Seznam novic za Mailer

RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predelavo lesa in dvakrat sodelovanje

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 28. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/predstavitve_novosti_v_gradbeni_zakonodaji.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpisi-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-predelavo-lesa-in-dvakrat-sodelovanje-2018-12-28

Vnos vlog od 21. januarja dalje  

RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, pr...

Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnica in prašiči

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 28. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/ne_moremo_kar_vseh_kmetij_ograditi_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvezna-usposabljanja-kopop-ek-in-dz-drobnica-in-prasici-2018-12-28

Razpored usposabljanj po kmetijsko gozdarskih zavodih  

Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobn...

Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka med 1. in 20. januarjem

Prireja mleka, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 21. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja/mleko_evidence.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-o-zacetku-porocanja-predelovalcev-mleka-med-1-in-20-januarjem-2018-12-21

Predelovalni obrati morajo posredovati poročila na ARSKTRP  

Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev m...

Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske politike 2015-2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje | 21. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/skupna_kmetijska_politika.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/porocilo-crp-vrednotenje-slovenske-kmetijske-politike-2015-2020-2018-12-21

Namen raziskave je bil pripraviti celostno presojo slovenske kmetijske politike. Gre za poskus kritičnega in neodvisnega vrednotenja te javne politike, ki deluje v konceptualnem in zakonodajnem okviru Skupne kmetijske politike (SKP).

Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske...

Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2019

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo | 20. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/fadn_obrazec_2019_excel.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obrazci-za-vodenje-mesecnih-porocil-fadn-za-leto-2019-2018-12-20

Kmetijam v FADN knjigovodstvu v pomoč

Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za l...

Optimizacija pridelave hmelja

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Hmeljarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 20. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/hmelj.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/optimizacija-pridelave-hmelja-2018-12-20

Tehnološki list za napravo hmeljišča

Optimizacija pridelave hmelja

Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 14. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/slovensko-kmetijstvo-2017-v-stevilkah-2018-12-14

Kmetijstvo z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom je k skupni dodani vrednosti prispevalo 2,1 %

Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 64 kg odpadne hrane

Kmetijstvo in okolje | 13. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/kmetijstvo_okolje/hrana_odpadki.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prebivalec-slovenije-je-v-2017-proizvedel-povprecno-64-kg-odpadne-hrane-2018-12-13

Polovica odpadkov iz gospodinjstev

Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel pov...

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Izobraževanje, Rastlinska pridelava | 10. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/2018_12_05_lombergarjevi_dnevi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/lombergarjevi-dnevi-2018-12-10

11. vinogradniški, 5. poljedelski in 14. Lombergarjev sadjarski posvet

Lombergarjevi dnevi

Svet KGZS o Skupni kmetijski politiki

Delo organov KGZS, Stališča in pripombe | 07. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/zrak3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/svet-kgzs-o-skupni-kmetijski-politiki-2018-12-07

Stališče Sveta KGZS do usmeritev in izvedbe ukrepov SKP v programskem obdobju 2021 do 2027

Svet KGZS o Skupni kmetijski politiki

Kmetovanje na vodovarstvenih območjih

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Hmeljarstvo, Rastlinska pridelava | 07. 12. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/sodelujte_na_izboru_traktor_po_izboru_mladih_kmetov_2018.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetovanje-na-vodovarstvenih-obmocjih-2018-12-07

S pravilno obdelavo do manjših obremenitev okolja

Kmetovanje na vodovarstvenih območjih

KGZS podelila zahvalo Kmetijskemu inštitutu Slovenije

Delo organov KGZS | 29. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/kgzs_kis_zahvala_120_let.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-podelila-zahvalo-kmetijskemu-institutu-slovenije-2018-11-29

KGZS prisotna na praznovanju 120-letnice KIS v Ljubljani

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je izročil zahvalo direktorju KIS Andreju Simončiču

Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi

Ekološko kmetijstvo, Čebele, Živinoreja | 23. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/media/cache/resolve/news_figure_mailer/uploads/slike/zivinoreja_eko1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/objavljen-pravilnik-o-ekoloski-pridelavi-2018-11-23

Novosti pri vezani reji in območjih za ekološko čebelarjenje  

Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi

Dobre prakse biodinamičnega kmetovanja

Ekološko kmetijstvo | 22. 11. 2018URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dobre-prakse-biodinamicnega-kmetovanja-2018-11-22

Biodinamično kmetovanje s poudarkom na vodovarstvenih območjih

Dobre prakse biodinamičnega kmetovanja

Dobre prakse ekološkega kmetovanja

Ekološko kmetijstvo | 22. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/janez_benedicic_kosnja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dobre-prakse-ekoloskega-kmetovanja-2018-11-22

Da se da z ekološkim kmetovanjem preživeti tudi pri nas, dokazuje kar nekaj kmetij

Dobre prakse ekološkega kmetovanja

Kako začeti z ekološkim kmetijstvom

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje | 22. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/zahteve_za_proizvodno_vezana_placila_za_zelenjadnice_je_tezko_izvajati.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-zaceti-z-ekoloskim-kmetijstvom-2018-11-22

Za nasvet se obrnite na kmetijske svetovalce na osmih zavodih po vsej Sloveniji

Kako začeti z ekološkim kmetijstvom

Socialno vzdržen in skladen razvoj podeželja

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 21. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/8_seja_sveta_kgzs_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/socialno-vzdrzen-in-skladen-razvoj-podezelja-2018-11-21

Člani Sveta KGZS o SKP, zakonu o nepremičninah in vetrolomu

Člani Sveta KGZS na 8. redni seji

30 let delovanja Kmečke izobraževalne skupnosti na avstrijskem Koroškem

Delo organov KGZS | 20. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/kis_30_let_splet_krivo181116_30let_kis_016.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/30-let-delovanja-kmecke-izobrazevalne-skupnosti-na-avstrijskem-koroskem-2018-11-20

Čestitkam se pridružuje tudi KGZS

Med številnimi gosti so bili prisotni tudi predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS): član upravnega odbora KGZS Vincenc Otoničar, direktor zbornice Branko Ravnik ter direktor KGZS - Zavoda Kranj Mitja Kadoič.

Dodatne obdavčitve so nesprejemljive

Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki | 19. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/kozolec_polomljen.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dodatne-obdavcitve-so-nesprejemljive-2018-11-19

Svet KGZS je razpravljal tudi o napovedanem zakonu o nepremičninah

Dodatne obdavčitve so nesprejemljive

Tudi vetrolom je huda naravna nesreča

Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Gozdarstvo in lovstvo | 19. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/gozd_0014.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tudi-vetrolom-je-huda-naravna-nesreca-2018-11-19

Svet KGZS predlaga, da naj se kot višjo silo oziroma kot hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, upošteva tudi vetrolom.

Tudi vetrolom je huda naravna nesreča

Obveznosti vinogradnikov in vinarjev

Vinogradništvo in vinarstvo, Gospodarjenje | 19. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/obvestilo_za_kmecke_zavarovance.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obveznosti-vinogradnikov-in-vinarjev-2018-11-19

Vpis v register, prijava pridelka (do jutri, 20. novembra!) in zaloge vina  

Obveznosti vinogradnikov in vinarjev

RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti

Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 19. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/podezelska_kulinarika_glasba_in_ples.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-milijon-evrov-za-spodbujanje-novega-sodelovanja-v-shemah-kakovosti-2018-11-19

Vlaganje zahtevkov od 30. novembra do 21. decembra
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega s...

Začasno in občasno delo v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Pravo | 16. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/razkritje_podatkov_o_pavsalnem_nadomestilu.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zacasno-in-obcasno-delo-v-kmetijstvu-2018-11-16

Delo po tej pogodbi sme trajati največ 120 dni in mora biti plačano najmanj v višini 4,79 evra bruto na uro

Delavce v kmetijstvu se lahko zaposli tudi po pogodbi o začasnem ali občasnem delu

Na izredni seji o odkupu zelenjave

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 15. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/solata.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-izredni-seji-o-odkupu-zelenjave-2018-11-15

Odbor zelenjavne verige se je dogovarjal o možnostih odkupa viškov nekaterih vrst zelenjave

Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate

Preverite in uredite vrisane GERK-e

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 15. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/ostalo/zrak3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/preverite-in-uredite-vrisane-gerk-e-2018-11-15

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2019

Preverite in uredite vrisane GERK-e

Podeželje prepuščeno zverem

Delo organov KGZS, Stališča in pripombe | 14. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_0003.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-prepusceno-zverem-2018-11-14

Stališče KGZS glede upravljanja z zvermi

Podeželje prepuščeno zverem

Podeželje prepuščeno zverem

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 14. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_0013.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-prepusceno-zverem-2018-11-14

KGZS pripravlja tožbo za obvarovanje podeželja pred medvedi in volkovi

Podeželje prepuščeno zverem

Manj ovir za kmete

Delo organov KGZS | 14. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/okrogla_miza_izola.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/manj-ovir-za-kmete-2018-11-14

Okrogla miza o težavah istrskih kmetov na kmetiji Markovič nad Izolo

Manj ovir za kmete

Dan slovenske hrane bo 16. novembra

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 13. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/tradicionalni_slovenski_zajtrk.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dan-slovenske-hrane-bo-16-novembra-2018-11-13

Kupovanje pri lokalnih pridelovalcih pomembno prispeva k varovanju tal in okolja

Vsak tretji petek v novembru je posvečen tradicionalnemu slovenskemu zajtrku

Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvidoma ostal enak

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Gospodarjenje | 12. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/omd_img_1994.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obseg-omd-v-sloveniji-bo-tudi-po-reformi-predvidoma-ostal-enak-2018-11-12

Osma seji Strokovnega odbora za gorsko višinska območja OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti
Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi pred...

Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine

Zbornica svetuje, Pravo | 07. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/ebn.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ponoven-primer-zavajajocega-oglasevanja-iz-tujine-2018-11-07

Bodite pozorni na drobni tisk pri teh ponudbah

Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tu...

Tudi vetrolom je naravna nesreča

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 07. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/11_06_15_seja_uo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/tudi-vetrolom-je-naravna-nesreca-2018-11-07

Člani Upravnega odbora o vetrolomu, zakonu o nepremičninah in SKP

Tudi vetrolom je naravna nesreča

Namesto položnic podatki za plačilo po telefonu

Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala | 07. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_november/roka_z_mobilnim_telefonom.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/namesto-poloznic-podatki-za-placilo-po-telefonu-2018-11-07

Prva obvestila bodo poslali v petek, 16. novembra

Namesto položnic podatki za plačilo po telefo...

Zelenjavna veriga o aktualnih temah

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 07. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/zelenjavna_veriga_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zelenjavna-veriga-o-aktualnih-temah-2018-11-07

Odbor zelenjavne verige poskuša rešiti težave pri odkupu slovenske zelenjave.

Zelenjavna veriga o aktualnih temah

Mladim 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za prevzem kmetij

Kmetijske podpore | 07. 11. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/razkritje_podatkov_o_pavsalnem_nadomestilu.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/mladim-15-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-za-prevzem-kmetij-2018-11-07

 Mladi prevzemniki

Mladim 15 milijonov evrov nepovratnih sredste...

Marija Jakše je kmetica leta 2018

Delo organov KGZS, Gospodarjenje | 24. 10. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/kmetica_leta_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/marija-jakse-je-kmetica-leta-2018-2018-10-24

Nova kmetica leta prihaja iz Malega Podljubna pri Novem mestu

Skupinska slika vseh letošnjih kandidatk za kmetico leta

16. oktober - svetovni dan hrane

Sporočila za javnost, Gospodarjenje | 16. 10. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/hrana_kruh.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/16-oktober-svetovni-dan-hrane-2018-10-16

»Naša dejanja so naša prihodnost, svet brez lakote je mogoč.«

16. oktober - svetovni dan hrane

Že v malem zrnu vse bogastvo je

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 15. 10. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/dogodki/ponikva2018.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ze-v-malem-zrnu-vse-bogastvo-je-2018-10-15

Na Ponikvi in Slomu se je pri zavetniku kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva – blaženemu Antonu Marinu Slomšku zbralo več kot 1000 kmetov in vseh, ki jim je kmetijstvo blizu. Na srečanju je bila izpostavljena četrta božjo zapoved, pomen medgeneracijskega dialoga, sobivanja, različnega pogleda na svet, trenja in sodelovanja.

Že v malem zrnu vse bogastvo je

Nova vlada, stare težave

Delo organov KGZS | 15. 10. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/seja_oe_ljubljana_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-vlada-stare-tezave-2018-10-15

Na 14. seji sveta KGZS – OE Ljubljana prisotna tudi ministrica Pivec

Nova vlada, stare težave

Obisk v naravi

Gozdarstvo in lovstvo | 28. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/obisk_v_naravi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obisk-v-naravi-2018-09-28

KGZS kot predstavnica lastnikov zemlje podpisala kodeks obnašanja v naravi.

Podpisniki kodeksa Obisk v naravi (Foto: Jure Pučnik)

Dan odprtih vrat rejcev drobnice

Drobnica | 28. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/dan_odprtih_vrat_rejcev_drobnice.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dan-odprtih-vrat-rejcev-drobnice-2018-09-28

Potekal bo v soboto, 6. oktobra 2018, od 11. do 17. ure

Dan odprtih vrat rejcev drobnice

S strateškim načrtom do pravih sprememb v SKP

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 27. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/s_strateskim_nacrtom_do_pravih_sprememb_v_skp.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/s-strateskim-nacrtom-do-pravih-sprememb-v-skp-2018-09-27

Že 14. redna seja Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije posvečena SKP

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je članom UO predstavila prednostne naloge ministrstva v prihodnjih štirih letih. Pri tem računa tudi na tesno sodelovanje z zbornico.

Festival slovenskega sira - krona slovenskemu sirarstvu

Sporočila za javnost, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija | 25. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/festival_slovenskega_sira_-_krona_slovenskemu_sirarstvu.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/festival-slovenskega-sira-krona-slovenskemu-sirarstvu-2018-09-25

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije obeležuje 20 let delovanja

Festival slovenskega sira - krona slovenskemu...

Razkritje podatkov o pavšalnem nadomestilu...

Ekonomika in davki | 25. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/razkritje_podatkov_o_pavsalnem_nadomestilu.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razkritje-podatkov-o-pavsalnem-nadomestilu-2018-09-25

...za več zavezancev (DDV-PN Razkritje)

Razkritje podatkov o pavšalnem nadomestilu...

Kmetije bodo lahko ponujale tudi (celo)dnevno varstvo starejših

Dopolnilne dejavnosti | 24. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/kmetije_bodo_lahko_ponujale_tudi_celodnevno_varstvo_starejsih.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetije-bodo-lahko-ponujale-tudi-celo-dnevno-varstvo-starejsih-2018-09-24

Po prizadevanjih KGZS nova skupina dopolnilnih dejavnosti

Kmetije bodo lahko ponujale tudi (celo)dnevno...

Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Kmetijske podpore | 24. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/vlaganje_prosenj_za_spremembe_obveznosti_za_podukrep_m06.3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vlaganje-prosenj-za-spremembe-obveznosti-za-podukrep-m06-3-2018-09-24

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za p...

Za podjetno Slovenijo

Delo organov KGZS, Ekonomika in davki | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/za_podjetno_slovenijo_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/za-podjetno-slovenijo-2018-09-21

Na KGZS smo se kot podporniki pridružili peticiji Za podjetno Slovenijo

Za podjetno Slovenijo

KGZS opozarja na nezakonito ropanje gob iz gozdov

Sporočila za javnost, Obnovljivi viri | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/kgzs_opozarja_na_nezakonito_ropanje_gob_iz_gozdov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-opozarja-na-nezakonito-ropanje-gob-iz-gozdov-2018-09-21

Obiskovalci gozdov naj upoštevajo zakone in naj ne povzročajo škode lastnikom in naravi

Nabiranje gob naj bo po pameti in zakonu

Upravni postopek v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/pravni_postopek.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/upravni-postopek-v-kmetijstvu-2018-09-21

Kako poteka upravni postopek v kmetijstvu? V izogib napakam v postopku in s tem posledično morebitne izgube pravic oziroma dodelitve denarnih sredstev, podajamo informacije glede posebnosti upravnega postopka v kmetijstvu. 

Avtor: https://www.freepik.com/

Upravni spor

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/upravni_spor_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/upravni-spor-2018-09-21

Kako poteka postopek na upravnem sodišču? Prejeli ste odločbo kmetijskega ministrstva, s katero je bila zavrnjena vaša pritožba glede subvencij. Odločitev ministrstva ocenjujete za napačno – izpodbijate jo lahko na upravnem sodišču.

Avtor: www.freepik.com

Upravni postopek

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/pravni_postopek.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/upravni-postopek-2018-09-21

Kako poteka upravni postopek? Uradniki se morajo pri komunikaciji z državljani držati pravil upravnega postopka.

Avtor: www.freepik.com

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/dolocitev_dejanskega_uporabnika_kmetijskih_in_gozdnih_zemljisc_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dolocitev-dejanskega-uporabnika-kmetijskih-in-gozdnih-zemljisc-2018-09-21

Kako prenesti katastrski dohodek na uporabnika zemljišča? Za davčne namene se lahko pravica uporabe pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča, hkrati pa se nanj lastninska pravica ne prenese.

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in...

Pravno varstvo kupcev in potrošnikov

Zbornica svetuje, Prašičereja, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/pravno_varstvo_kupcev_in_potrosnikov_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pravno-varstvo-kupcev-in-potrosnikov-2018-09-21

Pojasnilo o garanciji in stvarni napaki.

Bom zahteval popravilo v okviru garancije ali se bom skliceval na stvarno napako? Koliko dolgi so roki za odpravo napak in kaj lahko v okviru garancije ali stvarne napake sploh lahko zahtevam?

Pravno varstvo kupcev in potrošnikov

Vpis v zemljiško knjigo

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/vpis_v_zemljisko_knjigo_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vpis-v-zemljisko-knjigo-2018-09-21

Kako doseči vpis v zemljiško knjigo?

S podpisano in notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo še ne postanete lastnik kupljene nepremičnine. Za prenos lastninske pravice je nujno potreben vpis v zemljiško knjigo.

Vpis v zemljiško knjigo

Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/obdavcitev_prenosa_lastnistva_na_nepremicnini_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obdavcitev-prenosa-lastnistva-na-nepremicnini-2018-09-21

Davki pri prenosu nepremičnine. Ob prenosu lastništva na nepremičnini je potrebno plačati davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila in / ali dohodnino pri dobičku iz kapitala.

Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini

Darilna pogodba za primer smrti

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/darilna_pogodba_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/darilna-pogodba-za-primer-smrti-2018-09-21

Kako prenesti kmetijo na naslednike?

Darilna pogodba za primer smrti vam omogoča ureditev nasledstva vašega premoženja še za časa življenja.

Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)

Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na dediče?

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/izrocilna_pogodba_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izrocilna-pogodba-kako-prenesti-kmetijo-na-dedice-2018-09-21

Izročilna pogodba omogoča delitev premoženja in razpolaganje s premoženjem še za časa življenja.

Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na...

Zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/zakup_kmetijskih_in_gozdih_zemljisc_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zakup-kmetijskih-in-gozdnih-zemljisc-2018-09-21

Kako v zakup vzeti kmetijska in gozdna zemljišča?

Zakup omogoča uporabo zemljišč brez prenosa lastninske pravice. Če je vpisan v zemljiško knjigo, nudi višjo stopnjo pravne varnosti, saj ima učinek proti tretjim osebam.

Zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč

Občinske ceste na zasebnih zemljiščih

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/obcinske_ceste_na_zasebnih_zemljiscih_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obcinske-ceste-na-zasebnih-zemljiscih-2018-09-21

Ste lastnik zemljišča, po katerem poteka občinska cesta?

Lastniki nepremičnin, ki neupravičeno in nezakonito trpite breme javne ceste, se obrnite na občino, v primeru neodziva pa na Ustavno sodišče ali zoper občino vložite odškodninsko tožbo.

Občinske ceste na zasebnih zemljiščih

Spreminjanje meje parcele

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/spreminjanje_meje_parcele_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spreminjanje-meje-parcele-2018-09-21

Z agrarnimi operacijami lahko poskrbite za bolj strnjeno in zaokroženo zemljiško posest.

Spreminjanje meje parcele

Ureditev meje

Zbornica svetuje, Pravo | 21. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/ureditev_meje_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ureditev-meje-2018-09-21

Uradna določitev meje med parcelami.

Z ograjo želite ograditi svojo parcelo in ne veste natančno, kje poteka meja med vašim in sosedovim zemljiščem. Za nadaljnje dobre sosedske odnose bi radi ta problem rešili z uradno ureditvijo meje.

Ureditev meje

Obvestilo za kmečke zavarovance

Zaposlitev in sociala | 20. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/obvestilo_za_kmecke_zavarovance.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-za-kmecke-zavarovance-2018-09-20

Zamuda pri pošiljanju univerzalnih plačilnih nalogov (UPN)

Zaradi zamude pri pošiljanju prestavljen rok za plačilo prispevkov

S certifikatom PEFC do boljšega položaja na trgu

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 19. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/s_certifikatom_pefc_do_boljsega_polozaja_na_trgu.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/s-certifikatom-pefc-do-boljsega-polozaja-na-trgu-2018-09-19

Trajnostno gospodarjenje z gozdom lahko zagotovimo le z odgovornim nakupom

Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve): mag. Janez Polanc, Miha Koprivnikar, Cvetko Zupančič, Borut Mlakar, Jure Meglič in Dušan Petek.

Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kakovost

Prašičereja, Trženje in promocija | 18. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/sektor_prasicereje_vstopil_v_shemo_izbrana_kakovost.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sektor-prasicereje-vstopil-v-shemo-izbrana-kakovost-2018-09-18

Večja prepoznavnost porekla tudi za prašičje meso

Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana ka...

Hranilna vrednost živil (HV)

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora | 14. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/hranilna_vrednost_zivil_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/hranilna-vrednost-zivil-hv-2018-09-14

Hranilna vrednost (HV) – kdaj ni treba navesti hranilne vrednost (izvzeti iz obveze) in kdaj je treba navesti.

Hranilna vrednost živil (HV)

Priposestvovanje

Zbornica svetuje, Pravo | 13. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/priposestvovanje_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/priposestvovanje-2018-09-13

Oseba, ki ni bila lastnik stvari, postane njena lastnica. Če nekdo navzven daje vtis, da je lastnik stvari, s priposestvovanjem tudi formalno postane njen lastnik, dotedanji lastnik pa svojo lastnino izgubi.

Priposestvovanje

Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči

Zbornica svetuje, Pravo | 13. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/sluznost_v_javno_korist_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ko-soglasja-o-odkupu-zemljisca-ni-mogoce-doseci-2018-09-13

Če se na vašem prisilno odvzetem zemljišču gradi javna infrastruktura, ste upravičeni do primerne odškodnine ali nadomestila v naravi.

Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče dose...

Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepremičnine

Zbornica svetuje, Pravo | 13. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/sodna_ustanovitev_sluznosti_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sodna-ustanovitev-sluznosti-za-dostop-do-nepremicnine-2018-09-13

Kadar vaša nepremičnina ne leži neposredno ob javni cesti in se ne uspete dogovoriti za služnost poti, lahko uporabite institut nujne poti.

Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepr...

Prehrana mesnih ovc in vzreja jagnjet (rejski cilji)

Drobnica | 12. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/ovce_na_pasi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prehrana-mesnih-ovc-in-vzreja-jagnjet-rejski-cilji-2018-09-12

Slovenija ima potrjene rejske programe na področju reje drobnice, ki se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v živinoreji. 

Prehrana mesnih ovc in vzreja jagnjet (rejski...

Solastnina in delitev solastnine.

Zbornica svetuje, Pravo | 12. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/solastnina_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/solastnina-in-delitev-solastnine-2018-09-12

»Solastnina je mati sporov.« O razdelitvi solastniškega premoženja se običajno sklene dogovor s preostalimi solastniki. V primeru, da dogovor ni možen, o razdelitvi odloči sodišče.

Solastnina in delitev solastnine.

Delavnica ozelenitev njivskih površin

Izobraževanje, Rastlinska pridelava | 11. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/delavnica_ozelenitev_njivskih_povrsin.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/delavnica-ozelenitev-njivskih-povrsin-2018-09-11

V četrtek ob 9. uri v Apačah

O ozelenitvi njivskih površin na delavnici

Stvarna služnost

Zbornica svetuje, Pravo | 11. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/stvarna_sluznost_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/stvarna-sluznost-2018-09-11

Kako skleniti služnostno pogodbo? Ko želite preko sosednjega zemljišča urediti pot, vkopati komunalne priključke ali drugače uporabljati tujo parcelo v svojo korist, se z lastnikom dogovorite o stvarni služnosti.

Stvarna služnost

Prireja kravjega mleka

Govedoreja | 10. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/molza_mleko.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prireja-kravjega-mleka-2018-09-10

Kmetije, ki so usmerjene v prirejo mleka, se srečujejo z zahtevnimi postopki dela. Osnovi cilj vsakega rejca je, da s svojim delom na kmetijskih površinah za pridelovanje krme priredi čim več mleka.

Prireja kravjega mleka

Pridih svežine in jesenskega vzdušja na Podeželju v mestu

Trženje in promocija | 07. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/pridih_svezine_in_jesenskega_vzdusja_na_podezelju_v_mestu_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pridih-svezine-in-jesenskega-vzdusja-na-podezelju-v-mestu-2018-09-07

Pestra ponudba slovenskih kmetij v Ljubljani

Kljub dežju je bilo vzdušje na Podeželju v mestu sproščeno

Bodimo pozorni in preprečimo pojav afriške prašičje kuge

Zbornica svetuje, Prašičereja | 06. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/bodimo_pozorni_in_preprecimo_pojav_afriske_prasicje_kuge.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/bodimo-pozorni-in-preprecimo-pojav-afriske-prasicje-kuge-2018-09-06

Ogrožene tako velike farme kot rejci posameznih prašičev

Pazite na afriško prašičjo kugo

APK že v Bolgariji, kdaj bo v Sloveniji?

Prašičereja | 06. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/apk_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/apk-ze-v-bolgariji-kdaj-bo-v-sloveniji-2018-09-06

Bodite osveščeni, še preden je bolezen na domačem dvorišču

APK že v Bolgariji, kdaj bo v Sloveniji?

NPK možno pridobiti pred zaprtjem razpisa

Izobraževanje | 06. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/zakaj_in_kdaj_usposabljanje_mladih_prevzemnikov_kmetij_v_letu_2018.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/npk-mozno-pridobiti-pred-zaprtjem-razpisa-2018-09-06

Rok za oddajo vlog za pridobitev NPK  za vse mlade kmete je 15.8.2018.

NPK  možno pridobiti pred zaprtjem  razpisa

Pogodbe, sklenjene na daljavo

Zbornica svetuje, Pravo | 05. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/pogodbe_sklenjene_na_daljavo_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pogodbe-sklenjene-na-daljavo-2018-09-05

Kakšne so moje pravice pri spletnem nakupovanju?

Pri nakupovanju prek spleta ali kataloga, kjer potrošniki fizično ne vidite blaga, veljajo nekoliko drugačna pravila poslovanja kot pri nakupih v običajnih trgovinah.

Pogodbe, sklenjene na daljavo

Šolska shema za sadje, zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke v letu 2018/2019

Trženje in promocija | 04. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/solska_shema_za_sadje_zelenjavo_ter_mleko_in_mlecne_izdelke_v_letu_2018-2019_3.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/solska-shema-za-sadje-zelenjavo-ter-mleko-in-mlecne-izdelke-v-letu-2018-2019-2018-09-04

Navodila in priporočila za izvajanje

Šolska shema za sadje, zelenjavo ter mleko in...

Kako pridobiti status kmeta?

Zbornica svetuje, Pravo | 04. 09. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/kako_pridobiti_status_kmeta_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kako-pridobiti-status-kmeta-2018-09-04

Oseba s statusom kmeta lahko uveljavlja predkupno pravico pri nakupu kmetijskih zemljišč in oprostitev plačila davka na dediščino in darila.

Kako pridobiti status kmeta?

Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov

Trženje in promocija | 31. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/strateski_nacrt_promocije_kmetijskih_in_zivilskih_proizvodov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/strateski-nacrt-promocije-kmetijskih-in-zivilskih-proizvodov-2018-08-31

Začela se je javna razprava o drugem delu promocije

Strateški načrt promocije kmetijskih in živil...

Povezovanje povečuje uspešnost kmetovalcev, a kako ga okrepiti?

Trženje in promocija | 30. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/povezovanje_povecuje_uspesnost_kmetovalcev_a_kako_ga_okrepiti.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/povezovanje-povecuje-uspesnost-kmetovalcev-a-kako-ga-okrepiti-2018-08-30

Sklepna okrogla miza 56. sejma AGRA

Na okrogli mizi se je predstavila tudi kandidatka za kmetijsko ministrico dr. Aleksandra Pivec

Zgledne prašičereje

Prašičereja | 30. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/zgledne_prasicereje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zgledne-prasicereje-2018-08-30

Nagrajene vzorčne kmetije in vzrejna središča v prašičereji

Prejemniki priznanj za vzorčne kmetije in vzrejna središča

Prašičerejci podpisali dogovor o sodelovanju

Delo organov KGZS, Prašičereja | 30. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/prasicerejci_podpisali_dogovor_o_sodelovanju.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prasicerejci-podpisali-dogovor-o-sodelovanju-2018-08-30

Skupen dogovor za prihodnost slovenske prašičereje

Podpisniki sporazuma o prašičereji

Pomen nove SKP za slovensko kmetijstvo in mlade kmete

Delo organov KGZS | 28. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/pomen_nove_skp_za_slovensko_kmetijstvo_in_mlade_kmete.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pomen-nove-skp-za-slovensko-kmetijstvo-in-mlade-kmete-2018-08-28

Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na sejmu AGRA 2018

Pomen nove SKP za slovensko kmetijstvo in mla...

Zlato priznanje prejelo posestvo Steyer

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 28. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/zlato_priznanje_prejelo_posestvo_steyer.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zlato-priznanje-prejelo-posestvo-steyer-2018-08-28

Zaključek akcije S kmetije za Vas

Zlato priznanje prejelo posestvo Steyer

Razstava in ocenjevanje govedi

Trženje in promocija, Živinoreja | 27. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/razstava_in_ocenjevanje_govedi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razstava-in-ocenjevanje-govedi-2018-08-27

Najlepše so Vita, Samara in Doriana

Razstava in ocenjevanje govedi

Za sožitje med generacijami

Trženje in promocija | 26. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/za_sozitje_med_generacijami.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/za-sozitje-med-generacijami-2018-08-26

Odprtje sejma Agra v znamenju mladih

Za sožitje med generacijami

Služnost v javno korist

Zbornica svetuje, Pravo | 16. 08. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/sluznost_v_javno_korist_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sluznost-v-javno-korist-2018-08-16

Služnost za elektrovod, kanalizacijo in drugo infrastrukturo.

Komunalni in energetski vodi pomenijo omejevanje lastninske pravice, zato lastniku obremenjene nepremičnine pripada primerna odškodnina.

Služnost v javno korist

Začasno in občasno delo v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 24. 07. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/hmelj.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zacasno-in-obcasno-delo-v-kmetijstvu-2018-07-24

V letošnjem letu je bila sprejeta novela Zakona o kmetijstvu, ki je prinesla novo obliko najema delovne sile za čas sezonskih konic za hmeljarje, sadjarje, vinogradnike in zelenjadarje.

Začasno in občasno delo v kmetijstvu

Obvezno odstranjevanje ambrozije

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Rastlinska pridelava | 17. 07. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/obvezno_odstranjevanje_ambrozije.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvezno-odstranjevanje-ambrozije-2018-07-17

Ukrepajte, preden ambrozija cveti in semeni!

Obvezno odstranjevanje ambrozije

Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča

Zbornica svetuje, Pravo | 04. 07. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/prost_prehod_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prost-prehod-cez-kmetijska-in-gozdna-zemljisca-2018-07-04

Kako se lahko prosto gibljemo po kmetijskih in gozdnih zemljiščih?

Sprehajalci, lovci, nabiralci plodov in druge osebe, ki prehajajo čez kmetijska in gozdna zemljišča, so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo na površini ali na pridelku.

Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišč...

Dedovanje zaščitenih kmetij

Zbornica svetuje, Pravo | 03. 07. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/dedovanje_zascitenih_kmetij_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dedovanje-zascitenih-kmetij-2018-07-03

Kako se deduje zaščiteno kmetijo? V Sloveniji so določene kmetije zaščitene, in sicer z namenom ohranitve njihove celovitosti. Takšne kmetije ne morete zapustiti vsem svojim dedičem.

Dedovanje zaščitenih kmetij

Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči

Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Pravo | 03. 07. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/promet_s_kmetijskimi_zemljisci_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/promet-s-kmetijskimi-in-gozdnimi-zemljisci-2018-07-03

Kako kupiti kmetijska in gozdna zemljišča? Pri nakupu ali prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč je potrebno poleg običajnih pravil za promet z nepremičninami upoštevati posebne določbe o predkupni pravici.

Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči

Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile na kmetiji

Zaposlitev in sociala | 24. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/usposabljanje_za_poklic_zivinorejec.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/oblike-zaposlitve-oziroma-najema-delovne-sile-na-kmetiji-2018-06-24

Na kmetijah se vedno pogosteje odločajo za zaposlovanje. Bodisi za redno, vsakodnevno pomoč ali pa le ob sezonskih konicah. Poznate vse možne oblike najema delovne sile in njihove specifike?

Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile...

Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno spremembe

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 22. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/za_ucinkovito_koriscenje_pvp_za_zelenjadnice_nujno_spremembe.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/za-ucinkovito-koriscenje-pvp-za-zelenjadnice-nujno-spremembe-2018-06-22

8. seja SO za vrtnarstvo

Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice...

Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu 2020

Delo organov KGZS, Izobraževanje | 22. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/predstavitev_zakonodajnih_predlogov_za_skp_po_letu_2020.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-zakonodajnih-predlogov-za-skp-po-letu-2020-2018-06-22

V torek, 26. junija, v Hiši Evropske unije v Ljubljani

Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po...

SKP po letu 2020: zmanjšanje sredstev bo ogrozilo stabilnost panoge

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 21. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/skp_po_letu_2020.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skp-po-letu-2020-zmanjsanje-sredstev-bo-ogrozilo-stabilnost-panoge-2018-06-21

Trinajsta seja upravnega odbora KGZS

SKP po letu 2020: zmanjšanje sredstev bo ogro...

Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih organizacij

Zbornica svetuje, Izobraževanje | 19. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/sodelovanje_in_povezovanje_kmetov_ter_kmetijskih_organizacij.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sodelovanje-in-povezovanje-kmetov-ter-kmetijskih-organizacij-2018-06-19

9. Agrobiznisov posvet

Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijs...

Javni razpis za ukrep Akvakultura

Kmetijske podpore | 15. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/javni_razpis_za_ukrepe_v_akvakulturi_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/javni-razpis-za-ukrep-akvakultura-2018-06-15

Na voljo 200.000 evrov

Javni razpis za ukrep Akvakultura

O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi ter predstavitvi na AGRI

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Rastlinska pridelava | 15. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/o_zagatah_pri_varstvu_pred_boleznimi_in_skodljivi_ter_predstavitvi_na_agri.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/o-zagatah-pri-varstvu-pred-boleznimi-in-skodljivi-ter-predstavitvi-na-agri-2018-06-15

Četrta seja Komisije za sladkorno peso

O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodl...

Globalizacija pri hrani je prej ovira kot prednost

Kmetijske podpore | 15. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/globalizacija_pri_hrani_je_prej_ovira_kot_prednost.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/globalizacija-pri-hrani-je-prej-ovira-kot-prednost-2018-06-15

Zdravo in lokalno pridelano, model za Evropo prihodnosti

Globalizacija pri hrani je prej ovira kot pre...

KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstvo po letu 2020

Delo organov KGZS, Kmetijske podpore | 08. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/kgzs_ne_pristaja_na_znizanje_sredstev_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-ne-pristaja-na-znizanje-sredstev-za-kmetijstvo-po-letu-2020-2018-06-08

Nujni dodatni viri za obstoj in razvoj kmetijstva v Sloveniji

KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmet...

Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Rastlinska pridelava | 08. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/uveljavljanje_visje_sile_pri_ukrepu_podpora_za_zelenjadnice.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/visjo-silo-treba-sporociti-v-15-dneh-2018-06-08

Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadnice je težko izvajati

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 08. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/zahteve_za_proizvodno_vezana_placila_za_zelenjadnice_je_tezko_izvajati.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zahteve-za-proizvodno-vezana-placila-za-zelenjadnice-je-tezko-izvajati-2018-06-08

Sedma seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelen...

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka

Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 04. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/obvestilo_o_zatiranju__ameriskega_skrzatka_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obvestilo-o-obveznem-zatiranju-ameriskega-skrzatka-2018-06-04

Preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škr...

Pogodba o preužitku

Zbornica svetuje, Pravo | 04. 06. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/pogodba_o_preuzitku_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pogodba-o-preuzitku-2018-06-04

Kako prenesti kmetijo na naslednike? S pogodbo o preužitku, oseba, ki nudi skrb in nego, že s sklenitvijo dogovora pridobi lastništvo na nepremičninah, nato pa vse do smrti nudi stanovanje, hrano ter neguje v starosti in bolezni.

Pogodba o preužitku

Sprejeta nova pravila Evropske unije

Ekološko kmetijstvo | 25. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/sprejeta_nova_pravila_eu_eko_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/sprejeta-nova-pravila-evropske-unije-2018-05-25

Svet Evropske unije je 22. maja sprejel nova pravila o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

Sprejeta nova pravila Evropske unije

Dodeljevanje podpor prek finančnih instrumentov...

Kmetijske podpore | 25. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/dodeljevanje_podpor_preko_financnih_instrumentov_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dodeljevanje-podpor-prek-financnih-instrumentov-2018-05-25

...za izvajanje določenih podukrepov iz PRP 2014-2020

Dodeljevanje podpor prek finančnih instrument...

Spremembe pri dopolnilnih dejavnostih

Dopolnilne dejavnosti | 25. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/eko_zdrava_in_njammm_kulinarika_na_17._ekoprazniku.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/spremembe-pri-dopolnilnih-dejavnostih-2018-05-25

Opredeljenih pet novih dopolnilnih dejavnosti

Spremembe pri dopolnilnih dejavnostih

Problem podlubnikov, divjadi in zveri

Gozdarstvo in lovstvo | 22. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/problem_podlubnikov_divjadi_in_zver_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/problem-podlubnikov-divjadi-in-zveri-2018-05-22

Lastniki gozdov potisnjeni v kot?

Problem podlubnikov, divjadi in zveri

Predstavitev projekta Life Natura Viva

Kmetijstvo in okolje | 22. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/predstavitev_projekta_life_natura_viva_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitev-projekta-life-natura-viva-2018-05-22

Ohranjanje pestrosti narave izziv tretjega tisočletja

Predstavitev projekta Life Natura Viva

Izzivi pred novo žetvijo pšenice

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Rastlinska pridelava | 18. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/slaba_letina_zit_terja_odziv_drzave.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izzivi-pred-novo-zetvijo-psenice-2018-05-18

Četrta seja strokovnega odbora za poljedelstvo

Izzivi pred novo žetvijo pšenice

Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Kmetijske podpore | 18. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/ukrep_112_-_porocanje_o_doseganju_ciljev_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ukrep-112-porocanje-o-doseganju-ciljev-2018-05-18

Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz leta 2013

Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Peticija za zmanjšanje števila divjadi in zveri

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Gozdarstvo in lovstvo | 17. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/za_ohranjanje_kmetovanja_so_nujni_koreniti_posegi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/peticija-za-zmanjsanje-stevila-divjadi-in-zveri-2018-05-17

Škode po divjadi in zvereh v kmetijstvu in gozdarstvu se stopnjujejo, zato Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) podpira aktivnost Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, ki je doslej zbrala podpise več kot 50 nevladnih organizacij, ki zahtevajo zmanjšanje števila divjadi in zveri. Ob tem na KGZS poudarjajo, da so podobno peticijo zbiranja podpisov izvedli tudi sami pred dvema letoma in zbrali več kot 6.500 podpisov posameznikov.

Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve): podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, predsednik KGZS Cvetko Zupančič,Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ter Stane Bergant, predsednik Društva lastnikov gozdov Gore

Pred vrati praznovanje svetovnega dne čebel

Čebele | 16. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/pred_vrati_praznovanje_svetovnega_dne_cebel.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pred-vrati-praznovanje-svetovnega-dne-cebel-2018-05-16

Ta konec tedna številne domače in mednarodne aktivnosti v podporo čebelam

Pred vrati praznovanje svetovnega dne čebel

KGZS sodeluje v projektu Life Naturaviva

Kmetijstvo in okolje | 16. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/kgzs_sodeluje_life_naturaviva_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kgzs-sodeluje-v-projektu-life-naturaviva-2018-05-16

Predstavitev projekta in srečanje z mediji

KGZS sodeluje v projektu Life Naturaviva

Podeželska kulinarika, glasba in ples na Podeželju v mestu

Trženje in promocija | 16. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/podezelska_kulinarika_glasba_in_ples.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelska-kulinarika-glasba-in-ples-na-podezelju-v-mestu-2018-05-16

Pa tudi o sreči in kaj pravi Srečko

Na tokratnem Podeželju v mestu so se predstavile Dobrote slovenskih kmetij

RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Kmetijske podpore, Živinoreja | 15. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/dodeljevanje_podpor_prek_financnih_instrumentov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-ukrep-4-2-nalozbe-v-predelavo-in-trzenje-kmetijskih-proizvodov-2018-05-15

Vlaganje vlog od 4. junija do 12. septembra

RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trž...

SKP mora upoštevati težje pogoje kmetovanja

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Drobnica, Ostale rejne živali | 14. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/drobnica_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skp-mora-upostevati-tezje-pogoje-kmetovanja-2018-05-14

Peta seja SO za drobnico in gojeno divjad

Člani SO so med drugim sprejeli sklep v katerem pozivajo pristojno ministrstvo, da v okviru nove finančne perspektive SKP po letu 2020, nameni sredstva tudi izpostavljenim panogam, kamor po mnenju članov odbora, spada tudi drobnica.

In vendar se (žal ne) premika

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori | 11. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/vvo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/in-vendar-se-zal-ne-premika-2018-05-11

Druga izredna seja Komisije za VVO

Pri reševanju težav kmetov, ki kmetujejo na VVO, ni bilo po letu 2015 nobenega napredka zaradi neodzivnosti MKGP in MOP.

Posodobljen okvirni terminski načrt razpisov PRP 2014-2020

Kmetijske podpore | 11. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/kozolec_polomljen.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/posodobljen-okvirni-terminski-nacrt-razpisov-prp-2014-2020-2018-05-11

Prestavljeni roki, ukinjen razpis in ponovitev razpisov

Posodobljen okvirni terminski načrt razpisov...

Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Zbornica svetuje, Izobraževanje | 11. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_drugi_del/zakaj_in_kdaj_usposabljanje_mladih_prevzemnikov_kmetij_v_letu_2018.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-gradiva-za-usposabljanja-za-kopop-2018-05-11

Teme o varovanju okolja, podnebnih spremembah, invazivnih rastlinah...

Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Priprave na Dobrote slovenskih kmetij tik pred koncem

Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje, Sporočila za javnost | 10. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/nk_dsk.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/priprave-na-dobrote-slovenskih-kmetij-tik-pred-koncem-2018-05-10

Na novinarski konferenci na Ptuju so organizatorji predstavili še zadnje priprave na razstavo

Priprave na Dobrote slovenskih kmetij tik pre...

Pravica do kmetovanja

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 10. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/pravica_do_kmetovanja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pravica-do-kmetovanja-2018-05-10

Zakonska pravica ali le mrtva črka na papirju

Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarne pridelave hrane si ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin.

RAZPIS: devet milijonov evrov za ukrepe v akvakulturi

Kmetijske podpore | 08. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/akvakultura.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-devet-milijonov-evrov-za-ukrepe-v-akvakulturi-2018-05-08

Vlaganje vlog od 28. maja do porabe sredstev

Razpisi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletnem mestu MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 07. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/odpis_prispevkov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ne-spreglejte-moznosti-zmanjsanja-prispevkov-2018-05-07

Zaradi škode, ki so jo povzročila nedavna neurja s točo, lahko plačate manj 

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Zbornica svetuje, Pravo | 07. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/pogodba_o_dosmrtnem_prezivljanju_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pogodba-o-dosmrtnem-prezivljanju-2018-05-07

Kako prenesti kmetijo na naslednike? Če se zavedate, da boste v prihodnosti zaradi starosti ali bolezni potrebovali pomoč in oporo, si lahko s pogodbo o dosmrtnem preživljanju izgovorite nego in pomoč, kmetijo pa prenesete na naslednike. 

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Priprave na 29. državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij v zaključni fazi

Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje | 03. 05. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/vabilo_dsk_2018_w.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/priprave-na-29-drzavno-razstavo-dobrote-slovenskih-kmetij-v-zakljucni-fazi-2018-05-03

Zbir dobrot s slovenskih kmetij na Ptuju od 18. do 20. maja

Priprave na 29. državno razstavo Dobrote slov...

Boljše počutje - boljša kakovost mesa

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Perutnarstvo | 25. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/so_za_perutninarstvo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/boljse-pocutje-boljsa-kakovost-mesa-2018-04-25

Druga seje strokovnega odbora za perutninarstvo

Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.

Podeželje v mestu v znamenju turističnih kmetij

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 21. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/pvm2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-v-mestu-v-znamenju-turisticnih-kmetij-2018-04-21

In zakaj se človek dobro počuti, ko reče - ne, hvala, imam svojo vrečko!

Na Podeželju v mestu so prodajali tudi kočevski med

Današnje Podeželje v mestu v znamenju turističnih kmetij

Sporočila za javnost, Gospodarjenje | 21. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/pvm_gremo_na_kmetijo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/danasnje-podezelje-v-mestu-v-znamenju-turisticnih-kmetij-2018-04-21

In zakaj se človek dobro počuti, ko ob nakupu reče - ne, hvala, imam svojo vrečko!

Današnje Podeželje v mestu v znamenju turisti...

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Gospodarjenje | 20. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/zelenjava.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-2018-04-20

Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev - kmetov.

Uredba bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogočala prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Objavljen razpis LIFE 2018

Kmetijske podpore | 20. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/life_logo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/objavljen-razpis-life-2018-2018-04-20

Na voljo skoraj 400 milijonov evrov

Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Ne moremo kar vseh kmetij ograditi

Gozdarstvo in lovstvo, Delo organov KGZS | 18. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/ne_moremo_kar_vseh_kmetij_ograditi_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ne-moremo-kar-vseh-kmetij-ograditi-2018-04-18

Posvet o upravljanju z velikimi zvermi v prihodnje v Državnem svetu

Posvet sta organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet.

Nazaj na konja!

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zaposlitev in sociala | 17. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/konj_in_mdg.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nazaj-na-konja-2018-04-17

Druga seja SO za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino pri KGZS

Metka Demšar Goljevšček

Ukrep proizvodno vezanih plačil za zelenjadnice nujno spremeniti

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 17. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/zelenjadnice.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ukrep-proizvodno-vezanih-placil-za-zelenjadnice-nujno-spremeniti-2018-04-17

Šesta seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.

Ne, hvala, imam svojo vrečko!

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje | 17. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/smeti.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ne-hvala-imam-svojo-vrecko-2018-04-17

KGZS v aktivnosti za zmanjševanje nosilnih plastičnih vrečk vstopa kot partner.

Ne, hvala, imam svojo vrečko!

RAZPIS: nagradna akcija S kmetije za Vas

Gospodarjenje | 16. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/s_kmetije_za_vas.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-nagradna-akcija-s-kmetije-za-vas-2018-04-16

Prijave do konca maja!

Tudi vaša kmetija lahko dobi priznanje S kmetije za vas

RAZPIS 4.3: tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore | 16. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/vodni_vir.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-4-3-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-2018-04-16

Oddaja vlog od 7. maja do 31. avgusta

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira

Ustanovna seja komisije za akvakulturo pri KGZS

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Živinoreja | 13. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/komisija_za_akvakulturo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ustanovna-seja-komisije-za-akvakulturo-pri-kgzs-2018-04-13

Tudi ribogojstvo je del kmetijstva!

Predlog s strani ribogojcev je tudi izvajanje promocije ribjih izdelkov, zato so se dogovorili, da bodo imeli v okviru sejma AGRA na razstavnem prostoru KGZS stojnico

Vabilo na državni kviz Mladi in kmetijstvo

Izobraževanje | 13. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/kviz_mladi_in_kmetijstvo.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vabilo-na-drzavni-kviz-mladi-in-kmetijstvo-2018-04-13

Finalni preskus znanja o kmetijstvu mladih iz vse Slovenije

Kdo bo letošnji zmagovalec kviza

Obnova vinogradov

Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 12. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/trta.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/obnova-vinogradov-2018-04-12

Postopki pridobivanja dovoljenj in pogoji za pridobitev sredstev

Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje

RAZPIS 4.3: drugi javni razpis za naložbe v namakalne sisteme

Rastlinska pridelava, Gospodarjenje | 10. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_cetridel/namakanje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-4-3-drugi-javni-razpis-za-nalozbe-v-namakalne-sisteme-2018-04-10

Naložbe namenjene več uporabnikom

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Razpis 4.1: prilagoditev na podnebne spremembe

Kmetijske podpore | 04. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/mreza_proti_toci_in_kapljicno_namakanje_1_splet_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-4-1-prilagoditev-na-podnebne-spremembe-2018-04-04

Vlaganje vlog od 23. aprila do 18. julija

Minimalna višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Razpis: odprava zaraščanja - vzpostavitev novih kmetijskih površin

Kmetijske podpore | 03. 04. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/odprava_razrascanja.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/razpis-odprava-zarascanja-vzpostavitev-novih-kmetijskih-povrsin-2018-04-03

V razpisu se površine seštevajo, a biti mora vsaj 30 arov

Do podpore so upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000  - gozd.

Nova oblika dela za hmeljarje, sadjarje, vinogradnike in zelenjadarje

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 30. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/racuni.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-oblika-dela-za-hmeljarje-sadjarje-vinogradnike-in-zelenjadarje-2018-03-30

Delo sme trajati največ 120 dni

Delo po tej pogodbi mora biti plačano najmanj v višini 4,79 evra bruto/uro, s čimer se izvajalcem zagotavlja najnižje plačilo.

Nov priročnik za vrtnarje in poljedelce

Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 29. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/namakanje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nov-prirocnik-za-vrtnarje-in-poljedelce-2018-03-29

KGZS - Zavod Maribor testira nove tehnologije

KGZS -  Zavod Maribor, ki je partner projekta Fertinnowa, na Sadjarskem centru Maribor testira nov podporni sistem, ki bo v pomoč pri pravočasnem namakanju

Osebno dopolnilno delo nekoliko dražje

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 28. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/pomoc_na_njivi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/osebno-dopolnilno-delo-nekoliko-drazje-2018-03-28

Nova višina zneska vrednotnice

Ponovno se pričenja čas sezonskih konic, ko kmetije potrebujejo dodatno delovno moč. Avtor: www.freepik.com

Uvedba predizpolnjenih obračunov za socialno varnost in zbiranje mobilnih telefonskih številk...

Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala | 28. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/uvedba_predizpolnjenih_obracunov_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/uvedba-predizpolnjenih-obracunov-za-socialno-varnost-in-zbiranje-mobilnih-telefonskih-stevilk-2018-03-28

...za namen obveščanja o višini prispevkov za socialna zavarovanja

Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Kmetijstvo in okolje, Čebele | 27. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_tretji_del/pred_vrati_praznovanje_svetovnega_dne_cebel.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/pravilna-uporaba-fitofarmacevtskih-sredstev-ffs-2018-03-27

Varujte čebele in druge opraševalce

Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS.

Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo

Delo organov KGZS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo | 26. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/zelenjavna_veriga_2.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zelenjavna-veriga-dobila-novo-vodstvo-2018-03-26

Novi predsednik zelenjavne verige je Branko Majerič, predstavnik GIZ Slovenska zelenjava

Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo

Podeželje v mestu - velika noč v Ljubljani

Sporočila za javnost, Trženje in promocija | 24. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/pvm1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-v-mestu-velika-noc-v-ljubljani-2018-03-24

V Ljubljani se je predstavilo 50 ponudnikov slovenskega podeželja

Podeželje v mestu - velika noč v Ljubljani

Podeželje v mestu - velika noč na podeželju 2018

Sporočila za javnost, Gospodarjenje | 24. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/pvm_marec_2018.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/podezelje-v-mestu-velika-noc-na-podezelju-2018-2018-03-24

V Ljubljani se je predstavilo 50 ponudnikov slovenskega podeželja.

Vrste kupcev so bile dolge pred vsemi stojnicami

Nova brošura o invazivnih rastlinah in kmetijstvu

Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 23. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/naslovnica_invazivke.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/nova-brosura-o-invazivnih-rastlinah-in-kmetijstvu-2018-03-23

Priročnik za hitro odkrivanje škodljivih rastlin

Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin

Kmetijstvo rabi posebno pozornost

Sporočila za javnost, Gospodarjenje | 23. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/komenda_sejem_23032018.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetijstvo-rabi-posebno-pozornost-2018-03-23

Že 23. spomladanski kmetijsko-obrtni sejem v Komendi

Tudi letos se je na sejmu zbralo veliko ljudi

Združenju turističnih kmetij bo predsedoval Matija Vimpolšek

Sporočila za javnost, Turizem | 22. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/ztks_matija_vimpolsek.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/zdruzenju-turisticnih-kmetij-bo-predsedoval-matija-vimpolsek-2018-03-22

Združenje reprezentativen sogovornik vsem partnerjem

Na novinarski konferenci so med drugimi spregovorili (od leve): dosedanji predsednik ZTKS Venčeslav Tušar, novi predsednik Matija Vimpolšek in predsednik KGZS Cvetko Zupančič.

SKP po 2020 mora bolj upoštevati OMD območja

Delo organov KGZS, Strokovni odbori | 16. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/krave_dojilje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/skp-po-2020-mora-bolj-upostevati-omd-obmocja-2018-03-16

Šesta seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti

Odbor zahteva, da se zopet uvede proizvodno vezana plačilo za krave dojilje

Predstavitve letnih lovsko upravljavskih načrtov za leto 2018

Gozdarstvo in lovstvo | 13. 03. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/srna_v_gozdu_lov.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/predstavitve-letnih-lovsko-upravljavskih-nacrtov-za-leto-2018-2018-03-13

Zdaj je čas za pripombe

Objavljen je terminski načrt javnih predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov za leto 2018

Izdano dovoljenje za nujne primere

Sadjarstvo | 28. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/rastlinska_pridelava/jablana_cvetovi.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/izdano-dovoljenje-za-nujne-primere-2018-02-28

Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek IMIDAN 50 WG

Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan

Davčno potrjevanje računov

Ekonomika in davki | 27. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_petidel/racuni_1.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/davcno-potrjevanje-racunov-2018-02-27

Uporaba vezane knjige računov dopustna tudi po 31. decembru 2017

Davčno potrjevanje računov

Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Ekološko kmetijstvo | 27. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/eko/ds_ekolosko_kmetovanje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/ekolosko-kmetovanje-za-bolj-zdravo-zivljenje-2018-02-27

Predsednik KGZS Zupančič: "Pomen in vrednost ekološke hrane lahko dvigujemo, če delujemo kot sistem."

Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva po letu 2020

Delo organov KGZS | 26. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/6_seja_sveta_kgzs.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prihodnost-preskrbe-s-hrano-in-kmetijstva-po-letu-2020-2018-02-26

6. seja članov sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva po...

Opozorilo vzorčnim kmetijam FADN

FADN knjigovodstvo | 26. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/opozorilo-vzorcnim-kmetijam-fadn-2018-02-26

Poročilo za leto 2017 je treba oddati najkasneje do 28. februarja 2018

Opozorilo vzorčnim kmetijam FADN

Garancije kot nova oblika podpor v PRP

Delo organov KGZS, Strokovni odbori | 23. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/polje_13.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/garancije-kot-nova-oblika-podpor-v-prp-2018-02-23

Finančni instrumenti v obliki garancij za ukrepe in podukrepe 4.2, 6.4 in 8.6

Garancije kot nova oblika podpor v PRP

Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 23. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/obrazec_za_porocanje.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/porocanje-o-doseganju-ciljev-za-ukrepe-prp-2017-2018-02-23

Rok za oddajo poročila je 31. marec 2018

Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 20...

Prošnja za spremembo obveznosti

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore | 23. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/prosnja-za-spremembo-obveznosti-2018-02-23

Navodilo za vlaganje prošenj za spremembo obveznosti za investicijske ukrepe PRP

Prošnja za spremembo obveznosti

Dvojna škoda zaradi podlubnikov

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 21. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gozdarstvo_lovstvo/zivali_0011.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/dvojna-skoda-zaradi-podlubnikov-2018-02-21

Zakon bo le delno omilil škodo zaradi nedavnih naravnih ujm

Dvojna škoda zaradi podlubnikov

Mladi kmetje so steber kmetijstva

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 16. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/mladi_kmetje_hoce.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/mladi-kmetje-so-steber-kmetijstva-2018-02-16

Že tretje srečanje mladih prevzemnikov potekalo v pričakovanju sprememb po letu 2020

Mladi kmetje so steber kmetijstva

FURS ugotovil napako pri izračunu

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala | 13. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/gospodarjenje/izpolnjevanje_obrazcev.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/furs-ugotovil-napako-pri-izracunu-2018-02-13

Obvestilo glede napake pri izračunu zavarovalne osnove za prispevke za socialno varnost

FURS ugotovil napako pri izračunu

Na 11. seji članov upravnega odbora KGZS

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 13. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/11_seja_uo_kgzs.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/na-11-seji-clanov-upravnega-odbora-kgzs-2018-02-13

O skupni kmetijski politiki po letu 2020

Na 11. seji članov upravnega odbora KGZS

Kmetje in lovci enotni: odvzem zveri je treba nemudoma povečati!

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo | 07. 02. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/organi_kgzs/om_zveri_oe_novagorica.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/kmetje-in-lovci-enotni-odvzem-zveri-je-treba-nemudoma-povecati-2018-02-07

Okrogla miza KGZS o škodi po volkovih in medvedih na Primorskem

Kmetje in lovci enotni: odvzem zveri je treba...

Vključitev v socialna zavarovanja za kmete

Zaposlitev in sociala | 24. 01. 2018

URL SLIKE:
https://www.kgzs.si/imagine_cache/news_figure_mailer/uploads/slike/novice_2018_prvi_del/kmetije_bodo_lahko_ponujale_tudi_celodnevno_varstvo_starejsih.jpg

URL NOVICE:
https://www.kgzs.si/novica/vkljucitev-v-socialna-zavarovanja-za-kmete-2018-01-24

Veste, kakšni so pogoji za vključitev v socialna zavarovanja, koliko znašajo prispevki ter kaj vse morate storiti za vključitev v zavarovanje?

Vključitev v socialna zavarovanja za kmete