03-27

Kupci in prodajalci so kar dobro obveščeni o tem kako ravnati z živili, še posebej tistimi, ki niso zaščiteni z embalažo. Pa vendar dobivamo na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenijo številna vprašanja glede tega, zato povzemamo nekaj navodil.

Obenem sporočamo, da so kljub zahtevnim okoliščinam tržnice po Sloveniji v veliki večini odprte in na njih naši kmetije prodajajo svoje pridelke in izdelke. Poteka lahko prodaja sadik zelenjadnic in sadnih rastlin, prodaja okrasnih rastlin ni dovoljena. To velja tudi za kmetije, ki prodajajo na domu. Kmetje in vrtnarije pa lahko dostavljajo sadike okrasnih rastlin na dom. Tovrstna prodaja je trenutno edina možnost.

Prav tako se za nakup živilskih izdelkov priporoča uporaba alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na varen način.

Zaščita pri prodaji v času epidemije

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

JSKS, Gospodarjenje | 27. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/pixabay_euro-1166051_1280.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odlog-placila-obveznosti-kreditojemalcev-2020-03-27

O tem, kaj v praksi prinaša Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, piše vodja službe za ekonomiko kmetijstva mag. Martin Nose.

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Ukrepi po spomladanski pozebi

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sadjarstvo, Rastlinska pridelava | 27. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/red-apple-fruit-209439.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ukrepi-po-spomladanski-pozebi-2020-03-27

Na občutljivost in odpornost dreves na nizke temperature bistveno vpliva stanje prehranjenosti in kondicije.

Ukrepi po spomladanski pozebi

Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 26. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/white-and-red-cherry-blossom-flowers-3979186.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sredstva-za-zdravje-rastlin-ze-v-sloveniji-2020-03-26

Obveščamo pridelovalce, da je večina sredstev za zdravje rastlin že v Sloveniji.

Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji

Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer

Ekološko kmetijstvo | 26. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/orange-carrots-on-table-143133.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ekolosko-kmetovanje-v-casu-izrednih-razmer-2020-03-26

Za čas izrednih razmer je stopilo v veljavo nekaj ukrepov s katerimi se olajšuje možnost oddaje in obravnave vlog za izjeme od ekološkega kmetovanja.

Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer

Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS

JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 26. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/omd_img_1994.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/korona-zakon-in-kmetijstvo-pobude-kgzs-2020-03-26

V pripravi je Zakon o blažitvi posledic bolezni COVID-19. V zvezi z izhodišči, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo za področje kmetijstva smo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili pripombe in predloge rešitev kako izboljšati položaj v kmetijskem sektorju, ki prav tako beleži izgubo dohodka in socialne stiske zaradi epidemije virusa.

Nabor pripomb in predlogov smo oblikovali skupaj z našimi člani, ter pozvali resorno ministrstvo, da se zbornica aktivno vključi v pripravo končnih določitvenih ukrepov, ki bodo pripomogli k blažitvi posledic bolezni COVID-19 na področju kmetijstva.

Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS

Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadnega drevja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti | 26. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/prioritetne_naloge_jsks.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-trznicah-le-prodaja-sadik-zelenjadnic-in-sadnega-drevja-2020-03-26

Na tržnicah je po novem poleg prodaje pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij dovoljena tudi prodaja sadik zelenjadnic, zelišč in sadnega drevja. Prodaja sadik okrasnih rastlin ni dovoljena. To velja tudi za kmetije, ki prodajajo na domu. Lahko pa kmetije in vrtnarije vršijo dostavo okrasnih rastlin na dom.

 

Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in s...

Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le delno rešuje težave kmetov

Sporočila za javnost | 25. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/kozolec_polomljen.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zakon-za-blazitev-posledic-bolezni-covid-19-le-delno-resuje-tezave-kmetov-2020-03-25

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljajo, a hkrati opozarjajo na pomanjkljivosti predloga Zakona za blažitev posledic bolezni COVID-19. Tako so že pripravili nabor predlogov za dopolnitev.

Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 l...

Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost | 25. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/traktor_3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/delo-kmetijskih-svetovalcev-prilagojeno-razmeram-2020-03-25

Delovanje Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS v času epidemije poteka nemoteno, le prilagojeno razmeram in novim pogojem.

Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razme...

Posledice nizkih temperatur v marcu 2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava | 25. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/52_cesnja_cvet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posledice-nizkih-temperatur-v-marcu-2020-2020-03-25

Zadnje dni se na nekaterih lokacijah v Sloveniji srečujemo s poškodbami kmetijskih kultur, ki so posledica nizkih temperatur, mrzlega vetra in ponekod celo snega. Največ škode bodo utrpeli sadjarji, saj so vrste, ki so v polnem cvetu precej poškodovane. Več o trenutnem stanju v poročilu dr. Dušice Majer s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS.

Posledice nizkih temperatur v marcu 2020

Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale obveznosti

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Pravo, Gospodarjenje | 25. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/interventni-zakon-ustavlja-oddajne-roke-in-ostale-obveznosti-2020-03-25

Upravičencem, ki se v teh dneh sprašujete kako je z upoštevanjem časovne dinamike vlaganja zahtevkov PRP sporočamo, da roki za izpolnitev obveznosti ne tečejo.

Kljub objavi interventnega zakona je dobrodošlo, da upravičenci izpolnete obveznosti iz odločb in razpisov čim prej, seveda le v primeru, da to lahko storite.

 

 

Interventni zakon ustavlja oddajne roke in os...

Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epidemije

Kmetijstvo in okolje, Gospodarjenje | 24. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/21_sadovnjak.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/objavljeni-ukrepi-zakona-za-blazitev-posledic-epidemije-2020-03-24

Vlada RS je obravnavala prvi paket ukrepov za blaženje posledic ukrepov za boj proti širjenju okužbe s koronavirusom Covid-19, ki bodo prebivalstvu in gospodarstvu omogočile lažje poslovanje ter zagotavljala socialna varnost državljanov.

Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic...

Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 24. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_1216_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/mejni-prehod-robic-na-meji-slovenija-italija-2020-03-24

Prehod skozi začasni mejni prehod Robič na slovensko-italijanski meji je ustavljen. Za izvajanje kmetijskih čezmejnih dejavnosti je potrebno izkazati upravičenost.

Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija

Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na kmetijah

Zbornica svetuje, Turizem, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 24. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/black-and-gray-dynamic-microphone-on-reflective-surface-3531975.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/oprostitev-placila-prispevka-avtorskih-pravic-na-kmetijah-2020-03-24

Za čas trajanja prepovedi zbiranja in zaprtja javnih prostorov so kmetije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, oproščene plačila različnih  prispevkov.

Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic...

Podaljšanje veljavnosti dovoljenj in tehničnih pregledov

Zbornica svetuje, Gospodarjenje | 24. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/traktorji.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podaljsanje-veljavnosti-dovoljenj-in-tehnicnih-pregledov-2020-03-24

Traktorje lahko uporabljate še naprej, saj kljub temu, da je potekla veljavnost dokumentov, njihova uporaba ni prepovedana

Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej

Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 24. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/aa_bonfire-burning-burnt-campfire-266604.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pozarna-ogrozenost-in-dovoljene-aktivnosti-2020-03-24

Lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin

JSKS, Zbornica svetuje, Čebele, Gospodarjenje | 23. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/varujmo_cebele_img_6368.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prepoved-premikanja-cebelnjakov-in-cebeljih-druzin-2020-03-23

Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Kranju je izdal odločb, s katero je zaradi zatiranja hude čebelje gnilobe vsem čebelarjem v katastrskih občinah (KO),  Stari Dvor, Škofja Loka, Suha, Stara Loka, Dorfarje, Pevno, Križna gora, Zminec in Sopotnica do nadaljnjega prepovedan premik čebelnjakov in čebeljih družin.

Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih d...

Naši kmetje cenijo vašo podporo!

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Gospodarjenje | 23. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/sirarki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nasi-kmetje-cenijo-vaso-podporo-2020-03-23

Kljub zahtevnim okoliščinam so tržnice po Sloveniji v veliki večini odprte in na njih naši kmetije prodajajo svoje pridelke in izdelke. Prav tako je dovoljena prodaja na kmetijah.

Zaradi trenutne situacije preprečevanja širjenja koronavirusa je nujno upoštevati nekaj pravil, ki jih najdete v KRATKEM VODNIKU obiska tržnice.

Prav tako se za nakup živilskih izdelkov priporoča uporaba alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na varen način. 

Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.

Časovna omejitev prodaje na kmetijah

JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje | 23. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/solska_shema_za_sadje_zelenjavo_ter_mleko_in_mlecne_izdelke_v_letu_2018-2019_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/casovna-omejitev-prodaje-na-kmetijah-2020-03-23

Vlada Republike Slovenije je v sklopu ukrepov v času epidemije izdala Odlok, s katerim določa minimalni delovni čas glede prodaje na kmetiji.

Časovna omejitev prodaje na kmetijah

Elektrika cenejša tudi za kmetije

JSKS, Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Gospodarjenje | 23. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/turned-on-pendant-lamp-132340.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/elektrika-cenejsa-tudi-za-kmetije-2020-03-23

Vlada Republike Slovenije je v sklopu ukrepov v času epidemije izdala Odlok, na podlagi katerega bodo računi za elektriko nižji za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije.

Elektrika cenejša tudi za kmetije

Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo kmete

JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 20. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/peter_rozman_49.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ukrepi-glede-plac-in-prispevkov-le-delno-zajemajo-kmete-2020-03-20

Predlagan amandma KGZS, na podlagi katerega bi bili do enakih pravic upravičeni tudi kmečki zavarovanci, ni bil upoštevan. KGZS bo vztrajala pri predlogih za ukrepe, ki jih je že predlagala pristojnim, med drugim tudi odpis prispevkov za socialno varnost.

Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zaje...

KGZS ustavila volilna opravila

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 20. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/volitve2020.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-ustavila-volilna-opravila-2020-03-20

Razveljavljen sklep o razpisu volitev v organe KGZS. Vsa volilna opravila ustavljena. Mandat obveznim organom KGZS podaljšan do 1.11.2020.

KGZS ustavila volilna opravila

Ukrep odloga plačila kreditov

Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 20. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/10-and-20-euro-bill-3806749.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ukrep-odloga-placila-kreditov-2020-03-20

Državni zbor je na včerajšnji seji sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), s katerim se upravičencem dovoli odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev.

Ukrep odloga plačila kreditov

Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost | 20. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/zakup_kmetijskih_in_gozdih_zemljisc_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sprejeti-interventni-ukrepi-za-kmetijstvo-2020-03-20

Državni zbor sprejel Zakon o Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo

Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij

JSKS, Gozdarstvo in lovstvo | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_0006.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/objavljeni-osnutki-letnih-nacrtov-lovskih-obmocij-2020-03-19

Objavljeni so osnutki letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2020. Javnih predstavitev ne bo, določeni so telefonski termini za dodatna pojasnila.

Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih obm...

Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/img_1248.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/poziv-glede-prodaje-pridelkov-na-trznicah-2020-03-19

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva lokalne skupnosti, da ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečitev okužbe in ob želji spodbujanja lokalne pridelave, odprejo lokalne tržnice in kmetom tako omogočijo prodajo svojih kmetijskih pridelkov.

Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah

Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/aaa_peter_rozman_46_-_kopija.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmecki-zavarovanci-ne-smejo-biti-izloceni-2020-03-19

Danes bo v Državnem zboru med drugim obravnavan tudi interventni predlog zakona, v okviru katerega se prek amandmajev samozaposlenim osebam omogoči odlog plačila prispevkov.

Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni

Velika požarna ogroženost!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/aa_fire-hot-campfire-burning-36458.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/velika-pozarna-ogrozenost-2020-03-19

Prepoved vsakršnega požiganja na prostem! Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.

Velika požarna ogroženost!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/jablana_cvetovi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nevarnost-pozebe-2020-03-19

Javna služba v sadjarstvu (JSS) in Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) opozarjata  pred nevarnostjo pozebe cvetov oz. rodnega nastavka. Svetujeta dr. Matej Stopar, strokovni koordinator JSS in Vojko Bizjak, vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško politiko in namakanje pri KGZS.

Nevarnost pozebe!

Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Slovenija/Italija

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Gospodarjenje | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/kmet_telefon_njiva.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odprta-meja-za-lastnike-kmetijskih-zemljisc-slovenija-italija-2020-03-19

Vlada je včeraj sprejela Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki ne velja za dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje.

Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč S...

OBVESTILO začasna prekinitev izvajanja strokovnih nalog

Živinoreja | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/prasici_8.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-zacasna-prekinitev-izvajanja-strokovnih-nalog-2020-03-19

Obvestilo rejkam in rejcem glede začasne prekinitve izvajana Javne službe strokovnih nalog  v živinoreji in Javne službe identifikacije in registracije živali.

OBVESTILO začasna prekinitev izvajanja stroko...

OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja osemenjevanja

Zbornica svetuje, Živinoreja | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_6250_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-glede-zacasne-prekinitve-izvajanja-osemenjevanja-2020-03-19

Obveščamo rejke in rejce, da je Veterinarska zbornica Slovenije, 16. marca 2020 sprejela ukrep prenehanja izvajanja storitev osemenjevanja živali za obdobje treh tednov.

OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja...

OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS

JSKS, Rastlinska pridelava | 19. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/prioritetne_naloge_jsks.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-o-preklicu-usposabljanja-ffs-2020-03-19

Obvestilo o preklicu usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.

OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS

Omejitev števila kupcev na kmetiji

Zbornica svetuje, Trženje in promocija, Gospodarjenje | 18. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelenjave.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/omejitev-stevila-kupcev-na-kmetiji-2020-03-18

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja je objavilo smernice glede števila kupcev v zaprtih prostorih ter na prostem. Med drugim: "Glede izvajanja storitev na prostem, kot so tržnice in prodaja izdelkov direktno na kmetijah priporočamo, da je razdalja med kupcem in prodajalcem vsaj 2 metra ter da se fizični stik med osebama v največji možni meri omeji. Tudi v tem primeru kupce opozarjamo, naj izdelke ob prihodu domov dobro operejo."

Omejitev števila kupcev na kmetiji

ODPOVED dogodka Podeželje v mestu – velika noč na podeželju

Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Gospodarjenje | 17. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/pvm3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odpoved-dogodka-podezelje-v-mestu-velika-noc-na-podezelju-2020-03-17

Odpoved dogodka Podeželje v mestu – velika noč na podeželju, predvidenega za 4. april 2020, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

ODPOVED dogodka Podeželje v mestu – velika no...

Uporabite Kupujmo domače

Zbornica svetuje, Trženje in promocija | 17. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/kupujmo_domace.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/uporabite-kupujmo-domace-2020-03-17

Prodaja pridelkov in izdelkov na kmetijah je dovoljena

Uporabite Kupujmo domače

Prodaja na kmetijah je dovoljena

Zbornica svetuje | 16. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/prodaja_na_kmetijah.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prodaja-na-kmetijah-je-dovoljena-2020-03-16

Dovoljena prodaja živil, kmetijskih pridelkov in repromateriala ter izvajanje veterinarskih storitev

Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena

Informacije o koronavirusu

Zbornica svetuje | 15. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/kv.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/informacije-o-koronavirusu-2020-03-15

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije budno spremljamo dogajanja glede koronavirusa v Sloveniji

Informacije o koronavirusu

Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore | 13. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prekinitev-izvajanja-vnosa-zbirnih-vlog-2020-03-13

Predvidoma za 14 dni se prekine izvajanje vnosa zbirnih vlog za leto 2020, a na KGZS zagotavljajo, da kmetje ne bodo ostali brez svetovanja in pomoči

Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog

Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 12. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/brda_-_trgatev_-_sirk_-2878_manjsa.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zdravstveno-zavarovanje-za-tuje-sezonske-delavce-v-kmetijstvu-2020-03-12

Določene panoge kmetijstva v tem času že koristijo delo tujih sezonskih delavcev, za katere pa je zaradi nastale situacije v državi – izbruh koronavirusa na terenu kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo na pravice teh delavcev iz zdravstvenega zavarovanja.

Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske dela...

Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje | 12. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_1216_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sprejeta-uredba-o-dolocitvi-modelov-vrednotenja-nepremicnin-2020-03-12

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. GURS bo vsem lastnikom v aprilu poslal obvestila o novih vrednostih nepremičnin. Takrat bodo lastniki lahko začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin pri vrednotenju posamezne nepremičnine.

Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednoten...

Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronavirusa

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 12. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/dms.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odsotnost-z-dela-in-bolniski-stalez-zaradi-koronavirusa-2020-03-12

Vprašanja glede morebitnih odsotnosti z dela zaradi trenutne situacije v državi – koronavirus in navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi ko...

Katastrofalno stanje tudi na slovenskem podeželju

Sporočila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 12. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/coronavirus.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/katastrofalno-stanje-tudi-na-slovenskem-podezelju-2020-03-12

Združenje turističnih kmetij Slovenije opozarja na resnost situacije ter nujnost sprejema ukrepov glede posledic trenutnega epidemiološka stanja na kmetijstvo.

Katastrofalno stanje tudi na slovenskem podež...

Sredstev za OMD ne sme biti manj

Strokovni odbori, Živinoreja | 12. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/krave_dojilje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sredstev-za-omd-ne-sme-biti-manj-2020-03-12

Že 11. seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti na KGZS

Sredstev za OMD ne sme biti manj

Upravičenost lovišč z posebnim namenom

Strokovni odbori, Gozdarstvo in lovstvo | 11. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/lovisca.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/upravicenost-lovisc-z-posebnim-namenom-2020-03-11

Že 16. redna seja strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Lastniki so zelo razočarani nad velikim staležem divjadi v teh loviščih in posledično nad velikimi škodami.

Razpisi za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Delo organov KGZS, Gospodarjenje | 10. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/polje_13.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisi-za-drustva-zveze-in-zdruzenja-ter-sindikat-kmetov-2020-03-10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec februarja v Uradnem listu objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 27. marca 2020.

Razpisi za društva, zveze in združenja ter si...

Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

Kmetijstvo in okolje, Zemljišča in gradnje | 03. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/vrednostne_cone.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/novi-modeli-vrednotenja-kmetijskih-in-gozdnih-zemljisc-2020-03-03

V jeseni 2019 so lastniki nepremičnin lahko podali pripombe glede osnutkov modelov vrednotenja, ki jih je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je na osnutke modelov vrednotenja podala predloge za popravke in izboljšave, s katerimi se GURS delno strinja.

Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih...

Upokojitev v letu 2020

Zaposlitev in sociala | 03. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/svet_za_zenske_na_podezelju_splet_img_6765.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/upokojitev-v-letu-2020-2020-03-03

Državni zbor je konec preteklega leta sprejel novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki od 1. januarja letos prinaša kar nekaj novosti tudi za kmečke zavarovance.

Upokojitev v letu 2020

Je ekoloških kmetij več ali manj?

Ekološko kmetijstvo | 02. 03. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/eko.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/je-ekoloskih-kmetij-vec-ali-manj-2020-03-02

Razlogi za nihanja v uradnem številu ekoloških kmetij

Je ekoloških kmetij več ali manj?

Zelenjavna veriga nadaljuje z delom

Sporočila za javnost, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 28. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelenjave.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zelenjavna-veriga-nadaljuje-z-delom-2020-02-28

Odbor zelenjavne verige se je ponovno sestal in dogovoril glede nadaljnjega dela

Zelenjavna veriga nadaljuje z delom

Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo

Strokovni odbori, Hmeljarstvo | 27. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/hmelj.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ze-14-seja-strokovnega-odbora-za-hmeljarstvo-2020-02-27

Na tokratni seji je razpravljal o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, o ukrepih na področju hmeljarstva v novem programskem obdobju in o težavah pri izvajanju ukrepov za zatiranje hude viroidne zakrnelosti hmelja.

Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo

Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogradnike in vinarje

Vinogradništvo in vinarstvo, Predelava surovin neživalskega izvora | 27. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/grozdje_crno.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-strokovno-srecanje-za-mlade-vinogradnike-in-vinarje-2020-02-27

Vabljeni na strokovno srečanje mladih vinogradnikov in vinarjev, 2. marca 2020 v Kungoti.

Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinog...

Agrarni ekonomisti o svoji vlogi

JSKS, Ekonomika in davki | 25. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/kalkulator_papirji_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/agrarni-ekonomisti-o-svoji-vlogi-2020-02-25

Tema 8. konference je bila Razvojni vidiki prenosa znanja v Skupni kmetijski politiki po letu 2020

Agrarni ekonomisti o svoji vlogi

Aktualni roki za oddajo poročil FADN

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo | 25. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/fadn/oddelek-za-knjigovodstvo-na-kmetijah-racunovodstvo-ddv.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/aktualni-roki-za-oddajo-porocil-fadn-2020-02-25

Ob zaključku starega leta in začetku novega leta je običajno čas, da naredimo »bilanco« preteklega leta, »nalijemo čistega vina« in ugotovimo, kako je bilo le-to uspešno. Tudi kmetije, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo FADN, v tem obdobju pripravijo inventurne popise ob zaključku preteklega in začetku novega leta, pripravijo, pregledajo in po potrebi dopolnijo mesečna poročila ter zagotovijo obdelave podatkov.

Aktualni roki za oddajo poročil FADN

Volitve v organe KGZS 2020

Delo organov KGZS | 25. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/volitve2020.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/volitve-v-organe-kgzs-2020-2020-02-25

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Volitve v organe KGZS 2020

Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju

Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 25. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_plessss.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-v-mestu-2020-vabljeni-k-sodelovanju-2020-02-25

Začenja se petnajsta sezona prodajnih dogodkov Podeželje v mestu. K sodelovanju vabimo kmetije s  ponudbo kakovostnih pridelkov in izdelkov.

Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovan...

Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu 2020

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 25. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/priprava-na-oddajo-zbirne-vloge-za-placila-v-letu-2020-2020-02-25

Uredite GERK-e in ostalo dokumentacijo. Redni rok za oddajo zbirnih vlog poteka od 24. februarja do 6. maja 2020.

Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v...

Skriti zakladi naših kmetij – stare sorte kmetijskih rastlin

Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava | 25. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/stare_sorte_semena.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skriti-zakladi-nasih-kmetij-stare-sorte-kmetijskih-rastlin-2020-02-25

Lokalne oziroma stare domače sorte in populacije kmetijskih rastlin, ki so se skozi rodove ohranile na kmetijah, so del bogate slovenske kulturne dediščine. Želimo si, da bi to dediščino ohranili tudi za prihodnje rodove, saj predstavlja pomemben del biotske raznovrstnosti v naših ekosistemih. S pridelovanjem starih domačih sort ohranjamo tudi lastnosti rastlinskih vrst, ki so pomembne za izboljšanje trajnostnega kmetovanja. Stare domače sorte, ki so prilagojene pridelovanju v naših razmerah, so pomembne tudi za vzgojo novih sort, prilagojenih spreminjajočim se razmeram v okolju (suša, poplave, vročinski ekstremi idr.)  ter potrebam uporabnikov.

Skriti zakladi naših kmetij –  stare sorte km...

Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za ukrep DŽ

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 24. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/eiv20/img_4163.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/novosti-glede-vnosa-podatkov-koproloskih-analiz-za-ukrep-dz-2020-02-24

V letošnjem letu se v ukrepu Dobrobit živali (DŽ), za operaciji DŽ - govedo in DŽ - drobnica, uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize. 

Novosti glede vnosa podatkov koproloških anal...

Kmetijstvo mora biti nacionalni interes prihodnje vlade

Delo organov KGZS, Glasilo Zelena dežela | 21. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/cz.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetijstvo-mora-biti-nacionalni-interes-prihodnje-vlade-2020-02-21

Pogovor s predsednikom KGZS Cvetkom Zupančičem o delu zbornice in položaju kmetijstva v Sloveniji

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič o delu zbornice

Predstavitve razpisa za mlade kmete

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 20. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/mladi_traktor.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitve-razpisa-za-mlade-kmete-2020-02-20

Vabilo na  predstavitev 6. Javnega razpisa za podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Predstavitve razpisa za mlade kmete

Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Govedoreja, Drobnica, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo | 19. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_0012.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/uravnavanje-populacije-divjih-zveri-je-nujno-2020-02-19

Na 18. seji Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil včeraj obravnavan in s strani članov komisije podprt ter poslan v obravnavo Državnega zbora predlog Zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno

Spremembe burijo duhove

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje | 17. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/cesta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spremembe-burijo-duhove-2020-02-17

Kaj prinašajo nove posplošene vrednosti nepremičnin v kmetijstvu, kmetijskem sektorju in podeželju

Spremembe burijo duhove

Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin

Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 17. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/fb_cover_mednarodno-leto-zdravja-rastlin.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/leto-2020-mednarodno-leto-zdravja-rastlin-2020-02-17

Rastline zagotavljajo dve osnovni dobrini, potrebni za življenje: kisik in hrano. Izobilje prehranske ponudbe zdi samoumevno, žal ni tako. Svetovno prebivalstvo eksponentno raste, prav tako raste število škodljivcev in bolezni, ki uničujejo rastline ter s tem ogrožajo svetovno bilanco hrane. Svet je na preizkušnji. Bomo ob ukinjanju sredstev za zdravljenje rastlin še sposobni zavarovati prehransko varnost, okolje, biotsko raznovrstnost, gospodarski razvoj in zmanjšali učinke klimatskih sprememb?

Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin

Ali je čebel preveč?

Čebele | 10. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_2183_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ali-je-cebel-prevec-2020-02-10

Na slovenski kulturni praznik  je v organizaciji Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev (SZPČ) v prostorih Veterinarske fakultete v Ljubljani potekal 3. Pislakov* dan, ki je pritegnil okrog 100 čebelarjev.

Ali je čebel preveč?

Obvezni prispevek za promocijo

Sadjarstvo | 10. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/hruske.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvezni-prispevek-za-promocijo-2020-02-10

Pomembno obvestilo za vse predelovalce sadja

Obvezni prispevek za promocijo

Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe

Kmetijstvo in okolje | 07. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/usposabljanja_splet_img_5883.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-4-javnega-razpisa-za-podukrep-16-5-okolje-in-podnebne-spremembe-2020-02-07

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije vabljeni na predstavitev razpisa

Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 1...

Odprta javna obravnava novele zakona o kmetijstvu

Pravo | 07. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splettt.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odprta-javna-obravnava-novele-zakona-o-kmetijstvu-2020-02-07

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno obravnavo dalo predlog novele zakona o kmetijstvu, ki predvideva spremembo definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva ter ureja področje ekološkega kmetovanja. Predloge in pripombe pričakujejo do 7. marca.

Odprta javna obravnava novele zakona o kmetij...

Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija vključena v "Shemo za male kmetije"

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 07. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/contract_pixabay-408216_1920.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prenos-placilnih-pravic-v-primeru-da-je-kmetija-vkljucena-v-shemo-za-male-kmetije-2020-02-07

Kmetijska gospodarstva, ki so vključena v shemo, ne morajo prenašati plačilnih pravic, saj morajo prej poskrbeti za izstop iz "Sheme za male kmete"!

Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmet...

V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 2000

Kmetijstvo in okolje | 07. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/life_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-obravnavi-pomemben-dokument-za-obmocja-natura-2000-2020-02-07

Posredovanje pripomb je možno do 14. februarja

V obravnavi pomemben dokument za območja Natu...

RAZPISI: 18 razpisov ministrstva za gospodarstvo v letu 2020

Socialno podjetništvo, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 07. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/mladi_kmetje_lahko_pridobite_visje_sofinanciranje_nalozb.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisi-18-razpisov-ministrstva-za-gospodarstvo-v-letu-2020-2020-02-07

V letu 2020 bodo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov.

 

RAZPISI: 18 razpisov ministrstva za gospodars...

Zaradi viroidne zakrnelosti hmelja precej skrbi

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Strokovni odbori, Hmeljarstvo | 06. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_5320_splet_vrvice.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zaradi-viroidne-zakrnelosti-hmelja-precej-skrbi-2020-02-06

SO za hmeljarstvo se je 4. februarja sestal na 13. seji in obravnaval številne aktualne vsebine s področja hmeljarstva, poudarek pa je bil tudi tokrat na ukrepih za obvladovanje okužbe s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja.

Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.

S kmetije za vas 2020

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti | 05. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/skmetijezavas2019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/s-kmetije-za-vas-2020-2020-02-05

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ČZD Kmečki glas s časopisom Kmečki glas in Časnik Finance s portalom Agrobiznis vabijo k sodelovanju v akciji S kmetije za Vas.

S kmetije za vas 2020

Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spremembe ter gozdarstvo

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Izobraževanje, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 05. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/komisija_vvo_1_img_7635.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-razpisov-za-okolje-in-podnebne-spremembe-ter-gozdarstvo-2020-02-05

Predstavitev razpisov za okolje in podnebne s...

Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Socialno podjetništvo, Gospodarjenje | 05. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/invalid.png

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spodbude-za-zaposlovanje-invalidov-tudi-v-kmetijstvu-2020-02-05

Spodbude pridejo v poštev tudi za kmete, in sicer tako za njih same, če so zavarovani iz naslova kmetijske dejavnosti (ko se štejejo za »samozaposlene«) kot tudi njih kot delodajalce (ko torej zaposlujejo delavce na podlagi pogodb o zaposlitvi).

Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kme...

Vse o zbirnih vlogah 2020

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 05. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vse-o-zbirnih-vlogah-2020-2020-02-05

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2020 se bo začela 24. februarja in bo trajala do 6. maja 2020.

 

Vse o zbirnih vlogah 2020

Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi

Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti | 03. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/priprava_hrane.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/uporaba-transmascobnih-kislin-pri-pripravi-jedi-2020-02-03

Čim več obrokov pripravite sami doma – le tako boste vedeli, iz česa so pripravljeni. Pripravljajte jih na zdrav način s čim več kuhanja, kuhanja na pari in pečenja na malo maščobe.

Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi je...

Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s prostorom

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Zemljišča in gradnje, Pravo, Gospodarjenje | 03. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/img_2154_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-oi-kgzs-logatec-o-izzivih-pri-upravljanju-s-prostorom-2020-02-03

Minuli petek je na Petkovcu v Rovtah potekalo tradicionalno srečanje kmetov Odbora izpostave (OI) Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Logatec, ki so se mu pridružili še predstavniki občine, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državne politike ter KGZS s predsednikom Cvetkom Zupančičem na čelu. Tema letošnjega srečanja je bila prostorska zakonodaja.

Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju...

RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v tem programskem obdobju

Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 03. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/vabljeni_na_dve_okrogli_mizi_z_naslovom_druzinske_kmetije-.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-se-zadnji-razpis-za-mlade-prevzemnike-v-tem-programskem-obdobju-2020-02-03

Dobrih 14 milijonov evrov za »pomladitev« kmetij.

RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike...

26. sadjarski dnevi Posavja

JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Oljkarstvo | 03. 02. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/cesnje_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/26-sadjarski-dnevi-posavja-2020-02-03

KGZS - Zavod Novo mesto in Sadjarsko društvo Artiče organizirata tradicionalno strokovno srečanje.

26. sadjarski dnevi Posavja

Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bodite pazljivi!

Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Živinoreja | 31. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/perutnina_1_img_2119.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/velika-nevarnost-prenosa-okuzbe-pticje-gripe-bodite-pazljivi-2020-01-31

Ptičja gripa je zelo nalezljiva, virus ostane »živ« oziroma aktiven pet mesecev!

Rejce perutnine opozarjamo na nevarnost pojava ptičje gripe oziroma aviarne influence, ki se od začetka letošnjega leta pojavlja v nekaterih Evropskih državah.

Posamezni primeri so bili prijavljeni tudi pri prostoživečih pticah.

Zaradi tveganja, ki ga širjenje ptičje gripe predstavlja za reje perutnine, prosimo rejce perutnine, da izvajajo biovarnostne ukrepe.

Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe...

Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativni mladi kmet

JSKS, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 30. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_5.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/srecanje-kandidatov-in-nosilcev-naziva-inovativni-mladi-kmet-2020-01-30

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine, z željo povečati zanimanje mladih za kmetijski poklic ter promocijo kmetijstva, izbirata Inovativnega mladega kmeta (IMK). Na pobudo nosilcev naziva IMK 2019 Igorja Paldaufa in IMK 2019 po izboru javnosti Katje Temnik, je konec januarja v Vučji vasi potekalo srečanje kandidatov in nosilcev naziva IMK. Namen srečanja je bil zasnovati strukturo mentorskega sistema.

Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovat...

Razpis za priznanja KGZS 2020

Delo organov KGZS | 30. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/dobitniki_priznanj_splet_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-priznanja-kgzs-2020-2020-01-30

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo v letu 2020 ponovno podelila priznanja za uspešno delo, sodelovanje in življenjsko delo

Razpis za priznanja KGZS 2020

Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 30. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/oglasi_-_logotipi/lastovke_prp_-_znak_400.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-2020-01-30

Letos je predvidenih še 14 javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2019 odobrenih 71,7 % ter izplačanih 55,1 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 609,9 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Terminski načrt si lahko ogledate TUKAJ.

Nov okvirni terminski načrt objave javnih raz...

Tradicionalni slovenski zajtrk: včeraj, danes, jutri

Trženje in promocija, Gospodarjenje | 29. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/tsz.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tradicionalni-slovenski-zajtrk-vceraj-danes-jutri-2020-01-29

Vse skupaj se je začelo leta 2007 z medenim zajtrkom, ki se je pred desetimi leti prelil v  projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, povezal številne ustanove ter bil podprt s strani države.

Tradicionalni slovenski zajtrk: včeraj, danes...

Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz sredstev EU

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Trženje in promocija | 27. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/media/cache/resolve/news_figure_mailer/uploads/logo/eu_projekt_moj_projekt_2020%255B1%255D.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-uspesnih-projektov-financiranih-iz-sredstev-eu-2020-01-27

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirajo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kampanjo EU projekt, moj projekt 2020. V okviru kampanje si želijo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predstavitev uspešnih projektov financiranih...

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Kmetijstvo in okolje, Gospodarjenje | 24. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/img_8345_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/javna-razprava-o-osnutku-strategije-prostorskega-razvoja-slovenije-2050-2020-01-24

Od 15. januaja je v javni razpravi osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. Pripombe in predlogi do 15. marca 2020.

Javna razprava o osnutku Strategije prostorsk...

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala in sprejela pet točk s področja kmetijstva

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 24. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_0226_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vlada-je-na-vcerajsnji-seji-obravnavala-in-sprejela-pet-tock-s-podrocja-kmetijstva-2020-01-24

Vlada je obravnavala na včerajšnji seji  vprašanja v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij proizvajalcev, v zvezi s staranjem gozdov in v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice.

Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih

Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 2020

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti | 24. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/splet-s.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-sodelovanje-dobrote-slovenskih-kmetij-2020-2020-01-24

KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru prireditve DNEVI DOBROT SLOVENSKIH KMETIJ 31. državno razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov.

Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmet...

Že drugič sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije

Trženje in promocija, Gospodarjenje | 23. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/agritech.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ze-drugic-sejem-kmetijske-in-gozdarske-mehanizacije-2020-01-23

Konec januarja se v še boljši in večji preobleki v Celje vrača največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Sloveniji. Sejem Agritech, ki je lani presegel vsa pričakovanja – udeležilo se ga je več kot 20 tisoč obiskovalcev, bo letos že drugič nudil izobraževanja in nove investicije tudi za najbolj zahtevne in izkušene kmetovalce ter gozdarje, mlajšo generacijo pa bo navdušil z novimi tehnologijami.

Že drugič sejem kmetijske in gozdarske mehani...

Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?

Delo organov KGZS, Govedoreja | 22. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/om_majsperk.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/bomo-kmalu-brez-govejega-mesa-in-domacega-mleka-2020-01-22

V torek, 21. januarja, so Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ptuj, Celje in Slovenj Gradec v Majšperku organizirale okroglo mizo z naslovom Pomen govedoreje na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami.

Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mle...

Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 2020

Gozdarstvo in lovstvo | 21. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/gozd_biodiverziteta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabilo-na-predstavitev-gozdarskih-razpisov-2020-2020-01-21

V letu 2020 bodo odprte možnosti za pridobitev sredstev v gozdarstvu iz naslova Programa za razvoj podeželja.

Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 20...

Celovški kmetijski sejem s slovenskim pridihom

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 20. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/celovec.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/celovski-kmetijski-sejem-s-slovenskim-pridihom-2020-01-20

Pretekli konec tedna  je v Celovcu potekal Kmetijski sejem Alpe Jadran v Celovcu, ki na dve leti predstavlja  novosti  v kmetijski tehniki, hlevski opremi, pa tudi take, ki so uporabne za širšo kmetijo ali v gospodinjstvu.  

Celovški kmetijski sejem s slovenskim pridiho...

Obvestilo rejcem perutnine

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Živinoreja | 17. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/fotka_talna_reja_9sep18.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-rejcem-perutnine-2020-01-17

V začetku letošnjega leta se je v nekaterih državah članicah Evropske unije začela pojavljati visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 pri perutnini.

Obvestilo rejcem perutnine

Ve se, kdo prideluje hrano

Delo organov KGZS | 14. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/srecanje_ptuj1_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ve-se-kdo-prideluje-hrano-2020-01-14

Srečanje županov občin in direktorjev kmetijskih zadrug z območja delovanja območne enote KGZS Ptuj

Ve se, kdo prideluje hrano

Slovensko kmetijstvo in gastronomija

Dopolnilne dejavnosti | 14. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/priprava_hrane.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/slovensko-kmetijstvo-in-gastronomija-2020-01-14

Vabljeni na prvo regijsko konferenco Slovensko kmetijstvo in gastronomija, ki bo v ponedeljek, 20. januarja, v Mariboru

Slovensko kmetijstvo in gastronomija

O zdravju parkljev in prehrani krav

Zbornica svetuje, Prireja mleka, Živinoreja, Gospodarjenje | 13. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_8927_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/o-zdravju-parkljev-in-prehrani-krav-2020-01-13

Praktični prikaz šteje v primerjavi s predavanji dvojno. 

O zdravju parkljev in prehrani krav

Nova vinska kraljica je Ana Pavlin

Vinogradništvo in vinarstvo, Trženje in promocija | 13. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/ana_pavlin_vinska_kraljica_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-vinska-kraljica-je-ana-pavlin-2020-01-13

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je sodeloval na kronanju že 24. Vinske kraljice Slovenije v Radencih

Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije

Povrnitev trošarine za leto 2019, za fizične osebe

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 13. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_0538_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/povrnitev-trosarine-za-leto-2019-za-fizicne-osebe-2020-01-13

Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. Je pa že drugo leto zapored mogoče vlagati zahtevke tudi elektronsko in sicer prostovoljno.

Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.

Nova oblika potnega lista za govedo

Zbornica svetuje, Govedoreja | 10. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_7440_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-oblika-potnega-lista-za-govedo-2020-01-10

S prvim januarjem 2020 stopijo v veljavo prenovljeni potni list za govedo ter obrazca odhod in prihod.

Nova oblika potnega lista za govedo

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 08. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_0679_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/poziv-za-ureditev-gerk-ov-in-prenos-placilnih-pravic-2020-01-08

Resda je do začetka nove kampanje za vnos zbirnih vlog še nekaj časa, ne bo odveč, če vas spomnimo, da pravočasno uredite evidence glede rabe kmetijskih zemljišč, prav tako glede stanja plačilnih pravic na vaši kmetiji.

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih...

Uvedba elektronskega bolniškega lista za kmete

Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje | 08. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/bolniski-list.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/uvedba-elektronskega-bolniskega-lista-za-kmete-2020-01-08

S 1. januarjem se uvaja elektronski bolniški list. Po novem zdravniki ne bodo več izdajali tiskanih bolniških listov, pač pa bo vse potekalo po elektronski poti. Gre za poenostavitev tako na strani zdravnikov, kot tudi na strani zavarovancev.

Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.

Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetijstvu v letu 2020

JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Gospodarjenje | 08. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/mladi_kmetje_lahko_pridobite_visje_sofinanciranje_nalozb.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/aktualno-na-podrocju-davcne-zakonodaje-v-kmetijstvu-v-letu-2020-2020-01-08

V januarju je vsako leto treba izpolniti nekatere davčne obveznosti do države, prav tako pa tudi vložiti zahteve za morebitne olajšave.

Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmet...

V novem letu po nova znanja

Prireja mleka, Poljedelstvo, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti | 07. 01. 2020

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/slika_2_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-novem-letu-po-nova-znanja-2020-01-07

Kmetijsko gozdarski zavodi ponujajo izobraževanja z namenom pridobitve novih znanj, ki so primerna tudi za tiste, ki imajo namen kandidirati na razpisih, kjer je pogoj kmetijska izobrazba ali certifikat NPK.

V novem letu po nova znanja