Novice

Izberite kategorijo:
Naročite se na obvestila za pravočasno in pravi...
RAZPIS: za tehnološke posodobitve namakalnih si...
Kmetje in njihove zadruge že drugo leto zapored...
RAZPISA: Na dveh javnih razpisih 15 milijonov e...
RAZPIS: Za naložbe v izvedbo agromelioracij na...
Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri o...
Solatka, peteršiljček, korenček, mogoče še kaj?
Pravilnik o izjemah glede tržnih standardov za...
Kadar je vodja odličen in ekipa usklajena, se z...
O lokalni oskrbi z zelišči ter maku in konoplji
RAZPISA: za ureditev trajnih nasadov
Roman Žveglič, predsednik KGZS in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije
Predstavitev razpisa: izvedba agromelioracij na...
Skupna seja SO za zelenjadarstvo, SO za sadjars...
Tiskovna konferenca -- napoved festivala
RAZPIS: Za izgradnjo namakalnih sistemov
Predstavitev intervencij IRP 24 in IRP 30
Škodo utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki
Odprti so razpisi za NPK
Ukrepajmo pred morebitno pozebo
RAZPIS: Sredstva za agromelioracije na kmetijsk...
Foto: arhiv Kmetijskega inštituta Slovenije
Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto...
Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev
Janez Pirc, direktor KGZS; Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije; Martin Žbogar, Zveza slovenske podeželske mladine; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije; Dr. Martina
Foto: Pexels
Podaljšanje roka za prijavo
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Podeželje v mestu Ljubljana 2024 – vabimo k sod...
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Izjava predstavnikov kmetijskih organizacij po pogajnjih.
Sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2024
Gradnja vodnih zadrževalnikov
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2024
Prva redna skupščina Združenja hribovskih in go...
Nova vinska kraljica Slovenije je Sanja Ferjančič
Rok za odprodajo in uporabo zalog FFS, ki vsebu...
Pavšaln a višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar.
Za izpad dohodka oprostitev plačila dohodnine ni možna – veljajo enaka pravila kot do sedaj
RKG letos ne bo dostopen v februarju.