Seznam novic za Mailer

Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Izobraževanje, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 31. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_2343_splet_zdravje_rastlin.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/leto-2020-je-mednarodno-leto-zdravja-rastlin-2019-12-31

Javnost se vse premalo zaveda, koliko naporov in poglobljenega kmetijskega znanja je treba, da se pridela varna in kakovostna hrana.

Preprečevanje širjenja škodljivih organizmov in bolezni je odgovornost vseh narodov, zato so Združeni narodi leto 2020 razglasili za Mednarodno leto zdravja rastlin.

Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.

Nemci lahko, pri nas pa ne

Gozdarstvo in lovstvo | 30. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/trop_volkov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nemci-lahko-pri-nas-pa-ne-2019-12-30

Po mesecih razprav so se nemški zakonodajalci sredi decembra strinjali z novim zakonom, ki kmetom olajša usmrtitev volkov, da bi zaščitili svojo živino.

Nemci lahko, pri nas pa ne

Vložena kazenska ovadba zaradi vdora na kmetijo

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Živinoreja | 27. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/znak-stop.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vlozena-kazenska-ovadba-zaradi-vdora-na-kmetijo-2019-12-27

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ponudili pravno pomoč oškodovanemu kmetu po nedavnem vdoru na kmetijo

Stop za nezakonite vdore na kmetije in zasebne posesti

Neprimeren način protesta

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Živinoreja | 23. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/govedo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/neprimeren-nacin-protesta-2019-12-23

Brez lastne pridelave hrane je ogrožena tudi prehranska varnost Slovenije

Neprimeren način protesta

Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali - prašičereja

Kmetijstvo in okolje, Prašičereja, Kmetijske podpore, Izobraževanje | 20. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/prasici_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/gradiva-iz-obveznih-usposabljanj-za-ukrep-dobrobit-zivali-prasicereja-2019-12-20

V letu 2019 so bila s strani Biotehniške fakultete izvedena obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali - področje prašičereje.

Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dob...

Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualnih temah

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 19. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/13_seja_sveta_19122019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/svet-kgzs-o-programu-dela-za-2020-in-aktualnih-temah-2019-12-19

Delo zbornice za leto 2020 bodo krojile Skupna kmetijska politika in volitve v organe KGZS

Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualni...

Kako do ekološkega certifikata in kako ga obdržati

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje | 19. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/img_1209_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-do-ekoloskega-certifikata-in-kako-ga-obdrzati-2019-12-19

Do konca leta še čas za prijavo v ekološko certificiranje

Kako do ekološkega certifikata in kako ga obd...

Nekaj informacij o knjigovodstvu po FADN metodologiji v novi zgibanki

JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, FADN knjigovodstvo | 18. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/fadn/img_2279_splet_fadn.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nekaj-informacij-o-knjigovodstvu-po-fadn-metodologiji-v-novi-zgibanki-2019-12-18

Sodelavci Kmetijsko godzarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in računovodskih pisarn Kranj in Ptuj, so pripravili zgibanko »Vodenje knjigovodstva na kmetiji po FADN metodologiji«.

Nekaj informacij o knjigovodstvu po FADN meto...

RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona evrov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 16. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_3393_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-razpis-16-5-okolje-in-podnebne-spremembe-dobrih-2-4-milijona-evrov-2019-12-16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe iz ukrepa Sodelovanje, s katerim želi podpreti razvoj novih rešitev in prenos znanj v kmetijsko prakso v okviru pilotnih projektov in projektov EIP (Evropskega partnerstva za inovacije).

RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne spr...

Skupni evropski promocijski logotip rjave pasme

Prireja mleka, Govedoreja, Trženje in promocija, Gospodarjenje | 16. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/brown_swiss_logo_slowenien_cmyk_pos.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skupni-evropski-promocijski-logotip-rjave-pasme-2019-12-16

Rjava pasma – več kot mleko. Vodilne evropske države, kjer je razširjena rjava pasma in ima le-ta tudi pomembno vlogo v govedoreji, so v letošnjem letu dosegle skupen dogovor o promociji in trženju rjave pasme z enotno blagovno znamko Brown Swiss – More Than Milk.

Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo.

RAZPIS: Za projekte sodelovanja med LAS-i na voljo 3,1 milijona evrov

Zbornica svetuje, Turizem, Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 16. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/razpis_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-projekte-sodelovanja-med-las-i-na-voljo-3-1-milijona-evrov-2019-12-16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V okviru javnega razpisa je za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.

Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali ukrep DŽ

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore | 12. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_4163_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-tistim-ki-bodo-v-letu-2020-uveljavljali-ukrep-dz-2019-12-12

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se nameravajo v letu 2020 vključiti v ukrep dobrobit živali (DŽ), da se pri operacijah DŽ – govedo in DŽ – drobnica v letu 2020 uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize.

Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljav...

Prenovljena spletna stran tradicionalnega slovenskega zajtrka

Trženje in promocija | 06. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/media/cache/resolve/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/logo%255B1%255D.png

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prenovljena-spletna-stran-tradicionalnega-slovenskega-zajtrka-2019-12-06

Prii projektu tradicionalni slovenski zajtrk, ki je nadaljevanje projekta, ki ga je začela Čebelarska zveza Slovenije - medeni zajtrk v vrtcih, sodeluje tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Prenovljena spletna stran tradicionalnega slo...

Vse o afriški prašičji kugi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prašičereja | 06. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/prasici_4.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vse-o-afriski-prasicji-kugi-2019-12-06

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so vzpostavili spletno stran, na kateri je možno spremljati vse, kaj se dogaja v zvezi z afriško prašičjo kugo (APK). Na voljo so tedenski pregledi spremljanja širjenja APK po državah  Evropske unije in sosednjih državah.

Vse o afriški prašičji kugi

Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 06. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_2431_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podaljsanje-petletnih-obveznosti-za-ukrepa-kopop-in-ekolosko-kmetijstvo-2019-12-06

Prve petletne obveznosti za izvajanje ukrepov KOPOP in Ekološko kmetovanje se z letom 2019 zaključujejo. Te obveznosti pa bo v letu 2020 mogoče podaljšati za eno leto. V določene operacije je možno vstopiti tudi na novo.

Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KO...

V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in proizvodno vezana plačila

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 06. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/korenje_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-ospredju-izbrana-kakovost-za-zelenjavo-in-proizvodno-vezana-placila-2019-12-06

Na 13. seji SO za vrtnarstvo v začetku decembra je tekla glavna razprava o shemi Izbrana kakovost zelenjave (IK), pridelavi zelenjave v prihodnjem programskem obdobju in proizvodno vezanih plačilih za zelenjadnice (PVP). Seje so se udeležili tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), dr. Jože Podgoršek s sodelavci, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), mag. Miran Mihelič in direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Branko Ravnik.

V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in p...

O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakovost za žita

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Poljedelstvo | 06. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_6242_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/o-ohranitvenem-kmetijstvu-in-shemi-izbrana-kakovost-za-zita-2019-12-06

Na 6. seji konec novembra se je strokovni odbor za poljedelstvo seznanil s predlogom ukrepa »Ohranitveno kmetijstvo« v SKP 2021-2027 in dopolnil kriterije za shemo IK žita.

O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana...

Lombergarjevi dnevi

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sadjarstvo | 06. 12. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_0135_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/lombergarjevi-dnevi-2019-12-06

Te dni potekajo v Mariboru Lombergarjevi dnevi. V sredo je potekal 5. zelenjadarski posvet, včeraj 12. vinogradniški posvet, danes pa se ob deveti uri začne 15. sadjarski posvet.

Lombergarjevi dnevi

RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 28. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_0851_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-20-milijonov-evrov-za-razvoj-majhnih-kmetij-2019-11-28

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji teden objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih...

Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rastlin

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava | 28. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_6267_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/delavnica-o-varni-uporabi-sredstev-za-varstvo-rastlin-2019-11-28

Glavna tema letošnje delavnice bo predstavitev trajnostnega varstva rastlin s poudarkom na možnosti preprečevanja točkovnega onesnaženja vodnih virov pri uporabi sredstev za varstvo rastlin (fitofarmacevtskih sredstev/FFS) in predstavitev sredstev za varstvo rastlin naravnega izvora.

Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo...

Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

JSKS, Sporočila za javnost | 25. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/posvet3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skupaj-za-napredek-slovenskega-kmetijstva-in-podezelja-2019-11-25

Danes se je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v kongresnem centru Thermana v Laškem začel prvi dan 34. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja. Beseda je tekla o skupni kmetijski politiki, lastni pridelavi hrane, pomenu svetovanja, inovacijah za razvoj kmetijstva in vlogi svetovanja pri tem, prenosu znanja ter vključevanju ostalih politik države, ki lahko pripomorejo k razvoju kmetijstva in podeželja.

Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in...

Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu

Trženje in promocija, Izobraževanje, Gospodarjenje | 24. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/droni.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/konferenca-o-novih-tehnologijah-v-kmetijstvu-2019-11-24

Pri Agrobiznisu so za vpogled v to, kako se tehnološko posodabljata kmetijstvo in živilskopredelovalna industrija, vpeljali natečaj Agrobiznis hi-tech. Od avgusta so v okviru tega natečaja predstavili 16 uporabnikov in ponudnikov novih tehnologij.

Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu

Še vedno brez podaljšanja obdobja za gnojenje

Kmetijstvo in okolje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Rastlinska pridelava | 22. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/gnojenje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/se-vedno-brez-podaljsanja-obdobja-za-gnojenje-2019-11-22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že drugič zavrnilo pobudo KGZS za podaljšanje dovoljenega obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili zaradi obilnega deževja v letošnji jeseni. Na KGZS iščemo rešitve.

MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.

Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki, Zemljišča in gradnje, Pravo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 21. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_1216_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predlogi-in-pripombe-kgzs-na-osnutke-vrednotenja-kmetijskih-in-gozdnih-zemljisc-2019-11-21

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije nasprotuje metodi primerljivih prodaj, ki naj bi bila uporabljena za model vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč; zemljišča naj se vrednotijo po dejanski rabi; občinske ali državne ceste ter druga javna infrastruktura, ki je javnega pomena in je neodmerjena zgrajena na zasebnih zemljiščih, se mora izločiti iz vrednosti parcele. KGZS predlaga korekcijski faktor za zemljišča agrarnih skupnosti ter meni, da se vse objekte na kmetijah, v katerih se opravlja osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost ter dopolnilna dejavnost, vrednoti z modelom vrednotenja za kmetijske in druge stavbe (KDS).

Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednote...

Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje, Gospodarjenje | 20. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_0075_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/povezovanje-in-sodelovanje-sta-kljuc-do-uspeha-2019-11-20

Včeraj je potekalo 4. srečanje mladih prevzemnikov kmetij, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Poleg Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije srečanje organizirajo še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zveza slovenske podeželske mladine.

Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeh...

Več sredstev za prestrukturiranje zadrug

Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 20. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/mladi_kmetje_lahko_pridobite_visje_sofinanciranje_nalozb.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vec-sredstev-za-prestrukturiranje-zadrug-2019-11-20

Sklad za regionalni razvoj (Ribniški sklad) je pripravil predlog sprememb Poslovnega in finančnega načrta za leti 2018 in 2019, kjer se v okviru programa podjetništva uvaja nov podprogram prestrukturiranje kmetijskih zadrug.

Več sredstev za prestrukturiranje zadrug

Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena

Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 19. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_2599_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tehnoloske-resitve-za-pridelavo-kakovostnega-sena-2019-11-19

Ob koncu projekta CRP »Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena - V4-1610« organizirajo brezplačni zaključni seminar, ki bo potekal v petek, 29. novembra 2019 z začetkom ob 10. uri na KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE (dvorana v Paviljonu 2000) Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.

Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega...

RAZPIS: 700.000 evrov za novo sodelovanje v shemah kakovosti

| 15. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/oglasi_-_logotipi/izbrana_kakovost_2.png

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-700-000-evrov-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-2019-11-15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti. Nepovratna sredstva so namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

RAZPIS: 700.000 evrov za novo sodelovanje v s...

Četrto srečanje mladih kmetov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 15. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/oranje_splet_img_3613.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/cetrto-srecanje-mladih-kmetov-2019-11-15

Srečanje bo v torek, 19. novembra, s pričetkom ob 8.30 uri na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli (Pivola 10. Hoče).

Četrto srečanje mladih kmetov

Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in vina

Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 14. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/grozdje_crno.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izteka-se-rok-za-prijavo-pridelka-grozdja-in-vina-2019-11-14

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vinogradnike in vinarje, da so dolžni prijaviti letni pridelek grozdja, mošta in vina.

Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in...

Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki, Zemljišča in gradnje, Pravo, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 13. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/zpass_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nujna-sprememba-zakonodaje-o-agrarnih-skupnostih-2019-11-13

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo za pripravo izhodišč za spremembo zakonodaje s področja agrarnih skupnosti ustanovila delovno skupino.

Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnos...

Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja, Gospodarjenje | 13. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_2561_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spremembe-pravilnika-o-kakovosti-mesa-klavne-zivine-2019-11-13

Poslej z oznako mlada govedina tudi meso bikov starih do 30 mesecev.

Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne...

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane 2019

Trženje in promocija, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 11. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/tsz_mkgp_web.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tradicionalni-slovenski-zajtrk-in-dan-slovenske-hrane-2019-2019-11-11

V petek, 15. novembra, bomo osmič obeleževali dan slovenske hrane, ki ga je vlada razglasila leta 2012. Na ta dan poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovens...

Ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja v Franciji

Ekološko kmetijstvo, JSKS | 11. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/ec_organic_142_big__splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ogled-dobrih-praks-ekoloskega-kmetovanja-v-franciji-2019-11-11

Člani strokovne skupine (pri KGZS – Zavodu Celje) za ekološko kmetovanje so si v Franciji ogledali nekaj primerov dobrih kmetijskih praks. Strokovno ekskurzijo je organizirala Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja v Fr...

RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 11. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/img_0007_pticje_hisice__splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisa-za-sodelovanje-v-gozdarstvu-2019-11-11

S sklepom Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč za sodelovanje v gozdarskem sektorju PRP 2014–2020« z notranjim trgom je nastala podlaga za dodeljevanje podpor na podlagi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020 za projekte sodelovanja, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu

Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Rastlinska pridelava | 11. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/img_7383_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/neodzivanje-odgovornih-siri-nejevoljo-med-kmeti-2019-11-11

Osma seja komisije za vodovarstvena območja (VVO)

Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kme...

34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Kmetijstvo in okolje, JSKS | 06. 11. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/posvet_img_0568.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/34-tradicionalni-posvet-javne-sluzbe-kmetijskega-svetovanja-2019-11-06

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) bo 25. in 26. novembra v Laškem s pričetkom ob 9. uri.

Poudarki bodo na skupni kmetijski politiki, lastni pridelavi hrane, pomenu svetovanja, inovacijah za razvoj kmetijstva in vlogi svetovanja pri tem, prenosu znanja ter vključevanju ostalih politik države, ki lahko pripomorejo k razvoju kmetijstva in podeželja.

34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijs...

Do konca leta 2020 bo v okviru PRP 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 29. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/img_0260_splett.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/do-konca-leta-2020-bo-v-okviru-prp-2014-2020-objavljenih-se-20-javnih-razpisov-2019-10-29

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov.

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Tradicionalni posvet rejcev drobnice

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Drobnica, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 29. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_7541splet_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tradicionalni-posvet-rejcev-drobnice-2019-10-29

Strokovni posvet bo 21. in 22. novembra v Dobrni

Tradicionalni posvet rejcev drobnice

Obvestilo ekološkim pridelovalcem

Ekološko kmetijstvo | 29. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/img_1209_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-ekoloskim-pridelovalcem-2019-10-29

Ekološki pridelovalci in predelovalci se morajo prijaviti oziroma obnoviti prrijavo v kontrolo

 

Obvestilo ekološkim pridelovalcem

Izdelava kozmetičnih izdelkov na kmetiji

JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti | 28. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/sivka_2_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izdelava-kozmeticnih-izdelkov-na-kmetiji-2019-10-28

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 57/2015) med drugim določa možnosti in podrobnejše pogoje tudi za opravljanje dopolnilne dejavnosti izdelave kozmetičnih izdelkov, kjer se kot sestavine uporabljajo zelišča.

Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.

Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način življenja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Gospodarjenje | 28. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_1_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ekolosko-kmetijstvo-ni-investicija-ampak-nacin-zivljenja-2019-10-28

Na Dnevu ekoloških kmetij Združenja ekoloških kmetov – zdravo življenje, ki je v čudovitem okolju z razgledom potekal 24. oktobra na Korenu, so se prepletale uspešne zgodbe o vztrajnosti, upanju, pridnosti, iznajdljivosti, pogumu ter predanosti trajnemu načinu življenja in delu za soljudi.

Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak nač...

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevah Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL in VOD_ZEL)

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava | 28. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_9404_splet_ozelenitev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podaljsanje-roka-setve-in-pokritosti-tal-pri-zahtevah-ozelenitev-njivskih-povrsin-poz-zel-in-vod-zel-2019-10-28

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na določenih območjih podaljšalo rok, do katerega morajo kmetje, ki so vključeni v KOPOP, zahtevi POZ_ZEL IN VOD_ZEL (Ozelenitev njivskih površin) opraviti setev prezimnih posevkov in zagotoviti pokritost tal s prezimno zeleno odejo.

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri...

Vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji v praksi

JSKS, Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo, Gospodarjenje | 28. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/okrslan_1_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vodenje-knjigovodstva-po-fadn-metodologiji-v-praksi-2019-10-28

Spremljanje prihodkov in stroškov na kmetiji je najboljši način, da vidimo, kaj se bolj splača ter kateri stroški in v kakšni količini bremenijo kmetijo. Na podlagi tega se lahko odločamo, katerim panogam bomo namenili več pozornosti (večina slovenskih kmetij je mešanih – ima več kot eno dejavnost), če se katere ne splača morda celo opustili … Če gre za specializirano kmetijo, pa se lahko na podlagi teh podatkov odločamo o intenzivnosti dejavnosti. Tako naj bi bilo.

Na kmetiji Okršlan vodijo FADN knjigovodstvo že 25 let.

Inovativni mladi kmet 2019 je Igor Paldauf

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 26. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/imk2019_igor_paldauf.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/inovativni-mladi-kmet-2019-je-igor-paldauf-2019-10-26

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) sta včeraj na 12. izboru Inovativna mlada kmetica / Inovativni mladi kmet razglasili zmagovalca izbora. Zmagovalec izbora je Igor Paldauf iz Vučje vasi.

Inovativni mladi kmet 2019 je Igor Paldauf

Gradiva s posveta o dopolnilnih dejavnostih

Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti | 25. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/posvet_dd.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/gradiva-s-posveta-o-dopolnilnih-dejavnostih-2019-10-25

Na voljo so gradiva, ki so jih imeli predavatelji na posvetu o dopolnilnih dejavnostih v četrtek, 24. oktobra v prostorih KGZS v Ljubljani.

Gradiva s posveta o dopolnilnih dejavnostih

Nove vrednosti nepremičnin

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zemljišča in gradnje, Gospodarjenje | 23. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/cone.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nove-vrednosti-nepremicnin-2019-10-23

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je 1. oktobra na spletni strani Portal množičnega vrednotenja nepremičnin objavila poskusne izračune vrednosti nepremičnin na podlagi predlogov modelov vrednotenja. Do 15. novembra 2019 lahko lastniki na občine podajo pripombe glede osnutkov modelov vrednotenja, dokončno oblikovani modeli bodo z vladno uredbo potrjeni do konca marca 2020.

Vrednostne cone

Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete

Kmetijske podpore | 18. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/vabljeni_na_dve_okrogli_mizi_z_naslovom_druzinske_kmetije-.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/objavljen-5-javni-razpis-za-mlade-kmete-2019-10-18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. oktobra objavila  5. Javni razpis za podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 15 mio €. Razpis je zaprtega tipa. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 10. 2019 do vključno 6. 12. 2019, do 23.59 ure.

Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete

V spomin: Neva Pajntar (1960–2019)

Delo organov KGZS, Ekonomika in davki | 17. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/neva_pajntar_1_cb.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-spomin-neva-pajntar-1960-2019-2019-10-17

Neva Pajntar je po zaključku rednega študija agronomije svojo strokovno pot začela leta 1986 kot mlada raziskovalka na Katedri za agrarno ekonomiko na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1991 zaključila magistrski študij. Leta 1994 je začela delo v kmetijski svetovalni službi – sprva na Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva v okviru MKGP, po ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pa na njenem Sektorju za kmetijsko svetovanje kot priznana strokovnjakinja in vodja službe za ekonomiko v kmetijstvu in obdavčitve.

V spomin: Neva Pajntar (1960–2019)

Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti | 17. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/slika_2_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posvet-o-dopolnilnih-dejavnostih-na-kmetiji-2019-10-17

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirata posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Ni dobro delo, če ni veselo

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 13. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/ponikva.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ni-dobro-delo-ce-ni-veselo-2019-10-13

Na Ponikvi in Slomu se je danes pri zavetniku kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva blaženemu Antonu Marinu Slomšku zbralo več kot 1000 kmetic in kmetov ter drugih, ki jim je kmetijstvo blizu. Na srečanju je bilo izpostavljen pomen veselja do dela, pomen vere in solidarnosti.

Ni dobro delo, če ni veselo

Dan odprtih vrat rejcev drobnice

Drobnica | 12. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/drobnica_okno.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dan-odprtih-vrat-rejcev-drobnice-2019-10-12

Rejci drobnice vas v soboto, 19. oktobra 2019, med 11. in 17. uro vabijo na svoje kmetije.

Dan odprtih vrat rejcev drobnice

Prepoved uvoza določenih rastlin in rastlinskih proizvodov

Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 10. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/kostanj.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prepoved-uvoza-dolocenih-rastlin-in-rastlinskih-proizvodov-2019-10-10

Sprejeta je bila izvedbena uredba Evropske komisije, ki določa začasen seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos v EU iz tretjih držav je prepovedan.

Na seznamu rastlin, za katere je prepovedan uvoz iz tretjih držav, je tudi kostanj

Ustanovna seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

Delo organov KGZS | 08. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/svet_za_kmetijstvo_2019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ustanovna-seja-sveta-za-kmetijstvo-in-podezelje-2019-10-08

Člani so za predsednika Sveta ponovno imenovali dr. Andreja Simončiča, direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije, za podpredsednika pa Cvetka Zupančiča, predsednika KGZS.

Svet za kmetijstvo in podeželje se je zbral v novi zasedbi

Išče se Inovativnega mladega kmeta oziroma kmetico

Zbornica svetuje, Trženje in promocija | 07. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/matic_vizjak_imk2017.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/isce-se-inovativnega-mladega-kmeta-oziroma-kmetico-2019-10-07

Zveza slovenske podeželske mladine skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS)  v oktobru organizira 12. izbor nosilca naziva Inovativni mladi kmet, kmetica (IMK 2019).

Zmagovalec IMK 2017 Matic Vizjak

RAZPIS za mlade prevzemnike

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 07. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_0224_mladi_prevzemniki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-mlade-prevzemnike-2019-10-07

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo peti javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. V okviru podukrepa 6.1 je razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.

Odprta jesenska vrata sejma Komenda

Trženje in promocija | 04. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/komenda_04102019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odprta-jesenska-vrata-sejma-komenda-2019-10-04

Tradicionalni kmetijski sejem v Komendi vsako leto s svojo ponudbo privabi številne obiskovalce z vseh koncev Slovenije. Na sejmu se v sodelovanju s KGZS – Zavodom Ljubljana predstavlja tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Na odprtju sejma so se v pogovor zapletli predsednik KGZS Cvetko Zupančič, predsednik vlade Marjan Šarec in organizator sejma Alojz Lah.

Za bolj učinkovito varovanje domačih živali na paši

Kmetijstvo in okolje, PEFC, Živinoreja, Rastlinska pridelava | 04. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/img_9276_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/za-bolj-ucinkovito-varovanje-domacih-zivali-na-pasi-2019-10-04

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju s partnerji pripravil novo spletno stran o zaščiti pred velikimi zvermi.

Za bolj učinkovito varovanje domačih živali n...

Festival kakovosti, tradicije in pestrosti

Ekološko kmetijstvo, Delo organov KGZS, Prireja mleka, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti | 02. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_6928_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/festival-kakovosti-tradicije-in-pestrosti-2019-10-02

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič se je včeraj udeležil 2. Festivala slovenskih sirov, ki je potekal v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Duo Bakalina, ki ga sestavljata Tolminca: pevec Jani Kutin in Renata Lapanja na harmoniki, sta popestrila dogodek.

Popisana goveda

Govedoreja, Živinoreja | 01. 10. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/govedo_izpis.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/popisana-goveda-2019-10-01

Izpis iz Centralnega registra govedi (CRG) za imetnike

Z izpisom iz CRG boste lahko preverili, ali se stanje v hlevu ujema z evidencami

Pridite na Podeželje v mestu in ujemite slovensko ribo

Sporočila za javnost, Ostale rejne živali, Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 30. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_paprika_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pridite-na-podezelje-v-mestu-in-ujemite-slovensko-ribo-2019-09-30

V soboto, 5. oktobra, bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani ponovno zaživelo Podeželje v mestu. Dogajanje bo namenjen predstavitvi turizma na kmetijah ter v Sloveniji gojenim sladkovodnim in morskim ribam ter školjkam

Pridite na Podeželje v mestu in ujemite slove...

Kmetija ni hotel

JSKS, Zbornica svetuje, Turizem, Storitvene dejavnosti, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 30. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/ztks-zlozenka2019-nasl_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetija-ni-hotel-2019-09-30

Priti na turistično kmetijo največkrat pomeni priti k »prijateljem domov«. K ljudem, ki svoje goste sprejmejo pod svojo streho, k svoji mizi, v svoj dom.

Kmetija ni hotel

Predlog uredbe o naložbah za male kmetije v javni obravnavi

Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 30. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_6847_splet_male_kmetije_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predlog-uredbe-o-nalozbah-za-male-kmetije-v-javni-obravnavi-2019-09-30

Pripombe lahko posredujete do četrtka, 3. oktobra

Predlog uredbe o naložbah za male kmetije v j...

Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Socialno podjetništvo, Trženje in promocija, Izobraževanje, Gospodarjenje | 30. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/ukrep_sodelovanje_splet_img_4152.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predlog-uredbe-clld-v-javni-obravnavi-2019-09-30

Vabljeni, da do 14. 10. 2019 podate pripombe

Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi

Na Podeželju v mestu o ribah in zgodbah imen kmetij

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 27. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_plessss.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-podezelju-v-mestu-o-ribah-in-zgodbah-imen-kmetij-2019-09-27

V soboto, 5. oktobra, bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani še enkrat zaživelo Podeželje v mestu. Dogajanje bo namenjen predstavitvi Združenja turističnih kmetij Slovenije ter v Sloveniji gojenim sladkovodnim in morskim ribam ter školjkam. Dejstvo je, da so ribe dokaj hitro pokvarljivo živilo, zato je predvsem lokalno vzrejena riba tista, ki zagotavlja kratko prehransko verigo in s tem visoko kakovost živila. Več o projektu ocenjevanja ribjih izdelkov lahko preberete tukaj.

Na Podeželju v mestu o ribah in zgodbah imen...

Sorte ozimnih žit za setev letos jeseni

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Rastlinska pridelava | 26. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/splet_psenica.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sorte-ozimnih-zit-za-setev-letos-jeseni-2019-09-26

Uspešnost pridelovanja katerekoli poljščine je v veliki meri odvisna od uporabe semena preizkušenih in rastnim razmeram prilagojenih sort. S pravilnim izborom sort pridejo do izraza tudi vplivi drugih agrotehničnih ukrepov, kot so dobra in pravočasna priprava njive za setev, pravilna in pravočasna setev, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci ter gnojenja.

Pregled priporočenih sort pšenice in ječmena za setev to jesen.

Pred 2. festivalom slovenskih sirov

Sporočila za javnost, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija | 25. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/nk_festival_sirov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pred-2-festivalom-slovenskih-sirov-2019-09-25

V prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je danes, 25. septembra 2019, potekala novinarska konferenca Združenja kmečkih sirarjev Slovenije (ZKSS), na kateri so predstavili letošnji Festival slovenskih sirov, ki bo 1. oktobra 2019 na Brdu pri Kranju. Obenem so predstavili delo združenja na evropski ravni, saj je združenje pomemben in aktiven član evropske mreže kmečkih in malih sirarjev FACE.

Pred 2. festivalom slovenskih sirov

Obisk delegacije Republike Severna Makedonija

Delo organov KGZS | 25. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/makedonska_delegacija_19092019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obisk-delegacije-republike-severna-makedonija-2019-09-25

V okviru tridnevnega obiska v Sloveniji je delegacija Republike Severna Makedonija obiskala tudi Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenijo

Predstavniki severnomakedonske delegacije so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi zbornice

Spremembe Programa razvoja podeželja za bolj učinkovito črpanje sredstev

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 24. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_2599_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spremembe-programa-razvoja-podezelja-za-bolj-ucinkovito-crpanje-sredstev-2019-09-24

Evropska komisija je odobrila predlagane slovenske spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinašajo izboljšanje izvajanja ukrepov za črpanje evropskih sredstev.

S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.

Plačila e-računov za kmečke zavarovance

Zaposlitev in sociala | 23. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/e-racun_infografika.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/placila-e-racunov-za-kmecke-zavarovance-2019-09-23

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je z mesecem septembrom 2019 za osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene kot kmetje (kmečki zavarovanci) ter osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso kmečki zavarovanci) vzpostavil sistem plačevanje prispevkov za socialno varnost preko e-računa.

Gre za novost, ki predstavlja enostavnejši ter finančno ugodnejši način plačila prispevkov.

Srečanje ekoloških kmetov

Ekološko kmetijstvo, JSKS | 23. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/ec_organic_142_big__splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/srecanje-ekoloskih-kmetov-2019-09-23

V letu 2019 Združenje ekoloških kmetov – zdravo življenje (ZEKZŽ) obeležuje 20 let delovanja. Člani so ekološke kmetije pretežno iz občin: Lukovica, Domžale, Kamnik, Moravče, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji, Litija in posamezne kmetije iz okoliških občin.

Srečanje ekoloških kmetov

Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij pridelovalcev v Ljubljani in na Ptuju

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 19. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/dms.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/delavnici-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-pridelovalcev-v-ljubljani-in-na-ptuju-2019-09-19

Delavnici bosta potekali 24. 9. 2019 na sedežu KGZS-Zavoda Ptuj in 25. 9. 2019 na sedežu KGZS v Ljubljani.

Delavnici za ustanavljanje skupin in organiza...

Izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo mesa

Perutnarstvo, Izobraževanje | 19. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/piscanci.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izobrazevanje-skrbnikov-piscancev-za-prirejo-mesa-2019-09-19

Že 15. tečaj v okviru programa bo v začetku oktobra v Ljubljani

Izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo...

Pridelovalci zelišč z optimizmom proti SKP po 2020

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Rastlinska pridelava | 19. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/ajbelj_1_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pridelovalci-zelisc-z-optimizmom-proti-skp-po-2020-2019-09-19

Člani Komisije za zelišča so se 17. 9. 2019 sestali na 4. seji in na njej obravnavali realizacijo ukrepov iz Smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2016-2021 (v nadaljevanju smernice) ter uvrstitev zelišč v šifrant kmetijskih rastlin. Razpravljali  so tudi o umestitvi zeliščarjev v novi kmetijski politiki po letu 2020 in o delu JSKS na področju pridelave zelišč. Na sestanku sta sodelovali tudi predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.

5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Socialno podjetništvo, Izobraževanje, Gospodarjenje | 16. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/janez_benedicic_kosnja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/5-slovenski-podezelski-parlament-skp-po-2020-2019-09-16

Vabljeni na 5. slovenski podeželski parlament, 8. in 9. oktobra v Halozah. Prijave do 30. septembra!

5. slovenski podeželski parlament: SKP po 202...

Promocija in prodaja senenega mesa in mleka

Ekološko kmetijstvo, Prireja mleka, Živinoreja, Živinoreja | 16. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/logo_seneno.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/promocija-in-prodaja-senenega-mesa-in-mleka-2019-09-16

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru projekta EIP Seneno meso in mleko organizira posvet o možnostih promocije in prodaje senenega mesa ter mleka

Promocija in prodaja senenega mesa in mleka

Priporočilo glede menjave nosilcev kmetijskih gospodarstev

JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje | 13. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splettt.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/priporocilo-glede-menjave-nosilcev-kmetijskih-gospodarstev-2019-09-13

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) svetuje: »Menjava nosilcev kmetije naj se izvede le v primeru smrti, prijavljene višje sile zaradi nezmožnosti za delo ali zaradi kandidiranja na ukrep mladi prevzemnik.«

Priporočilo glede menjave nosilcev kmetijskih...

Jesen prinaša toliko dobrega, vabljeni na Podeželje v mestu Maribor!

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 09. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_4.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/jesen-prinasa-toliko-dobrega-vabljeni-na-podezelje-v-mestu-maribor-2019-09-09

Gre za dogodek od ljudi za ljudi. Podeželje v mestu Maribor bo v soboto, 21. septembra 2019, potekalo v sklopu Festivala Stare trte 2019. Na prehodu Grajskega trga in Trga svobode se bo okušalo, prodajalo, kupovalo, pelo in klepetalo. 

Jesen prinaša toliko dobrega, vabljeni na Pod...

Vabljeni na 16. vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi in Slomu

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 05. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/ponikva.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-16-vseslovensko-srecanje-kmetov-na-ponikvi-in-slomu-2019-09-05

Poromajte na Ponikvo, rojstni kraj blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, v nedeljo, 13. oktobra 2019, na 16. vseslovensko srečanje kmetov in vseh, ki jim je kmetijstvo blizu. Za vse, ki bi se srečanja radi udeležili, a nimate prevoza, bodo po nekaterih območnih enotah KGZS organizirani avtobusni prevozi. 

Vabljeni na 16. vseslovensko srečanje kmetov...

RAZPIS: sredstva za povezovanje v kmetijstvu in gozdarstvu

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 04. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_9148_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-sredstva-za-povezovanje-v-kmetijstvu-in-gozdarstvu-2019-09-04

1,7 milijonov evrov za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.

Vabljeni na usposabljanje za NPK živinorejec

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 04. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-usposabljanje-za-npk-zivinorejec-2019-09-04

Vabljeni na 40-urni tečaj ŽIVINOREJEC, ki bo potekal na KGZS - Zavodu Novo mesto, Šmihelska cesta 14 v Novem mestu, od 8. do 16. oktobra 2019, vsak dan od 15. do 20. ure.

Vabljeni na usposabljanje za NPK živinorejec

RAZPIS za naložbe v namakalne sisteme za več uporabnikov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava | 02. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/img_6076_namakanje_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-nalozbe-v-namakalne-sisteme-za-vec-uporabnikov-2019-09-02

Tri milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme - za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske pridelave

Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.

RAZPIS »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«, namenja 60.000 EUR

Ostale rejne živali, Živinoreja | 02. 09. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/razpis_akvakultura_splet_img_5977.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-akvakultura-ki-zagotavlja-okoljske-storitve-namenja-60-000-eur-2019-09-02

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo drugi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«. Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 15.000 evrov.

 

Sredstva so namenjena povračilu škode po kormoranih na območju NATURE 2000.

Vabljeni na Podeželje v mestu in Rožni festival

Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Gospodarjenje | 30. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/franci.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-podezelje-v-mestu-in-rozni-festival-2019-08-30

V sobota, 31. avgust 2019, vabljeni na Podeželje v mestu in Rožni festival. Pokramljajte z gospodarji kmetij, okusite njihove dobrote in prisluhnite etno pevskim skupinam. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se bo prodajalo in kupovala, plesalo, pelo in klepetalo.

Vabljeni na Podeželje v mestu in Rožni festiv...

Podpisan sporazum za izboljšanje položaja prašičereje

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Prašičereja, Trženje in promocija | 28. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/podpis_sporazuma_28082019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podpisan-sporazum-za-izboljsanje-polozaja-prasicereje-2019-08-28

Danes je  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizirala v sodelovanju z Slovensko zvezo prašičerejcev tradicionalno srečanje rejcev prašičev, na katerem so podelili priznanja najboljšim rejam, se seznanili z nekaterimi strokovnimi temami, ob koncu pa so deležniki podpisali Sporazum s ciljem revitalizacije slovenske prašičereje.

Podpisan sporazum za izboljšanje položaja pra...

Vabljeni na posvet MojGozdar - za promocijo izvajalcev gozdarskih storitev

Gozdarstvo in lovstvo | 27. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_gozd.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-posvet-mojgozdar-za-promocijo-izvajalcev-gozdarskih-storitev-2019-08-27

Bodite del nove zgodbe, ki se piše na področju gozdarstva in se nam pridružite na posvetu v četrtek, 5. septembra 2019 v dvorani Janeza Hribarja (D1) na Biotehniški fakulteti, dekanat, Jamnikarjeva 101 v Ljubljani. Posvet je brezplačen, potrebna je prijava. 

Vabljeni na posvet MojGozdar - za promocijo i...

Predloga KGZS predstavljena na seji odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Strokovni odbori | 27. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/addiction-adult-blond-1624264_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predloga-kgzs-predstavljena-na-seji-odbora-drzavnega-zbora-rs-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano-2019-08-27

Direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik in vodja sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS Anton Jagodic sta na današnji 13. odprti seji odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je potekala na sejmu AGRA v Gornji Radgoni predstavila delo KGZS na področju digitalizacije v kmetijstvu ter podala predloga.

Predloga KGZS predstavljena na seji odbora Dr...

Zlati sončnici za kmetijo Flis in turistično kmetijo Pri Filetu

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 27. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/s_kmetije_za_vas_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zlati-soncnici-za-kmetijo-flis-in-turisticno-kmetijo-pri-filetu-2019-08-27

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s spletnim portalom Agrobiznis ter tednikom Kmečki glas danes razglasila rezultate akcije S kmetije za Vas, v kateri je letos sodelovalo devet kmetij. Vse kmetije so primeri dobrih praks in zgled, kako ustvariti dodano vrednost iz svojih pridelkov in izdelkov za razvoj kmetij v smeri večje dodane vrednosti, strokovno komisijo pa sta najbolj prepričali kmetiji Flis iz Spodnjih Grušovelj v Savinjski dolini in Turistična kmetija pri Filetu iz Slop pri Kozini.

Zlati sončnici za kmetijo Flis in turistično...

Dober tek KGZS od Agre do Agre

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 27. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/dan_kgzs_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dober-tek-kgzs-od-agre-do-agre-2019-08-27

Na 57. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je bil torek v znamenju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na srečanju so bile predstavljene aktivnosti zbornice v zadnjem letu ter pomen KGZS kot socialnega partnerja ministrstvu in Vladi RS na področju kmetijstva in celotnega podeželja

Dober tek KGZS od Agre do Agre

Žirijo so letos prepričale Leska, SI94230279 in Srajca

Sporočila za javnost, Govedoreja, Trženje in promocija | 26. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/govedorejci.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zirijo-so-letos-prepricale-leska-si94230279-in-srajca-2019-08-26

Razstave živali na sejmu vedno pritegnejo veliko pozornosti in tudi letos ni bilo nič drugače.

Žirijo so letos prepričale Leska, SI94230279...

Seneno kot pozitivno gibanje

Sporočila za javnost, Prireja mleka, Govedoreja, Trženje in promocija | 26. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/seneno.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/seneno-kot-pozitivno-gibanje-2019-08-26

Čas je, da nekaj naredimo za svoje otroke, je sporočilo današnjega posveta KGZS na sejmu Agra, na katerem so predstavili certificiranje senenega mesa

Predstavljeni so bili pogoji za certificiranje senenega mesa

Praznično oblečeni otroci in ljubki telički navdušili obiskovalce sejma AGRA

Sporočila za javnost, Govedoreja, Trženje in promocija, Živinoreja, Živinoreja | 25. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_telicki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/praznicno-obleceni-otroci-in-ljubki-telicki-navdusili-obiskovalce-sejma-agra-2019-08-25

Nedelja na sejmu AGRA je dan čebelarjev, dan gozdarjev in gozda, dan podeželske mladine, dan kmetijske tehnike, dan rejcev avtohtonih pasem živali in družinski dan. V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Pomurskega sejma je na prireditvenem prostoru sejma potekalo vodenje teličkov. 

Praznično oblečeni otroci in ljubki telički n...

Odprtje sejma nove generacije - AGRA 2019

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 24. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/foto_otvoritev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odprtje-sejma-nove-generacije-agra-2019-2019-08-24

»Za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije je vsaka kmetija pomembna,« je povedal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič na današnjem odprtju 57. sejma AGRA v Gornji Radgoni.

Odprtje sejma nove generacije - AGRA 2019

KGZS med večjimi razstavljavci na sejmu AGRA

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 22. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/kgzs_na_agri.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-med-vecjimi-razstavljavci-na-sejmu-agra-2019-08-22

Veliko dogodkov in novosti v organizaciji KGZS na letošnjem sejmu Agra v Gornji Radgoni

KGZS med večjimi razstavljavci na sejmu AGRA

Afriška prašičja kuga že v Srbiji

Zbornica svetuje, Prašičereja | 21. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/prasici_na_pasi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/afriska-prasicja-kuga-ze-v-srbiji-2019-08-21

Pozor, tudi domače muhe so lahko vektorji prenosa afriške prašičje kuge (APK)

Afriška prašičja kuga že v Srbiji

Umrl je Ivan Oman, kmet in politik – velik borec za pravice kmetov

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala | 19. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/oman_ivan_3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/umrl-je-ivan-oman-kmet-in-politik-velik-borec-za-pravice-kmetov-2019-08-19

V devetdesetem letu starosti je v soboto umrl Ivan Oman, kmet iz Zminca pri Škofji Loki, eden očetov samostojne Slovenije.

Umrl je Ivan Oman, kmet in politik – velik bo...

Država naj poskrbi za svoje zveri

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 14. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/20190814_upravni_odbor.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/drzava-naj-poskrbi-za-svoje-zveri-2019-08-14

Izredna seja Upravnega odbora KGZS o težavah podeželja z zvermi in neučinkovitosti interventnega zakona

Člani upravnega odbora na izredni seji o težavah podeželja zaradi zveri

Slovenija ne bo zverinjak

Delo organov KGZS, Gozdarstvo in lovstvo | 10. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/protest1008201905.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/slovenija-ne-bo-zverinjak-2019-08-10

Na protestnem shodu postavili zahteve vladi, med drugim zahtevajo tudi odstop ministra za okolje in prostor

Slovenija ne bo zverinjak

O zvereh tudi komisiji Državnega sveta

Delo organov KGZS, Gozdarstvo in lovstvo | 09. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/seja_komisij_ds_08082019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/o-zvereh-tudi-komisiji-drzavnega-sveta-2019-08-09

Včeraj sta na skupni izredni seji  komisiji državnega sveta, za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obravnavali težave podeželja zaradi zveri

Izredna seja dveh komisij Državnega sveta o težavah slovenskega podeželja zaradi napadov zveri (Foto: Milan Skledar)

Težave podeželja zaradi zveri reševati sistemsko

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo, Obvestila za javnost | 08. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/volk_ki_tuli.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tezave-podezelja-zaradi-zveri-resevati-sistemsko-2019-08-08

Samo svetovanje s strani službe za kmetijsko svetovanje brez drugih učinkovitih ukrepov ne bo zadoščalo za varstvo ljudi in živali pred zvermi

Težave podeželja zaradi zveri reševati sistem...

Protest za varno podeželje

Gozdarstvo in lovstvo | 06. 08. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/ovce_zveri.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/protest-za-varno-podezelje-2019-08-06

Opozorilo državi, da je zadnji čas za bolj učinkovite ukrepe za zaščito ljudi na podeželju

Protest za varno podeželje

Na Vladi o sanaciji gozdov in bolezni modrikastega jezika

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, PEFC, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje | 29. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/img_3281_splet_lubadar.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-vladi-o-sanaciji-gozdov-in-bolezni-modrikastega-jezika-2019-07-29

Vlada RS je na dopisni seji v četrtek izdala uredbi o sanaciji gozdov po vetrolomu oktobra 2018 in sanaciji gozdov po žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in nadaljnji škodi zaradi prenamnožitve podlubnikov; za namen izkoreninjenja bolezni modrikastega jezika pa je prerazporedila pravice do porabe dobrih 2 milijona evrov za ta namen.

Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov

Skupna kmetijska politika po 2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 29. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_0273_skp_po_2020_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skupna-kmetijska-politika-po-2020-2019-07-29

Evropska komisija je lansko leto junija prvič objavila zakonodajne predloge za skupno kmetijsko politiko (SKP) po letu 2020, in sicer: novo uredbo o pravilih za strateške načrte SKP, novo horizontalno uredbo in spremenjeno uredbo o skupni tržni ureditvi.

Skupna kmetijska politika po 2020

Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost 2019

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Trženje in promocija | 29. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/img_8432_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/natecaj-za-slovensko-najlepso-podezelsko-skupnost-2019-2019-07-29

Društvo za razvoj slovenskega podeželja poziva podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti, ki bo zastopala Slovenijo na 16. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020 pod geslom »Lokalni odgovori na globalne izzive«.

Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skup...

Vabilo na 60. prvenstvo oračev Podravja

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Izobraževanje | 25. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/oranje_splet_img_3613.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabilo-na-60-prvenstvo-oracev-podravja-2019-07-25

Regijsko tekmovanje oračev Podravja bo v petek, 2. 8. 2019, v Občini Rače-Fram na površinah  PP Agro, na njivi »za SPAROM«, Rače.

Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.

Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za preprečevanje

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Živinoreja | 25. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/img_2157_splet_seno_samovzig.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nevarnost-samovziga-pri-senu-in-ukrepi-za-preprecevanje-2019-07-25

Košnja travinja in spravilo krme v letošnjem letu je bilo zelo oteženo, saj je čas prve košnje zaradi neugodnih vremenskih razmer zelo zamujal.

Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za pre...

Na Ptujskem zaradi toče škode za več kot 11 milijonov evrov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Živinoreja, Rastlinska pridelava | 24. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/ptuj_skoda_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-ptujskem-zaradi-toce-skode-za-vec-kot-11-milijonov-evrov-2019-07-24

Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - območne enote Ptuj so včeraj sestali na izredni seji in razpravljali o posledicah v kmetijstvu na širšem ptujskem območju po neurjih s točo.

Marsikje je škoda stoodstotna.

Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in ponujeno z ljubeznijo

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 23. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/pvm_31_avgust_lepsa.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-podezelje-v-mestu-pridelano-in-ponujeno-z-ljubeznijo-2019-07-23

V sobota, 31. avgust 2019, vabljeni na Podeželje v mestu. Pokramljajte z gospodarji kmetij in okusite njihove dobrote. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se bo prodajalo in kupovala, plesalo, pelo in klepetalo.

Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in...

Tradicionalni praznik južnokoroških kmetov v Pliberku

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 22. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_0328_sjk_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tradicionalni-praznik-juznokoroskih-kmetov-v-pliberku-2019-07-22

Druženje Slovencev petih dežel

Folkloristi iz Grobelj pri Domžalah so že tradicionalni udeleženci kulturnega programa na srečanju.

Na Vladi o OP-jih, šolski shemi, gozdarstvu in SiDG

| 19. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/img_3483_splet_seja_vlade.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-vladi-o-op-jih-solski-shemi-gozdarstvu-in-sidg-2019-07-19

Odločitve s 40. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pri šolski shemi bo z uvedbo elektronskega podpisa poenostavljeno poslovanje šol.

Zakon sicer je, učinkov pa še ni

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 17. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/ovce_zveri.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zakon-sicer-je-ucinkov-pa-se-ni-2019-07-17

Kmetje nezadovoljni z izvajanjem interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov

Zakon sicer je, učinkov pa še ni

Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice

Trženje in promocija | 11. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/finalisti_imk2017.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-izbor-inovativnega-mladega-kmeta-kmetice-2019-07-11

Podaljšan rok za prijave na razpis do 19. julija 2019.

Finalisti IMK leta 2017

Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 10. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/dodeljevanje_podpor_prek_financnih_instrumentov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izdaja-odlocb-za-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-2019-07-10

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za...

Neurja ne poznajo milosti

Kmetijstvo in okolje, Hmeljarstvo, Rastlinska pridelava | 09. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/toca_ptuj8.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/neurja-ne-poznajo-milosti-2019-07-09

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič si je skupaj z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec  in sodelavci včeraj ogledal posledice v kmetijstvu po neurju s točo, ki je prizadelo Ptuj in okolico.

Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)

Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine

Turizem, Trženje in promocija, Izobraževanje, Gospodarjenje | 06. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/aaa_kmecke_igre.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zmago-na-kmeckih-igrah-je-slavilo-drustvo-kranjske-in-trziske-podezelske-mladine-2019-07-06

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič se je z ekipo sodelavcev, na Prevaljah udeležil 33. državnih in 12. mednarodnih kmečkih iger. Gre za največji dogodek podeželske mladine, ki se vsako leto odvijajo pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) in povezuje društva mladih s podeželja ter ostala mladinska društva Slovenije.

Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kra...

Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede letošnje cene pšenice

Poljedelstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Gospodarjenje | 05. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/splet_psenica.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sklenjen-dogovor-kmetov-in-mlinarjev-glede-letosnje-cene-psenice-2019-07-05

Slovenski kmetje in mlinarji so se včeraj dogovorili o letošnjih cenah pšenice. Za najboljši premijski razred pšenice bodo pridelovalci dobili 185 evrov za tono, za razred A175 evrov. Med 155 in 165 evri bo cena za pšenico kakovosti B1, za B2 pa med 150 in 155 evri. Krmna pšenica ima ceno 140 evrov za tono.

 

Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede le...

Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v ukrepu dobrobit živali zaradi nevarnosti velikih zveri

JSKS, Govedoreja, Drobnica, Živinoreja | 02. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/animal-hunter-nature-2361.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/poziv-rejcem-glede-uveljavljanja-visje-sile-v-ukrepu-dobrobit-zivali-zaradi-nevarnosti-velikih-zveri-2019-07-02

Pozivamo rejce, ki so vložili zahtevke za ukrep dobrobit živali za operaciji DŽ-drobnica ali DŽ-govedo in se zaradi pogostih napadov volka in medveda v njihovem okolju ne upajo spustiti živali na pašo, da to s predpisanim obrazcem sporočijo na ARSKTRP.  

Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v...

Vabljeni na srečanje kmetov in kmetic s petih dežel

Delo organov KGZS | 01. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/splet_jsks.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-srecanje-kmetov-in-kmetic-s-petih-dezel-2019-07-01

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) vabita na tradicionalni 18. KMEČKI PRAZNIK, v nedeljo, 21. julija, na športnem igrišču Vidri vasi pri Pliberku (Vidra vas/Wiederndorf 56, 9150 Pliberk/Bleiburg). 

Vabljeni na srečanje kmetov in kmetic s petih...

Vabljeni na 33. državne in 12. mednarodne KMEČKE IGRE

Turizem, Trženje in promocija | 01. 07. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/bbbb_dki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-33-drzavne-in-12-mednarodne-kmecke-igre-2019-07-01

Kmečke igre bodo potekale v soboto, 6. julija, 2019 na Poljani poleg kozolca (Poljana 20a, 2391 Prevalje), z uradnim pričetkom ob 13.00 uri.

Vabljeni na 33. državne in 12. mednarodne KME...

KGZS pozdravlja potrditev interventnega zakona o odvzemu medveda in volka

Delo organov KGZS, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo | 21. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-pozdravlja-potrditev-interventnega-zakona-o-odvzemu-medveda-in-volka-2019-06-21

Državni zbor RS je včeraj z 62 glasovi za in devetimi proti potrdil interventni zakon o odvzemu medveda in volka iz narave. »Pozdravljam potrditev interventnega zakona in delo ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki sta v zelo kratkem času pripravila zakon in izpeljala postopek. Želim si in pričakujem učinek na terenu. Naše zahteve, ki smo jih naslovili na vlado in druge državne organe, namreč še vedno ostajajo,« potrditev komentira predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič.

 

KGZS pozdravlja potrditev interventnega zakon...

V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem v alpskem prostoru

Delo organov KGZS, Drobnica, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo | 20. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/mmmma.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-drzavni-zbor-predanih-2900-podpisov-proti-zverem-v-alpskem-prostoru-2019-06-20

Predstavniki civilne pobude peticije za zmanjšanje števila zveri na območju občina Cerkno, Železniki, Gorenja vas, Poljane, Bohinj, Tolmin, Idrija, Škofja Loka in Žiri, so danes v Državni zbor prinesli 2900 podpisov peticije in jih izročili predsedniku odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Edvardu Pauliču.

 

V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti z...

Projekt opolnoMOČEN kmet

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 18. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/entjur_-_skupinska_slika_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/projekt-opolnomocen-kmet-2019-06-18

OpolnoMOČEN kmet je Erasmus+ projekt, ki ga trenutno izvaja Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) v sodelovanju Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in še nekaterimi drugimi organizacijami.  Mlade s podeželja ter mlade kmete želimo opolnomočiti za dialog z deležniki in za zastopanje, ne samo svojih, ampak interesov vseh slovenskih mladih kmetov in mladih, ki živijo na podeželju.

Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju

Skrb za vodo v sodobnem kmetijstvu

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava | 18. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/img_5902_giz_ffs_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skrb-za-vodo-v-sodobnem-kmetijstvu-2019-06-18

Naraščajoče onesnaževanje in intenzivna raba tudi pri nas že povečujeta potrebo po odgovornem ravnanju in skrbnem načrtovanju prihodnje rabe vode.

Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.

Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku

Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Živinoreja | 14. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/podkrajnik_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/opozorilo-zaradi-pozara-v-podskrajniku-2019-06-14

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim v Podskrajniku velja posebna pozornost pri paši

Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku

Prvi korak storjen, a protest še ostaja

Delo organov KGZS, Gozdarstvo in lovstvo | 12. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/volk_ki_tuli.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prvi-korak-storjen-a-protest-se-ostaja-2019-06-12

Vlada se je odzvala na naše zahteve in pozive k protestu

Prvi korak storjen, a protest še ostaja

Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 12. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/trosarina_img_8425_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/povrnitev-trosarine-za-fizicne-osebe-za-leto-2018-2019-06-12

Do konca letošnjega junija lahko fizične osebe še vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za leto 2018.

Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.

Dan tehnike 2019: oskrba živali in pridelava krme na travinju

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Storitvene dejavnosti, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 03. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/dan_tehnike_img_6441.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dan-tehnike-2019-oskrba-zivali-in-pridelava-krme-na-travinju-2019-06-03

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v sodelovanju s strokovnjaki Biotehniške fakultete Ljubljana, Kmetijskega inštituta Slovenije in Veterinarske ambulante Rep organizira prireditev Dan tehnike 2019.

Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem

RAZPIS: Ukrep 4.3 – za gozdno infrastrukturo 2,5 milijona evrov

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 03. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/gozdne_ceste_razpis_img_2478.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-ukrep-4-3-za-gozdno-infrastrukturo-2-5-milijona-evrov-2019-06-03

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019. Za ta namen je razpisanih 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.

RAZPISA: Pomoč ob škodi na kmetiji in ob smrti ali invalidnosti

Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 03. 06. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/kozolec_polomljen.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisa-pomoc-ob-skodi-na-kmetiji-in-ob-smrti-ali-invalidnosti-2019-06-03

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa.

Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.

Kmetje bodo šli na ulico

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 31. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/volk_ovca.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetje-bodo-sli-na-ulico-2019-05-31

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) zaradi neodzivnosti države pri upravljanju z zvermi pripravlja protest v Ljubljani

Vse več je napadov zveri na živali

KGZS podpira spremembe

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje | 31. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/11_seja_sveta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-podpira-spremembe-2019-05-31

Svet KGZS obravnaval pomembne spremembe v kmetijski zakonodaji in jih večinoma podprl, zavrnil pa predlog sprememb in dopolnitev zakona o ohranjanju narave

Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah

Predstavljena stališča zbornice glede Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021" in sprememb zemljiške politike

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki, Zemljišča in gradnje, Pravo, Gospodarjenje | 29. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/branko.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavljena-stalisca-zbornice-glede-resolucije-nasa-hrana-podezelje-in-naravni-viri-po-letu-2021-in-sprememb-zemljiske-politike-2019-05-29

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta 28. maja 2019, v dvorani Državnega sveta pripravila predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021" in sprememb zemljiške politike. Predstavila jo je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Stališča Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so nastala v okviru široke razprave, je predstavil direktor KGZS Branko Ravnik. Sejo je vodil Cvetko Zupančič, predsednik komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem svetu.

 

Predstavljena stališča zbornice glede Resoluc...

Vabljeni na dvodnevno delavnico o preprečevanju grizenja repov pri prašičih

Sporočila za javnost, Prašičereja, Živinoreja | 27. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/prasici_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-dvodnevno-delavnico-o-preprecevanju-grizenja-repov-pri-prasicih-2019-05-27

Med 11. in 12. junijem 2019 bo na Biotehniški fakulteti na Rodici, Oddelek za zootehniko, potekala dvodnevna mednarodna delavnica o preprečevanju grizenja repov pri prašičih brez krajšanja. Namen srečanja je združiti rejce, predstavnike industrije, kmetijske svetovalce in znanstvenike.

Vabljeni na dvodnevno delavnico o preprečevan...

Zahtevamo takojšnje ukrepanje*

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo | 24. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_in_clovek_zveri.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zahtevamo-takojsnje-ukrepanje-2019-05-24

Zadnji dogodki v zvezi z (ne)upravljanjem zveri žal potrjujejo črnoglede napovedi, da se bo položaj na podeželju samo še poslabšal. Vse več je napovedi, da se bo na težavnih območjih za pridelavo hrane opustilo kmetovanje, da bodo nekoč obdelane pokrajine postale zaraščene in opuščene, s tem pa bo dodatno ogrožena tudi prehranska varnost Slovenije.

Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje

Opozorilo pridelovalcem zelenjave

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava | 24. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelenjava_splet_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/opozorilo-pridelovalcem-zelenjave-2019-05-24

Pridelovalci zelenjave naj bodo pozorni na pravilnost napovedanih datumov setve oz. saditve oz. spravila zelenjadnic.

Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.

Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške politike

Delo organov KGZS, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti | 23. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/resolucija_nasa_hrana_kruh.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-resolucije-in-sprememb-zemljiske-politike-2019-05-23

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabita na predstavitev resolucije  "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021" in sprememb zemljiške politike, ki bo v torek, 28. maja, ob 10.00 v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4 v Ljubljani.

Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške...

Proti spremembam zakona o ohranjanju narave

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 22. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/uo_18_seja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/proti-spremembam-zakona-o-ohranjanju-narave-2019-05-22

Člani Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so 21. maja na svoji 18. redni seji obravnavali kar nekaj sprememb kmetijske zakonodaje in večino podprli (če bodo vključevale zbornične pripombe), proti so bili le pri spremembah zakona o ohranjanju narave

Proti spremembam zakona o ohranjanju narave

Svetovni dan biodiverzitete

Kmetijstvo in okolje | 22. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/gozd_biodiverziteta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/svetovni-dan-biodiverzitete-2019-05-22

Ob svetovnem dnevu biodiverzitete (22. maj) so v okviru projekta Life Naturaviva pripravili vrsto aktivnosti

Svetovni dan biodiverzitete

Dopolnitve zbirnih vlog

Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 22. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelenjave.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dopolnitve-zbirnih-vlog-2019-05-22

Zelenjadarji, bodite pozorni na pravilnost napovedanih datumov setve, saditve oziroma spravila zelenjadnic

Dopolnitve zbirnih vlog

Vse to je Podeželje v mestu

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 21. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/splet_stojnica_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vse-to-je-podezelje-v-mestu-2019-05-21

Kar nekaj izjemnih ponudnikov s kmetij smo lahko spoznali na Podeželju v mestu, ki je 11. maja potekalo v Ljubljani. Na njem se je predstavilo 40 kmetij, ki so kakovost izdelkov dopolnilnih dejavnosti dokazovale z zlatimi, srebrnimi in bronastimi priznanji Dobrote slovenskih kmetij 2019***. K prijetnemu vzdušju so svoje dodale članice ženskega pevskega zbora Trzinke, ki so pod taktirko Primoža Leskovca prepevale ljudske pesmi v družbi tenorista Milana Kuferšina in harmonike Blaža Klopčiča.

Vse to je Podeželje v mestu

O zemljiški politiki in prodaji s kmetije

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori | 21. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/komisija_vvo_splet_img_9238.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/o-zemljiski-politiki-in-prodaji-s-kmetije-2019-05-21

Komisija za vodovarstvena območja (VVO) je pod prvo točko 7. seje skupaj s SO za upravljanje kmetijskih zemljišč obravnavala spremembe zakonov na področju kmetijske zemljiške politike: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

O zemljiški politiki in prodaji s kmetije

Višja urna postavka

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje | 20. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/brda_-_trgatev_-_sirk_-2878_manjsa.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/visja-urna-postavka-2019-05-20

V petek, 17. maja, je bila objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu. 

Višja urna postavka

Na stojnicah ob cesti trenutno ni veliko slovenskih pridelkov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 20. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/so_vrtnarstvo_splet_img_4169.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-stojnicah-ob-cesti-trenutno-ni-veliko-slovenskih-pridelkov-2019-05-20

Na 11. seji strokovnega odbora (SO) za vrtnarstvo 14. maja so člani pripravili predlog delovnih skupin za pripravo kalkulacij lastne cene zelenjadnic ter teme za sestanek z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Obravnavali so tudi predloge sprememb Zakona o kmetijstvu (ZKme), problematiko prodaje na stojnicah ob cestah in razpravljali o vplivu letošnjih vremenskih razmer na zelenjadnice.

Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.

Domače je vse drugače

JSKS, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 17. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/img_5184-_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/domace-je-vse-drugace-2019-05-17

Koliko so v tridesetih letih k razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah doprinesle Dobrote slovenskih kmetij, kako pomembne so za prepoznavnost in razvoj kmetij ter kaj pomenijo potrošnikom? O tem so na okrogli mizi pod naslovom Izzivi slovenskih kmetij z vidika večje prepoznavnosti ponudbe pred uradnim odprtjem tridesetih Dobrot slovenskih kmetij razpravljali: predsednik KGZS Cvetko Zupančič, predsednik organizacijskega odbora DSK Peter Pribožič, predstavnica ministrstva Tadeja Kvas MajerBarbara Petrič s kmetije Frangež ter Marjan Podgrajšek z ekološke kmetije Podgrajšek. Dogodek je povezovala Andreja Krt Stopar, vodja javne službe kmetijskega svetovanja za DDK in družbene storitve pri KGZS.

Domače je vse drugače

30 let razstave dobrot slovenskih kmetij

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti | 17. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/splet_ptuj.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/30-let-razstave-dobrot-slovenskih-kmetij-2019-05-17

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič  se je udeležil slavnostne otvoritve 30. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij ter v svojem nagovoru čestital vsem, ki so teh trideset let gradili blagovno znamko Dobrote slovenskih kmetij. Poudaril je njen pomen za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter izrazil podporo novim idejam za promocijo domače hrane.

30 let razstave dobrot slovenskih kmetij

RAZPIS: S kmetije za Vas

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava surovin neživalskega izvora, Turizem, Storitvene dejavnosti, Socialno podjetništvo, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 17. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/s_kmetije_za_vas_splet_img_9148.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-s-kmetije-za-vas-2019-05-17

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), ČZD Kmečki glas s časopisom Kmečki glas in Časnik Finance s portalom Agrobiznis vabijo k sodelovanju v akciji S kmetije za Vas.  Prijavite se lahko do 5. junija.

Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.

Javna predstavitev resolucije Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 17. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/resolucija_nasa_hrana_img_9092.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/javna-predstavitev-resolucije-nasa-hrana-podezelje-in-naravni-viri-po-letu-2021-2019-05-17

Tretja predstavitev bo predvidoma 29. 5. 2019 v Kopru.

Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.

Podaljšanje roka za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 17. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/razpis_podnebne_spremembe_img_5850.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podaljsanje-roka-za-prijavo-na-11-javni-razpis-za-podukrep-4-1-2019-05-17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da je podaljšalo rok za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Namesto do 29. maja 2019 je vloge mogoče oddati do 30. julija 2019. 

Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.

Kmetija – dom, družina, delo

Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 16. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/splet_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetija-dom-druzina-delo-2019-05-16

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med 14. in 16. majem potekajo Dnevi medgeneracijskega sožitja. V sklopu strokovnega programa je bila 15. maja v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izvedena okrogla miza Kmetija – dom, družina, delo.

Kmetija –  dom, družina, delo

Previdnost pri nakupu zelenjave

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava | 16. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelenjava_solata.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/previdnost-pri-nakupu-zelenjave-2019-05-16

KGZS opozarja potrošnike, da naj bodo pri nakupu zelenjave pozorni na njeno poreklo, saj nekateri skušajo zlorabiti vse večje povpraševanje po slovenski hrani

Previdnost pri nakupu zelenjave

Kako povečati prepoznavnost ponudb slovenskih kmetij

Storitvene dejavnosti, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti | 16. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/dobrote.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-povecati-prepoznavnost-ponudb-slovenskih-kmetij-2019-05-16

Vabilo na okroglo mizo Izzivi slovenskih kmetij z vidika večje prepoznavnosti njihove ponudbe, ki bo v petek, 17. maja, ob 10. uri v Minoritskem samostanu na Ptuju

Kako povečati prepoznavnost ponudb slovenskih...

Razpis za najbolj inovativna živila 2020

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Gospodarjenje | 15. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/inovativni_izdelki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-najbolj-inovativna-zivila-2020-2019-05-15

Gre za nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta, katerega namen je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku, s čimer želimo prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil na slovenskem tržišču.

Razpis za najbolj inovativna živila 2020

Kmetija kot trg za delo mladih in starejših

Storitvene dejavnosti, Zaposlitev in sociala, Dopolnilne dejavnosti | 14. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/splet_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetija-kot-trg-za-delo-mladih-in-starejsih-2019-05-14

Evropa potrebuje družbo vseh starosti, dobro usklajeno, dobro delujočo, varno in ljubečo je osrednja misel Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki v organizaciji Združenje društev upokojencev Slovenije med 14. in 16. majem potekajo v Ljubljani. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je na otvoritveni dan, z namenom predstaviti različne poglede na kmetijo kot trajno polje za medgeneracijsko sožitje ter ustvarjanju zelenih delovnih mest, s pomočjo zanimivih gostov pripravila okroglo mizo Kmetija kot trg za delo mladih in starejših.

Od leve proti desni: Tatjana Vrbošek, Jože Ramovš, Andreja Krt Stopar, Ivan Janez Štular

Je kmetijstvo nebodigatreba v Sloveniji?

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Stališča in pripombe, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo | 13. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/govedo_na_pasi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/je-kmetijstvo-nebodigatreba-v-sloveniji-2019-05-13

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) sprašujemo, kje in kdo bo skrbel za prehransko raznolikost in varnost Slovenije, če se bo zaradi vse večjega števila zveri začelo opuščati živinorejo in obdelane površine

Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave

Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja

Zaposlitev in sociala, Socialno podjetništvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 13. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/dms.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-dneve-medgeneracijskega-sozitja-2019-05-13

Od 14. do 16. maja 2019, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal povezovalni dogodek vseh generacij. V ospredje bosta postavljeni dve temi: trg dela in upokojevanje. Vstop je brezplačen!

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravlja dva dogodka z namenom opredeliti priložnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi z medgeneracijskim sožitjem. 

Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja

RAZPIS: za ribištvo na voljo 2,4 milijona evrov

Kmetijstvo in okolje, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 10. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/ribistvo_img_5998.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-ribistvo-na-voljo-2-4-milijona-evrov-2019-05-10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Javni razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja, višina nepovratnih sredstev za ta razpis pa znaša 2,4 milijona evrov.

Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz leta 2014

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 08. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/ukrep_112_-_porocanje_o_doseganju_ciljev_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izteka-se-petletni-rok-za-mlade-prevzemnike-iz-leta-2014-2019-05-08

Mladim prevzemnikom iz 7. javnega razpisa 112, ki so bili uspešni na razpisu v letu 2014, se izteka pet letno obdobje v katerem so morali izpolniti vse naložbene cilje. 

Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike i...

Gradiva za predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2019

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 07. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/kopop_gradiva_img_8485.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/gradiva-za-predhodno-usposabljanje-kopop-za-leto-2019-2019-05-07

Marca in aprila sta bili izvedeni dve predstavtvi o možnostih vstopa v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

 

Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje

Vabljeni na Podeželje v mestu - Dobrote slovenskih kmetij

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti | 03. 05. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-podezelje-v-mestu-dobrote-slovenskih-kmetij-2019-05-03

V soboto, 11. maja, vabljeni na kulinarični sprehod med stojnicami na Podeželju v mestu – Dobrote slovenskih kmetij. V Ljubljani se bo na Pogačarjevem trgu, med 8. in 14. uro, predstavljalo 35 slovenskih kmetij s pestro ponudbo mesnih, mlečnih in krušnih izdelkov, vin, olj, marmelad, sokov in zelenjave.

 

Vabljeni na Podeželje v mestu - Dobrote slove...

Podeželje v mestu Koper - dogodek je odpovedan!

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 30. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/pvm_koper.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-v-mestu-koper-dogodek-je-odpovedan-2019-04-30

Zaradi slabe vremenske napovedi za soboto (napovedan je dež in veter) odpovedujemo prireditev Podeželje v mestu Koper!

Podeželje v mestu Koper - dogodek je odpoveda...

Cenejše sodelovanje na 52. sejmu MOS v Celju

Zbornica svetuje, Trženje in promocija | 29. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/mos-01.png

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/cenejse-sodelovanje-na-52-sejmu-mos-v-celju-2019-04-29

Letos vam Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z organizatorjem sejma Celjskim sejmom ponuja možnost cenejšega nastopa na sejmu MOS v Celju, ki bo letos od 10. do 15. septembra 2019  na celjskem sejmišču.

Cenejše sodelovanje na 52. sejmu MOS v Celju

Prednostne naloge JSKS v letu 2019

JSKS, Zbornica svetuje | 29. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/prioritetne_naloge_jsks.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prednostne-naloge-jsks-v-letu-2019-2019-04-29

Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) je za leto 2019 z izhodišči MKGP prejela nalogo izvajanja prioritetnih nalog. Te naloge so namenjene izboljšanju stanja nekaterih področij kmetijstva, za katere podatki kažejo, da so vredni in potrebni bolj usmerjenega svetovanja, in so za kmete brezplačne.

Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic

Sprememba najnižje bruto urne postavke

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 23. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/trgatev_delo_v_kmetijstvu.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sprememba-najnizje-bruto-urne-postavke-2019-04-23

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku sprejem Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Ta naj bi po novem znašala 4,95 evra.

Sprememba najnižje bruto urne postavke

Velikonočno voščilo

| 19. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/dsk_splet_img_4354.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/velikonocno-voscilo-2019-04-19

Tako kot velika noč spodbuja k duhovnemu preporodu človeka, tako tudi pomladni čas naznanja preporod narave. Narave, ki nam je zaupana v upravljanje, v obdelavo, ki nam daje hrano in si zato zasluži še posebno spoštovanje! Naj vam razumevanje sporočila praznika velike noči osmišlja vaš vsakdan in vas vodi pri vašem delu.

Želimo vam blagoslovljene in lepo doživete velikonočne praznike.

Velikonočno voščilo

Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva rastlin za boljše varovanje voda

TV Zelena dežela, Kmetijstvo in okolje | 19. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/skropljenje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/projekt-topps-dobra-kmetijska-praksa-varstva-rastlin-za-boljse-varovanje-voda-2019-04-19

Projekt TOPPS je evropski projekt za izobraževanje in usposabljanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) za zmanjšanje onesnaženje voda zaradi točkovnega onesnaženja, zanašanja škropilne brozge ali površinskega razlivanja pri uporabi FFS. Kratica TOPPS pomeni v prevodu: Train Operatos to Promote best menagement Practices and Sustainibility – naslov spletne strani: http://www.topps-life.org/

Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstv...

Začasni nujni ukrepi v zvezi z boleznijo modrikastega jezika

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Živinoreja | 19. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/drobnica__4.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zacasni-nujni-ukrepi-v-zvezi-z-boleznijo-modrikastega-jezika-2019-04-19

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Konji in prašiči so nedovzetni. Čeprav bolezen najbolj prizadene ovce, je govedo glavni rezervoar virusa med sesalci, in je zelo pomembno za epidemiologijo bolezni.

Značilne za bolezen so spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic (Culicoides). Človek ni dovzeten za bolezen modrikastega jezika.

 

Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.

Zveri imajo prednost pred ljudmi

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Gozdarstvo in lovstvo | 18. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_0003_medved.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zveri-imajo-prednost-pred-ljudmi-2019-04-18

Odločitev Upravnega sodišča o delni ugoditvi tožbe Alpe Adria Green  je negativno presenetila KGZS. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo odločitev sodišča sicer spoštovala, vendar se z njegovo odločitvijo ne strinja.

Število medvedov bo naraslo

Nova gradiva z usposabljanj KOPOP in EK

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 17. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/kopop_splet_cebele_img_8386.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-gradiva-z-usposabljanj-kopop-in-ek-2019-04-17

V Knjižnici na spletni strani programa razvoja podeželja je od 9. aprila objavljenih 11 gradiv iz rednih usposabljanj za kmetijsko-okoljsko podnebna plačila (KOPOP), 7 gradiv iz osnovnih usposabljanj za ekološko kmetovanje (EK) ter 11 gradiv iz nadaljevalnih usposabljanj EK.

Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.

Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2019

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava | 17. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/kopop_img_8550.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predhodna-usposabljanja-za-ukrep-kopop-v-letu-2019-2019-04-17

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila iz PRP 2014-2020 (ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja.

Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.

Zelena dežela številka 152 - april 2019

Glasilo Zelena dežela | 16. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/naslovnica_152_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zelena-dezela-stevilka-152-april-2019-2019-04-16

Izšla je nova številka Zelene dežele. Glasilo Zelena dežela z naklado 91.000 izvodov je ena redkih tiskanih izdaj, ki jo berejo tako na podeželju kot tudi v mestih, saj jo prejemajo skoraj vsi lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, prebirajo pa jo tudi njihovi družinski člani. V njej na poljuden način seznanjamo bralce o novostih na področju kmetijstva in gozdarstva.

Zelena dežela številka 152 - april 2019

KGZS na kmetijsko-podjetniškem sejmu v Komendi

Delo organov KGZS, Trženje in promocija | 15. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/komenda_splet_img_4365.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-na-kmetijsko-podjetniskem-sejmu-v-komendi-2019-04-15

Tradicionalni kmetijski sejem v Komendi vsako pomlad zbere praktično vso ponudbo kmetijske in gozdarske tehnike, opreme za živinorejo, prav tako pa spremljevalni strokovni in zabavni program privabi številne obiskovalce z vseh koncev Slovenije. Na sejmu se v sodelovanju s KGZS – Zavodom Ljubljana predstavlja tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Sejem so tradicionalno odprli slavnostni govorci

Slovensko kmetijstvo rabi mlade kmete kot Sahara vodo

Delo organov KGZS | 15. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/oe_kgzs_ljubljana_img_4313_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/slovensko-kmetijstvo-rabi-mlade-kmete-kot-sahara-vodo-2019-04-15

V petek, 12. aprila, je potekala 16. seja sveta območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ljubljana. Glavna tema je bila predstavitev resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Le-to je predstavil državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Slovensko kmetijstvo rabi mlade kmete kot Sah...

Kviz Mladi in kmetijstvo: zmaga v Spodnje Podravje

Ekološko kmetijstvo, Turizem, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti | 15. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/56997611_2077053919258822_4402615407119171584_n.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kviz-mladi-in-kmetijstvo-zmaga-v-spodnje-podravje-2019-04-15

V Spodnji Savinjski dolini, natančneje v Žalcu, se je v soboto odvijal že 47. državni kviz Mladi in kmetijstvo.  Zmagala je ekipa Društva podeželske mladine Spodnje Podravje, druga je bila ekipa DPM Mežiška dolina, tretja pa je bila ekipa DPM Tabor.

Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja

30. razstava Dobrote slovenskih kmetij

Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 15. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/dsk_splet_img_4354.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/30-razstava-dobrote-slovenskih-kmetij-2019-04-15

Letošnja prireditev Dobrote slovenskih kmetij bo v minoritskem samostanu na Ptuju potekala od petka, 17., do nedelje, 19. maja 2019.

30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij

Razpis za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 15. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/razstava_zivne_img_1309_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-drustva-zveze-in-zdruzenja-ter-sindikat-kmetov-2019-04-15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je petekli petek v Uradnem listu RS št. 24/19 objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja.

Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov

Odprti javni razpisi

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 05. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/razpisi_splet_img_1_4149.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odprti-javni-razpisi-2019-04-05

Trenutno je odprtih več kot 10 javnih razpisov iz ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.

Gradivo s predstavitev javnih razpisov za ukrep 16 - Sodelovanje

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 05. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/ukrep_sodelovanje_splet_fid_3184.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/gradivo-s-predstavitev-javnih-razpisov-za-ukrep-16-sodelovanje-2019-04-05

V mesecu februarju in marcu so na  Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije potekale predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020.

Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za uk...

Glasovanje za EU projekt, moj projekt 2019

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 05. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/eu_projekt.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/glasovanje-za-eu-projekt-moj-projekt-2019-2019-04-05

V ponedeljek se je začelo glasovanje za najboljši projekt, ki je bil sofinanciran s sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Namen te akcije je podati priznanje vsem posameznikom in organizacijam, ki s pomočjo javnih sredstev ustvarjajo boljši jutri, ter da se da možnost vsem zainteresiranim, da si izvedene projekte tudi ogledajo na kraju samem v obdobju od 11. do 18. maja. Vabljeni k glasovanju!

Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.

Ekološko trajnostno kmetijstvo in podtalnica

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 04. 04. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/simurat_splet_img_8455.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ekolosko-trajnostno-kmetijstvo-in-podtalnica-2019-04-04

Vabljeni na prikaz Ekološko trajnostno kmetijstvo in podtalnica, ki bo v četrtek, 11. aprila, na njivi kmetije Martina Frasa v Segovcih pri Apačah.

Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.

Svet KGZS potrdil uspešno delo zbornice

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 28. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/svet_kgzs_10_seja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/svet-kgzs-potrdil-uspesno-delo-zbornice-2019-03-28

Na 10. seji sveta KGZS o delu v 2018 in aktualnih temah, med drugim tudi o resoluciji o prihodnosti slovenskega kmetijstva ter predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike

Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva

Poplavljanje reke Drave predstavlja veliko nevarnost za škodo na imetju in ljudeh

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Poljedelstvo, Zemljišča in gradnje, Živinoreja, Rastlinska pridelava | 28. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/drava_poplave_splet_fotografija0125.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/poplavljanje-reke-drave-predstavlja-veliko-nevarnost-za-skodo-na-imetju-in-ljudeh-2019-03-28

V torek je v Skorbi pri Ptuju na pobudo civilne iniciative »Poplave ob reki Dravi« in v organizaciji območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Maribor in Ptuj potekala problemska konferenca o težavah in škodi, ki nastaja zaradi poplavljanja reke Drave. Škode so še posebej narasle po letu 2012 in po podatkih izpostav za zaščito in reševanje Maribor in Ptuj znašajo v šestih letih več kot 96 milijonov evrov.

Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na srečanju članov ZTKS

Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 27. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/zbor_ztks_marezige.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predsednik-kgzs-cvetko-zupancic-na-srecanju-clanov-ztks-2019-03-27

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič se je udeležil današnjega 21. srečanja članov Združenja turističnih kmetij Slovenije (ZTKS). Med drugim je izrazil globoko spoštovanje do kmetij, ki svoje domove odprejo obiskovalcem. Vzorne kmetije s ponudbo tradicionalne podeželske kulinarike so odlična promocija slovenskega kmetijstva in zavedanja pomena lokalne pridelave.

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na srečanju č...

Pravilna uporaba FFS in varstvo opraševalcev

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Čebele, Rastlinska pridelava | 27. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/varujmo_cebele_img_6368.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pravilna-uporaba-ffs-in-varstvo-oprasevalcev-2019-03-27

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so pripravki, namenjeni varstvu rastlin in pridelkov pred povzročitelji bolezni in pleveli. Nepravilna uporaba sredstev lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, zdravje ljudi in medonosne čebele ter ostale opraševalce. Prav zaradi navedenega po uporabi FFS posežemo šele takrat, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin. Več informacij o kmetijskih praksah z manjšo rabo FFS s poudarkom na integriranem varstvu rastlin in nekemičnih metodah lahko uporabniki FFS preberejo na spletni stran integrirano varstvo rastlin: www.ivr.si

Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.

Vpis v katalog živil za javno naročanje

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 26. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/kzjn_logo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vpis-v-katalog-zivil-za-javno-narocanje-2019-03-26

Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanje, ki je namenjen javnim zavodom za izdelavo javnih naročil, da lažje in hitrejše pripravijo javno naročilo, saj na enem mestu vidijo ponudnike živil in njihovo ponudbo.

Vpis v katalog živil za javno naročanje

Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velika noč na podeželju

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 22. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_4570.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-podezelje-v-mestu-ljubljana-velika-noc-na-podezelju-2019-03-22

Začenja se štirinajsta sezona dogodkov Podeželje v mestu. Že tradicionalno v soboto pred cvetno nedeljo, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Priložnost za klepet z gospodarji kmetij in člani njihovih družin. Na stojnicah boste našli vse, kar sodi v velikonočno košaro in še več.

 

Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – vel...

Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v okviru PRP 2014-2020

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 22. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/ukrep_sodelovanje_splet_img_4152.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predlog-spremembe-uredbe-za-ukrep-sodelovanje-v-okviru-prp-2014-2020-2019-03-22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19. marcav javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje...

RAZPISI: dva razpisa za gozdarstvo

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo | 22. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/gozd_0010.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisi-dva-razpisa-za-gozdarstvo-2019-03-22

V Uradnem listu RS sta bila prejšnji teden objavljena dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 Programa razvoja podeželja 2014-2020 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Skupna višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 3,41 milijona evrov.

Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.

Prispevek za promocijo za sektor pridelave in predelave sadja

Sadjarstvo, Rastlinska pridelava | 22. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/solska_shema_za_sadje_zelenjavo_ter_mleko_in_mlecne_izdelke_v_letu_2018-2019_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prispevek-za-promocijo-za-sektor-pridelave-in-predelave-sadja-2019-03-22

Na prošnjo KGZS so podaljšali rok za plačilo obveznosti za sadjarje iz naslova Zakona o promociji do 30. aprila.

Prispevek za promocijo za sektor pridelave in...

Nujna sprememba šifranta rastlin uporabnih za čaje

Ekološko kmetijstvo, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava surovin neživalskega izvora, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti | 22. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/komisija_za_zelisca_splet_img_5739.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nujna-sprememba-sifranta-rastlin-uporabnih-za-caje-2019-03-22

Po več kot letu dni so se ponovno sestali člani komisije za zelišča pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), saj se je nabralo kar nekaj odprtih vprašanj o katerih so razpravljali na seji 20. marca 2019.

Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.

Kviz Mladi in kmetijstvo

Kmetijstvo in okolje, Turizem, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 21. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/kvizz_mik_spletimg_9778.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kviz-mladi-in-kmetijstvo-2019-03-21

Državni kviz bo 13. aprila v Žalcu.

Kviz Mladi in kmetijstvo

Kako zmanjšati škodo po divjadi v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Logatca

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 21. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/oi_kgzs_logatec_img_8214.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-zmanjsati-skodo-po-divjadi-v-kmetijstvu-in-gozdarstvu-na-obmocju-logatca-2019-03-21

Škoda po divjadi, predvsem jelenjadi in po divjih prašičih, je bila tema razširjene seje Odbora izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Logatec, ki je potekala v torek v Logatcu.

Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.

Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 20. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/uo_splet_img_5720.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/upravni-odbor-potrdil-uspesno-delo-zbornice-2019-03-20

Na 17. seji upravnega odbora KGZS o delu v 2018 in aktualnih temah 

Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice

Reforma OMD uspešno zaključena, sledijo spremembe v sistemu točkovanja GERK-ov v OMD

Strokovni odbori | 20. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/so_omd_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/reforma-omd-uspesno-zakljucena-sledijo-spremembe-v-sistemu-tockovanja-gerk-ov-v-omd-2019-03-20

Strokovni odbor za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti se je 11. marca 2019 sestal na 9. seji. Člani odbora so se seznanili s potekom reforme OMD, predlogi za nove omejitvene dejavnike v sistemu točkovanja GERK-ov v OMD, stališči za izboljšanje razmer na hribovsko gorskih območjih in potekom priprave Uredbe glede škode po divjadi.

Po reformi se je obseg OMD v Sloveniji malenkostno povečal, vsa dosedanja območja pa so ostala vključena

V kmetijstvu so priložnosti za socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo | 19. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/socialno-podjetnistvo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-kmetijstvu-so-priloznosti-za-socialno-podjetnistvo-2019-03-19

Današnja družba sooča s številnimi problemi, za katere pa pogosto ne najdemo pravega načina za reševanje. Socialno podjetništvo zagotavlja razvoj dejavnosti, ki so pomembne za reševanje določenih družbenih problemov, spodbuja iskanje inovativnih poslovnih rešitev ter sodelovanje in zagotavlja ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest.

Ena od oblik socialnega podjetništva je lahko tudi oživljanje tradicionalnih znanj

Kriteriji za vstop v shemo izbrana kakovost žit

Strokovni odbori, Poljedelstvo, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava | 18. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/so_poljedelstvo_img_4134.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kriteriji-za-vstop-v-shemo-izbrana-kakovost-zit-2019-03-18

Glavna tema 5. seje strokovnega odbora za poljedelstvo je bila priprava kriterijev za vstop v shemo izbrana kakovost žit (IK).

Na seji so soglasno podprli predlog, da pridelovalci žit vstopijo v program promocije in shemo izbrana kakovost.

Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinoreji in mesnopredelovalni industriji

Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 15. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/6_kozi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-12-agrobiznisov-posvet-o-zivinoreji-in-mesnopredelovalni-industriji-2019-03-15

Če vas zanima, kaj trije največji perutninarji ponujajo rejcem, kako bi prašičereja postala ekonomsko zanimiva panoga in kakšna je prihodnost govedoreje, vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet, kjer bodo poiskali odgovore na ta vprašanja. Posvet bo v torek, 26. marca, v Kristalni palači v BTC v Ljubljani. Udeležba je brezplačna, prijava obvezna, da vam rezervirajo sedež. Prijazno vabljeni!

Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinor...

Kar precej izzivov za pridelovalce sladkorne pese

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Poljedelstvo | 14. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/so_sladkorna_pesa_img_7115.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kar-precej-izzivov-za-pridelovalce-sladkorne-pese-2019-03-14

Člani Komisije za sladkorno peso so na 5. seji razpravljali o stanju na področju pridelave sladkorne pese in na trgu sladkorja ter o nekaterih aktualnih problemih, ki jih je potrebno rešiti v tem letu.

Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.

Organizacije proizvajalcev da, organizacije proizvajalcev ne

Strokovni odbori, Sadjarstvo, Oljkarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 14. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/so_sadjarstvo_img_3949.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/organizacije-proizvajalcev-da-organizacije-proizvajalcev-ne-2019-03-14

 7. redna seja odbora za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.

Seneno mleko in meso kot priložnost za OMD

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 13. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_4051_posvet_seneno.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/seneno-mleko-in-meso-kot-priloznost-za-omd-2019-03-13

Seneno mleko in meso pomenita priložnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Z EIP projektom Seneno meso in mleko, v katerem sodeluje tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, se želi vzpostaviti verigo od pridelave in prireje do prodaje in tako zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji

Terminski načrt predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 12. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/divjal_luo_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/terminski-nacrt-predstavitev-letnih-lovsko-upravljavskih-nacrtov-2019-03-12

Zavod za gozdove Slovenije je posredoval  terminski načrt javnih predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov za posamezna območja.

Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!

Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec uspešno leto

Ostale rejne živali, Živinoreja | 12. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/rejci_konj_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/za-slovenskim-zdruzenjem-rejcev-konj-pasme-posavec-uspesno-leto-2019-03-12

Združenje deluje dobro in uspešno promovira in prikazuje našo avtohtono pasmo konj – posavec, so ugotovili na občnem zboru, ki je potekal konec februarja v Leskovcu pri Krškem.

Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme po...

Mednarodni sejmi lovstva, ribištva, zelenega turizma in bivanja

Kmetijstvo in okolje, Gozdarstvo in lovstvo | 12. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/jelenji_ruk_4_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/mednarodni-sejmi-lovstva-ribistva-zelenega-turizma-in-bivanja-2019-03-12

Mednarodni sejmi lovstva, ribištva, zelenega turizma in bivanja bodo v Gornji Radgoni od petka, 12., do nedelje, 14. aprila 2019. Predstavljene bodo novosti in možni bodo ugodni nakupi lovske, kinološke in ribiške opreme, terenska vozila, oblačila, obutev in izdelki za dejavno preživljanje prostega časa v naravi, ideje za aktivno in trajnostno bivanje ter ozelenitev bivališč.

Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ekološki in lokalni hrani

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje | 11. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/ccccc.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predsednik-kgzs-cvetko-zupancic-na-posvetu-o-ekoloski-in-lokalni-hrani-2019-03-11

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Cvetko Zupančič je na današnjem posvetu »EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO« poudaril pomen ekološke pridelave v Sloveniji. Posvet, ki so ga poleg Državnega sveta organizirali KGZS, MKGP in Zveza ekoloških kmetov, je bil namenjen iskanju rešitev, ki bi vodili k večjemu obsegu pridelave lokalne in ekološke hrane ter spodbujale njihov nakup in porabo. Še posebej v javnih zavodih.

 

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o...

Ustanovljen Svet za ženske na podeželju

JSKS, Zaposlitev in sociala | 08. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/svet_za_zenske_na_podezelju_splet_img_6765.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ustanovljen-svet-za-zenske-na-podezelju-2019-03-08

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila včeraj soustanoviteljica sveta za ženske na podeželju, ki ga bo vodila Vlasta Nussdorfer. Ustanovitev je pomemben korak k priznavanju položaja žensk na vseh področjih kmetijstva in izjemnega pomena pri zagotavljanju pravic žensk na podeželju.

Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.

Druga seja komisije za akvakulturo

JSKS, Ostale rejne živali, Predelava živil živalskega izvora, Živinoreja, Gospodarjenje | 08. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/komisija_vvo_1_img_7635.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/druga-seja-komisije-za-akvakulturo-2019-03-08

Prejšnji teden je potekala druga seja komisije za akvakulturo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Izpostavili so problem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o »ekološko sprejemljivih pretokih«  t. i. Qes. S strani Direkcije za vode so pojasnili, da je predlog, ki je bil v javni obravnavi v letu 2016, dobil negativno mnenje pristojnih institucij, zato Uredba ni stopila v veljavo.

Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Trženje in promocija | 08. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/generacijsko_sozitje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dnevi-medgeneracijskega-sozitja-2019-03-08

Letos bodo na Gospodarskem razstavišču skupaj z Zvezo Društev Upokojencev Slovenije (ZDUS) in Medgeneracijsko Koalicijo Slovenije (MEKOS, ki jo sestavljajo poleg ZDUS še Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije) organizirali Dneve medgeneracijskega sožitja.

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Zgodba turizma na kmetijah Južne Tirolske

Turizem, Trženje in promocija, Gospodarjenje | 06. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_3882_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zgodba-turizma-na-kmetijah-juzne-tirolske-2019-03-06

Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki ga vodi Matija Vimpolšek je, da bi predstavilo primer dobre prakse organiziranosti in delovanja turističnih kmetij na Južnem Tirolskem, gostilo direktorja oddelka za marketing Südtiroler Bauernbund (Združenje kmetov Južne Tirolske).  Razvoj blagovne znamke Roter Hahn (Rdeči petelin), ki predstavlja temelj uspešne zgodbe kmetij na Južnem Tirolskem, je predstavil dr. Hans J. Kienzl.

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu Celje Vesna Čuček, ki je dogodek vodila in prevajala; direktor  Oddelka za marketing Združenja kmetov Južne Tirolske dr. Hans J. Kienzl in strokovna sodelavka za področje turizma na kmetiji Renata Kosi.

Posvet Ekološko + lokalno = idealno

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS | 06. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/hrana_v_soli.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posvet-ekolosko-plus-lokalno-idealno-2019-03-06

Lokalna in ekološka hrana – kako v naše vrtce, šole in bolnišnice?

Posvet Ekološko + lokalno = idealno

Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost za OMD območja

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja | 06. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/seneno_omd.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posvet-seneno-mleko-in-meso-razvojna-priloznost-za-omd-obmocja-2019-03-06

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Z EIP projektom bomo vzpostavili celotno proizvodno verigo in s sodobnimi prodajnimi pristopi zagotovili dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Posvet Seneno mleko in meso - razvojna prilož...

Poziv za obračun za pavšalno nadomestilo

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki | 05. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/kalkulator_papirji_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/poziv-za-obracun-za-pavsalno-nadomestilo-2019-03-05

Na podlagi petega odstavka 95. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 so morali davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja davčnega organa, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki prek sistema eDavki predložiti davčnemu organu, in sicer do 31. januarja 2019.

Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj

Za skoraj polovico ceneje na MOS

Trženje in promocija | 05. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/mos2017.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/za-skoraj-polovico-ceneje-na-mos-2019-03-05

Največji sejem regije 52. MOS bo letos razstavljavce in obiskovalce na celjskem sejmišču gostil od 10. do 15. septembra. Na sejmu bodo zaradi povečanega zanimanja obiskovalcev in odličnega odziva tako razstavljavcev kot tudi obiskovalcev okrepili področje turizma tako z destinacijami kot kulinariko. Posebna ponudba za člane KGZS.

Za skoraj polovico ceneje na MOS

Oprostitve za prejete investicijske podpore in olajšave

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 01. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/gradnja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/oprostitve-za-prejete-investicijske-podpore-in-olajsave-2019-03-01

Za katere naložbe so prejete investicijske podpore oproščene plačila dohodnine in za katere naložbe je mogoče uveljavljati investicijsko olajšavo

Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb

Agencija je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 01. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/porocanj_ukrepi_skp_img_1504_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/agencija-je-vzpostavila-novo-aplikacijo-za-porocanje-za-ukrepe-prp-2014-2020-2019-03-01

Zavezanci morajo poročila oddati do 15. aprila

AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«

Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2019

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Izobraževanje, Gospodarjenje | 01. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/usposabljanja_splet_img_5883.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predhodna-usposabljanja-za-ukrep-kopop-v-letu-2019-2019-03-01

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila iz PRP 2014-2020 (ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja.

Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj

Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Poljedelstvo, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 01. 03. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/mejice_splet_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ohranjanje-mejic-kot-ukrep-kopop-novosti-2019-03-01

V letošnjem letu lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 že tretje leto zapored uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic.

Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti

Najprej ureditev evidenc, nato davek na nepremičnine

Kmetijstvo in okolje, Zemljišča in gradnje, Pravo | 27. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/cesta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/najprej-ureditev-evidenc-nato-davek-na-nepremicnine-2019-02-27

Zemljišča, preko katerih potekajo občinske ali državne ceste ter železnica, še niso evidentirana, zato v letu 2020 ne bo uvedenega novega sistema obdavčitve nepremičnin, pojasnjuje Ministrstvo za finance. Evidentiranje občinskih cest ministrstvo pričakuje šele v naslednjih dveh do treh letih.

Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih

Išče se kmetija dobrih praks

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo | 26. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/mreza_domace_zivali.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/isce-se-kmetija-dobrih-praks-2019-02-26

Ekipa projekta Carnivora Dinarica in Zavod za gozdove Slovenije iščeta kmetijo za sodelovanje pri projektu, ki si prizadeva za lažje sobivanje ljudi z velikimi zvermi. Cilj sodelovanja je podpora kmetijskim panogam, ki se srečujejo z izzivi kmetovanja na območju razširjenosti velikih zveri.

Išče se kmetija dobrih praks

FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnike

FADN knjigovodstvo, Gospodarjenje | 25. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/kozolec_hribi_zv3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/fadn-knjigovodstvo-je-koristno-za-mlade-prevzemnike-2019-02-25

Za mlade prevzemnike, ki ste uspešno kandidirali na javne razpise Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki so bili objavljeni na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je eden od obveznih mejnikov tudi vzpostavitev knjigovodstva, če tega ob oddaji vloge na javni razpis še niste imeli vzpostavljenega na svoje ime. 

FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevz...

Že 91. vinarski tečaj

Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo, Izobraževanje | 25. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/vinarski_tecaj.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ze-91-vinarski-tecaj-2019-02-25

Januarja so na KGZS - Zavodu Maribor na pobudo pridelovalcev pod vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik organizirali tečaj z naslovom Vinarstvo – osnove vinarstva za donegovanje in stekleničenje vina.

Že 91. vinarski tečaj

Danes se začenja kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2019

Kmetijske podpore | 22. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/danes-se-zacenja-kampanja-oddaje-zbirnih-vlog-za-leto-2019-2019-02-22

Kampanja bo trajala do 6. maja 2019.

Danes se začenja kampanja oddaje zbirnih vlog...

Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadnice v letu 2019

Sporočila za javnost, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 22. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/zelenjava.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/novosti-pri-uveljavljanju-podpore-za-zelenjadnice-v-letu-2019-2019-02-22

Skladno s spremembo Uredbe o shemah neposrednih plačil so se za leto 2019 spremenili določeni pogoji upravičenosti za podporo za zelenjadnice.

Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjad...

Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade kmete"

Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 22. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/raz_op_img_0099.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spremembe-pri-placilu-za-shemo-placilo-za-mlade-kmete-2019-02-22

Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah za neposredna plačila (UL RS št. 10/19) je prišlo do določenih sprememb pri plačilu za shemo "plačilo za mlade kmete".

Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za ml...

RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400.000 evrov

Ostale rejne živali, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Živinoreja | 21. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/razpis_akvakultura_splet_img_5977.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-inovacije-v-akvakulturi-namenjenih-400-000-evrov-2019-02-21

V Uradnem listu RS je objavljen javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Inovacije v akvakulturi«.

RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih...

Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 20. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/komisija_vvo_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izrazit-problem-neustrezna-denarna-nadomestila-2019-02-20

Šesta seja komisije za VVO

Izrazit problem neustrezna denarna nadomestil...

Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju

Kmetijstvo in okolje, Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti | 20. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/img_1531.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-v-mestu-2019-vabljeni-k-sodelovanju-2019-02-20

Prijavite se na razpis in sodelujte pri soustvarjanju dogodkov v letu 2019

Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovan...

S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih območjih

Ekološko kmetijstvo, Strokovni odbori, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 20. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/februar_zbirne_vloge_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/s-kmetijsko-ministrico-o-kmetovanju-na-hribovskih-obmocjih-2019-02-20

Sestanek predstavnikov Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti pri KGZS z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec

S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribov...

Zelena dežela številka 151 - februar 2019

Glasilo Zelena dežela | 20. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/dokumenti/glasilo-zelena-dezela/slike/naslovnica_zelena_dezela_151_februar_2019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zelena-dezela-stevilka-151-februar-2019-2019-02-20

Izšla je nova številka glasila Zelena dežela.

Zelena dežela številka 151 - februar 2019

RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvakulture na voljo 8,8 milijona evrov

Ostale rejne živali, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje | 18. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/akvakultura_razpis.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisi-na-treh-javnih-razpisih-za-podrocje-akvakulture-na-voljo-8-8-milijona-evrov-2019-02-18

V Uradnem listu Republike Slovenije so bili objavljeni trije javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje...

Posvet o češnji 2019

Kmetijstvo in okolje, Sadjarstvo, Izobraževanje, Gospodarjenje | 14. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/cesnje_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posvet-o-cesnji-2019-2019-02-14

Vse o tehnologiji pridelave češenj

Posvet o češnji 2019

Zbirne vloge 2019

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 14. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zbirne-vloge-2019-2019-02-14

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2019 se bo začela 25. februarja in bo trajala do 6. maja 2019.

Zbirne vloge 2019

Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1

Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 12. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/racuni_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pomoc-pri-pripravi-vlog-na-razpis-za-podukrep-4-1-2019-02-12

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v sodelovanju z Mrežo za podeželje organizirala delavnico za pomoč pri pripravi vloge na razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep...

Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1

Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 12. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/dedovanje_zascitenih_kmetij_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sprememba-in-dopolnitev-razpisa-za-podukrep-4-1-2019-02-12

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4...

Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendiranje

Ekološko kmetijstvo, Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 12. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/nk_solstvo_img_3750.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-novo-opredeliti-deficitarne-poklice-in-stipendiranje-2019-02-12

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja, da je na slovenskih kmetijah potreba po poklicni usposobljenosti zelo velika, vendar način evidentiranja deficitarnih poklicev ne zazna potreb v kmetijstvu in to ima za posledico, da za področje kmetijstva ni štipendij iz javnih sredstev.  

Na novo opredeliti deficitarne poklice in šti...

To je tisto, zaradi česar je dobro biti del Evrope

Kmetijstvo in okolje, Drobnica, Predelava živil živalskega izvora, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti | 11. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/splet_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/to-je-tisto-zaradi-cesar-je-dobro-biti-del-evrope-2019-02-11

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin predlagalo, da v letu 2020 vsi sirarji, ki uporabljajo slovenski priročnik dobre higienske prakse preidejo na Evropske smernice. Uprava se s predlogom strinja.

Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik

Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč

Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Ekonomika in davki, Rastlinska pridelava | 11. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/zelisce.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/davcna-obravnava-pridelave-zelenjadnic-in-zelisc-2019-02-11

Katere možnosti za ugotavljanje davčne osnove imajo pridelovalci zelenjadnic glede na to, kje so zelenjadnice gojene in kako intenzivna je njihova pridelava

Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zel...

Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi omejitvami, ki niso gorska

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 11. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/omd_img_1827_splet.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spremembe-prp-pri-razmejitvi-obmocij-z-naravnimi-omejitvami-ki-niso-gorska-2019-02-11

Na svoji 14. seji se je prejšnji teden sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja. Ta je med drugim obravnaval predlog šeste spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in predlog meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravn...

V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Izobraževanje | 05. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/img_2397_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/v-letu-2018-podeljenih-244-certifikatov-npk-2019-02-05

Na podeželju se je tudi v letu 2018 zvišala izobraženost, na KGZS smo v preteklem letu podelili 244 certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklicno usposobljenost za enega od poklicev kmetijske ali živilske smeri.

V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK

6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje | 05. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/razpis_majhne_kmetije_img_2187.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/6-3-pomoc-za-zagon-dejavnosti-namenjene-razvoju-majhnih-kmetij-2019-02-05

Upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva na podlagi vloge na javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 56/17), morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta.

6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene ra...

Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje, Gozdarstvo in lovstvo | 05. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/vvo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/delovno-srecanje-predstavnikov-kgzs-in-mop-2019-02-05

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z Ministrstvom za okolje in prostor iskala rešitve na aktualna vprašanja v kmetijstvu

Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP

RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 04. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/dopolnilne_hladilnica_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-in-trzenje-kmetijskih-proizvodov-2019-02-04

5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.

RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trž...

RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - prilagoditev na podnebne spremembe

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 04. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/razpis_podnebne_spremembe_img_5850.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-prilagoditev-na-podnebne-spremembe-2019-02-04

Dobrih šest milijonov evrov namenjenih prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja  2019  do 24. ure.

 

RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospod...

Izračun dohodnine

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki | 01. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/kalkulator_papirji.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izracun-dohodnine-2019-02-01

Spletni izračun dohodnine za leto 2018

Izračun dohodnine

Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmetovanja?

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 01. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/kmet_telefon_njiva.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ali-je-tehnologija-pravi-nacin-za-izboljsanje-kmetovanja-2019-02-01

Evropska komisija (GD AGRI),  skupaj z evropskim kmetijskim združenjem Copa-Cogeco, Evropskim združenjem kmetijskih strojev CEMA, Skupnim raziskovalnim središčem ES, Eurostatom in Evropsko agencijo za okolje  v teh dneh izvaja posebno Anketo o uporabi sodobnih tehnologij v kmetijstvu.

Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje...

KGZS o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Delo organov KGZS | 01. 02. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/sklad_pasniki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-o-delu-sklada-kmetijskih-zemljisc-in-gozdov-2019-02-01

Direktor KGZS  Branko Ravnik na seji  Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru

KGZS o delu Sklada kmetijskih zemljišč in goz...

Rok za oddajo poročil se bliža

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo | 31. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/vlaganje_prosenj_za_spremembe_obveznosti_za_podukrep_m06.3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/rok-za-oddajo-porocil-se-bliza-2019-01-31

Vzorčne kmetije FADN morate oddati poročila za leto 2018 najkasneje do 28. februarja

Rok za oddajo poročil se bliža

Kako do uporabnih podatkov

Izobraževanje, FADN knjigovodstvo | 31. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/posvet_fadn.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-do-uporabnih-podatkov-2019-01-31

Na KGZS je 19. januarja 2019 potekalo srečanje na temo »Možnosti uporabe standardnih rezultatov FADN pri kmetijskem svetovalnem delu«, ki so se ga udeležili svetovalci, ki delajo na področju FADN iz vseh kmetijsko gozdarskih zavodov, in člani nacionalne komisije FADN, v kateri sodelujejo strokovnjaki iz različnih inštitucij.

Kako do uporabnih podatkov

Predstavitev dveh javnih razpisov

Zbornica svetuje, Zemljišča in gradnje, Gozdarstvo in lovstvo | 29. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/dodeljevanje_podpor_preko_financnih_instrumentov_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-dveh-javnih-razpisov-2019-01-29

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020

Predstavitev dveh javnih razpisov

25. sadjarski dnevi Posavja

Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Trženje in promocija, Izobraževanje | 28. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/jablana_cvetovi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/25-sadjarski-dnevi-posavja-2019-01-28

Že 25. sadjarski dnevi Posavja v Artičah

Že 25. sadjarski dnevi Posavja

Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2019

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti | 28. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dopolnilne_dejavnosti/dsk.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-dobrote-slovenskih-kmetij-2019-2019-01-28

Od 28. januarja 2019 je možna oddaja vzorcev za ocenjevanje na razstavi.

 

Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2019

Koprološka analiza

Zbornica svetuje, Govedoreja, Kmetijske podpore | 25. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/krave_dojilje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/koproloska-analiza-2019-01-25

Izvedba pogoja glede koprološke analize v operaciji Dobrobit živali - govedo

Koprološka analiza

KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmetovanju

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Izobraževanje | 25. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/predavanje_biodinamika_kgzs_02.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-nadaljuje-sklop-posvetov-o-biodinamicnem-kmetovanju-2019-01-25

Dober pridelek dosežemo s pravim odnosom do narave in zemlje

KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem...

Posodobljena navodila

Zbornica svetuje, Drobnica, Kmetijske podpore | 25. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/ovce_na_pasi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posodobljena-navodila-2019-01-25

Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico

Posodobljena navodila

Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v pet novih fokusnih skupin

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Perutnarstvo, Čebele, Poljedelstvo, Živinoreja | 25. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/eip_img_2612.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/evropska-komisija-isce-sodelavce-za-vkljucitev-v-pet-novih-fokusnih-skupin-2019-01-25

Oblikujejo se skupine za perutninarstvo, čebele in varovanje tal

Evropska komisija išče sodelavce za vključite...

Začetek plačevanja prispevkov sadjarjev

Sadjarstvo | 24. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/solska_shema_za_sadje_zelenjavo_ter_mleko_in_mlecne_izdelke_v_letu_2018-2019_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zacetek-placevanja-prispevkov-sadjarjev-2019-01-24

S 1. januarjem se je začel plačevati prispevek v sektorju sadja za programsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Začetek plačevanja prispevkov sadjarjev

Novi izzivi v agronomiji

Poljedelstvo, Izobraževanje | 24. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/skupna_kmetijska_politika.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/novi-izzivi-v-agronomiji-2019-01-24

Simpozij je namenjen vsem, ki lahko s svojim raziskovalnim in strokovnim delom tvorno vplivajo na razvoj poljedelstva

Novi izzivi v agronomiji

Predstavil se je novi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Ekonomika in davki, Gospodarjenje | 23. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/varuh_igor_hrovaticimg_3495.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavil-se-je-novi-varuh-odnosov-v-verigi-preskrbe-s-hrano-2019-01-23

Na to mesto je bil konec decembra imenovan Igor Hrovatič.

Glavni poudarki njegovega dela bodo nadaljevanje zastavljenega, skrbeti, da se bo v praksi čimbolje uveljavil zakon o kmetijstvu v delu, ki opredeljuje nepoštene prakse (ta del je sicer sedaj na pobudo trgovinske zbornice v ustavni presoji), ter promocija lokalno pridelane hrane.

Predstavil se je novi varuh odnosov v verigi...

Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Zbornica svetuje, Izobraževanje, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti | 18. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/les_0009.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nalozbe-v-predindustrijsko-predelavo-lesa-2019-01-18

Konec leta je bil objavljen »Javni razpis za  operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018«. Razpis je odprt do 23. aprila 2019.

Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Zbornica svetuje, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore, Izobraževanje | 18. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/kozolec_polomljen.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2018-2019-01-18

Konec leta 2018 je bil objavljen javni razpis »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018«.

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva z...

Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželja v polnem teku

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prašičereja, Drobnica, Izobraževanje, Rastlinska pridelava | 16. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/usposabljanje_img_4895.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/usposabljanja-iz-ukrepov-programa-razvoja-podezelja-v-polnem-teku-2019-01-16

Utečeno je že, da morajo kmetje, ki so v okviru ukrepov skupne kmetijske politike vstopili v ukrepe kmetijsko okoljske podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK), ter dobrobit živali: govedo, prašiči in drobnica, opraviti tudi usposabljanja. Pri ukrepu EK morajo upravičenci opraviti šesturno usposabljanje, pri ostalih ukrepih pa štiriurno.

Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja pod...

Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Izobraževanje | 15. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/biodinamika_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/odkrivanje-skrivnosti-narave-in-kmetovanja-2019-01-15

Predavanje in predstavitev dobrih praks biodinamičnega kmetovanja

Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja

KGZS podpira promocijo vinogradništva in vinarstva

Vinogradništvo in vinarstvo, Trženje in promocija | 15. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/meta_frangez_dsc_7003.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-podpira-promocijo-vinogradnistva-in-vinarstva-2019-01-15

Na izboru vinske kraljice so kot 23. po vrsti kronali Meto Frangež iz Gornje Radgone. Naslov je prišel v prave roke, saj prihaja iz znane vinogradniško-vinarske družine, ki slovi med drugim tudi po odličnih peninah. Na izboru je novi kraljici čestital tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič, ki je kraljici zaželel uspešno delo in izrazil zadovoljstvo, da bo sodelovala tudi na dogodkih, ki jih organizira KGZS.

Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)

Izplačilo v dveh delih

Kmetijske podpore | 15. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/dodeljevanje_podpor_prek_financnih_instrumentov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izplacilo-v-dveh-delih-2019-01-15

Sredstva za sheme neposrednih plačil bodo izplačana v dveh delih

Izplačilo v dveh delih

O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje

Sporočila za javnost | 14. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/nk-kgzs-branko_ravnik-cvetko_zupancic-robert_peklaj-novinarji.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/o-pomenu-in-vlogi-kgzs-za-kmetijstvo-in-podezelje-2019-01-14

KGZS predstavila svoje delo v letu 2018 in usmeritve za letošnje leto

O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podež...

Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. februarja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 14. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/sejem_celje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sejem-agritech-v-celju-od-30-januarja-do-3-februarja-2019-01-14

KGZS soorganizira posvet o večji varnosti pri delu na kmetiji

Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3....

Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava | 11. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/so_vrtnarstvo_img_3320.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pobuda-za-vzpostavitev-registra-pridelovalcev-2019-01-11

10. seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev

Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 11. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/trosarine_img_6290.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/povrnitev-trosarine-za-fizicne-osebe-za-leto-2018-2019-01-11

Ustaljen sistem, a tudi podlubniki in možnost e-vlaganja

Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto...

Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu PEFC v letu 2018

Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 10. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/delovgozdu_0004.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izvajanje-regijske-certifikacije-gozdov-po-sistemu-pefc-v-letu-2018-2019-01-10

Na trgu lesa stalno narašča povpraševanje po certifikatu PEFC. V Sloveniji ima certifikat za sledljivost izvora lesa že 50  podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo ali predelavo lesa. Praviloma so kupci tudi pripravljeni za certificiran les ponuditi boljšo ceno ali pa lastnikom gozdov uredijo in plačajo stroške izdaje potrdila o vključenosti v regijsko certifikacijo gozdov PEFC (RCG PEFC).

Izvajanje regijske certifikacije gozdov po si...

Prosta pot za zveri na podeželju

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 08. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/nk-upravljanje-z-zvermi-08012019.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prosta-pot-za-zveri-na-podezelju-2019-01-08

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) sprašujejo, kdo bo zaradi zaustavljenega upravljanja s populacijo medvedov in volkov prevzel odgovornost za ogroženo varnost ljudi na podeželju

KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju

Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeželja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 03. 01. 2019

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/predstavitev_zakonodajnih_predlogov_za_skp_po_letu_2020.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/letos-14-novih-razpisov-iz-programa-razvoja-podezelja-2019-01-03

Preverite, kdaj bo objavljen za vas zanimiv razpis

Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja p...