Novice

Izberite kategorijo:
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 203...
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Foto Pexels
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin
Bomo slovenski zelenjadarji še pridelovali  zelenj...
Etiketa - osebna izkaznica vina
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Sprejet odlok o nadomestilu izpada dohodka v proiz...
Foto Pexels

Vino in zdravje

JSKS, Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 28. 04. 2020
Foto Pexels
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila za h...
Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KABUK...
Posledice aprilske suše na kmetijskih rastlinah
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Tehnološka navodila za pridelavo fižola
Letom se vlogi za sredstva in izjava o posaditvi vinograda (zahtevek za sredstva), oddata izključno elektronsko.
Odgovorno kmetovanje daje mnoge možnosti varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete, ki je zagotovilo za stabilnost ekosistemov.
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Mešan posevek kolerabice in solate (foto: Igor Škerbot)
Foto Miha Meško
Poziv za delo na kmetijah
Foto Miša Pušenjak
Mikrorazpršilci v posevku čebule (foto: N. Pelko)
Foto Pexels
Foto Pexels
Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Foto MKGP
Foto Pexels
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Informacija glede sezonske delovne sile
Foto Pexels
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Nov proračun za šolsko shemo EU
Spomladanska oskrba žit
Prodaja sadik okrasnih rastlin
Priprava travne ruše na novo rastno sezono
Dobro je poznati svojo zemljo
Oljna ogrščica in ozimna žita

Analiza tal

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 28. 03. 2020
Analiza tal
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Ukrepi po spomladanski pozebi
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS
Zelenjavna veriga nadaljuje z delom
Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo
Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogradni...
Skriti zakladi naših kmetij –  stare sorte kmetijs...
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Obvezni prispevek za promocijo
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
26. sadjarski dnevi Posavja
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
V novem letu po nova znanja