Novice

Izberite kategorijo:
Stališče svetovalnih služb v kmetijstvu o evrop...
Pripombe KGZS na PKP7
Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020
Obvestilo za ekološke kmete
Položaj obupen, pričakujemo ukrepe
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživ...
Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP
Foto Pexels
Predstavitve razpisa 4.1: Ptuj, Nova Gorica, Lj...
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gos...
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Foto Pexels
Foto Pexels
Usposabljanje za pridobitev znanj s področja po...
Za martinovo
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.
Med upravičene naložbe šteje tudi nakup mehanizacije za stroje za prekladanje materialov.
Foto Pexels
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal
Vrtove bodo izbirali v kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt. (Foto: Davorin Tome)
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšan...
Agencija vinarje poziva k pravočasni predložitv...
Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hm...
Pomembno za vinogradnike!
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.

Dan koruze Jablje

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, | 04. 09. 2020
Dan koruze Jablje
Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laške...
Kar se tiče  izračuna katastrskega dohodka za sadjarstvo, bo KGZS predlagala dvig normiranih stroškov na 93 %.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.
Krizna destilacija in skladiščenje vina
Nov pravilnik o trženju materiala za vegetativn...
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročil...
Odkupna cena pšenice prenizka
OBVESTILO oljkarjem glede oljčne muhe
Kakšne rezultate reje je mogoče doseči brez silaže
Zelena trgatev
Ekološko zatiranje ameriškega škržatka
Oddaja vlog za prestrukturiranje in preusmerite...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta...
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Foto Pexels
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin
Bomo slovenski zelenjadarji še pridelovali  zel...
Etiketa - osebna izkaznica vina
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Sprejet odlok o nadomestilu izpada dohodka v pr...
Foto Pexels

Vino in zdravje

JSKS, Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 28. 04. 2020
Foto Pexels
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila z...
Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KA...
Posledice aprilske suše na kmetijskih rastlinah
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Tehnološka navodila za pridelavo fižola
Letom se vlogi za sredstva in izjava o posaditvi vinograda (zahtevek za sredstva), oddata izključno elektronsko.
Odgovorno kmetovanje daje mnoge možnosti varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete, ki je zagotovilo za stabilnost ekosistemov.
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Mešan posevek kolerabice in solate (foto: Igor Škerbot)
Foto Miha Meško
Poziv za delo na kmetijah
Foto Miša Pušenjak
Mikrorazpršilci v posevku čebule (foto: N. Pelko)
Foto Pexels
Foto Pexels
Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Foto MKGP
Foto Pexels
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Informacija glede sezonske delovne sile
Foto Pexels
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in g...
Nov proračun za šolsko shemo EU
Spomladanska oskrba žit
Prodaja sadik okrasnih rastlin
Priprava travne ruše na novo rastno sezono
Dobro je poznati svojo zemljo
Oljna ogrščica in ozimna žita

Analiza tal

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 28. 03. 2020
Analiza tal
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naroč...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pre...
Ukrepi po spomladanski pozebi
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sad...
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS
Zelenjavna veriga nadaljuje z delom
Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo
Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogra...
Skriti zakladi naših kmetij –  stare sorte kmet...
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Obvezni prispevek za promocijo
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
26. sadjarski dnevi Posavja
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij...
Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih p...
V novem letu po nova znanja