Novice

Izberite kategorijo:
Skupna stališča glede predloga nove evropske zakon...
Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti naravn...
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškeg...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen en...
Priložnost za poljedelce
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje r...
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi zelen...
Za odpravo odločb, stroške odvoza sadre naj prevza...
Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za lastn...
Ocena škode po neurju s točo v Pomurju še poteka
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standardo...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadja i...
Nova predsednica odbora je Alenka Marjetič Žnider (druga z desne) iz Zadružne zveze Slovenije.
Foto Pexels
Sodobne tehnologije v vinogradništvu
Vabljeni na Dan sadjarsko vinogradniške tehnike
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
Izbrana kakovost (IK) za žita se pripravlja že štiri leta in člani odbora pričakujejo, da se bo postopek čimprej končal.

Spremembe pri prahi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, | 11. 04. 2022
Spremembe pri prahi
Košnja ali mulčenje naj bosta opravljena čim bolj zgodaj zjutraj ali čim bolj pozno zvečer, ko na cvetoči podrasti še ni ali ni več opraševalcev.
3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih...
Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziran...
Paradižnik ogroža nov virus
Nujne zakonske spremembe za več krme
Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji
Posledice zimske suše in nizkih temperatur v marcu...
Foto: Pomurski sejem
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Foto Pexels
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemo...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljne...
27. sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2022
Usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj NPK
Travniki Nature 2000 na kvizu »Mladi in kmetijstvo...
Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki...
V začetku februarja se je začela zimska rez v triletnih nasadih jablan Bonita, demonstracija rezi je bila izvedena v Artičah med vztrajnim sneženjem.
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plače...
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnja...
Foto Pexels
Razpis: za obratna sredstva – odprava posledic poz...
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...