Eknjižnica - strokovna gradiva

Leto:

Vrsta gradiva:

Oblika Naslov Datum Zavod
Tehnološko navodilo - skladiščenje zelenjave 27. 03. 2024 Zbornični urad
Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 14. 09. 2023 Zbornični urad
Navodila za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 14. 09. 2023 Zbornični urad
Cenik za škodo po zavarovanih vrstah 24. 02. 2023 Zbornični urad
Jabolko Bonita 21. 10. 2022 Zbornični urad
Poletno cepljenje sadnih dreves, ploščičasta okulacija 29. 07. 2022 Zavod Celje
Poletno cepljenje sadnih dreves, T - okulacija 29. 07. 2022 Zavod Celje
Obrezovanje stare češnje poleti 12. 07. 2022 Zavod Celje
Obrezovanje češnje poleti 28. 06. 2022 Zavod Celje
Konoplja v prehrani 30. 05. 2022 Zavod Maribor
Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce-rastline 20. 04. 2022 Zavod Celje
Spomladansko cepljenje sadnih dreves za lub 31. 03. 2022 Zavod Celje
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno kljub naraščanju cen gnojil 10. 03. 2022 Zbornični urad
Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku - starost več... 08. 03. 2022 Zavod Celje
Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku 08. 03. 2022 Zavod Celje
Aktualne informacije_februar 2022 18. 02. 2022 Zavod Novo mesto
Obnova travne ruše poškodovane po divjih prašičih 18. 02. 2022 Zbornični urad
Nega vina spomladi in nekatere tolerantne sorte vinske trte 27. 01. 2022 Zavod Novo mesto
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022 26. 01. 2022 Zbornični urad
Poskusimo zmanjšati zanašanje škropilnega oblaka 13. 01. 2022 Zavod Novo mesto
Domače sadno žganje 09. 12. 2021 Zavod Novo mesto
Prikaz apnenja travinja in njiv 17. 11. 2021 Zavod Celje
Obrazec za prijavo škode komisiji 2020 20. 09. 2021 Zbornični urad
Obrazec za prijavo škode upravljavcu lovišča 2020 20. 09. 2021 Zbornični urad
Svežost sadja in zelenjave - kako jo prepoznamo 31. 08. 2021 Zbornični urad
Pridelva vrtnin za potrebe lokalne samooskrbe v občini Bohinj 27. 08. 2021 Zavod Kranj
Priprava na trgatev 2021 26. 08. 2021 Zavod Novo mesto
Dan tehnike 2021 - okolju prijazna pridelava grozdja 03. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Pridelava, sušenje in krmljenje s senom 15. 04. 2021 Zbornični urad
Predstavitev posledic pozebe april 2021 09. 04. 2021 Zbornični urad
Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021 14. 03. 2021 Zavod Novo mesto
Priporočene sortne liste koruze 2021 11. 03. 2021 Zbornični urad
Gnojenje vinske trte in stabilizacija čiščenja vina 12. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021 09. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Aktualne informacije_februar 2021 02. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev ekološke kmetije Dolenc za usposabljanje EK 2021 25. 01. 2021 Zavod Ljubljana
Predstavitev ekološke kmetije Kašnik za usposabljanje EK 2021 25. 01. 2021 Zavod Ljubljana
Rez vinske trte ter bolezni in napake vina 20. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Preusmeritev v ekološko kmetovanje 14. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Zakaj pijemo najboljše jabolčne sokove? 14. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Organska snov v tleh v zelenjadarstvu 23. 12. 2020 Zbornični urad
Ohranitveno kmetijstvo 15. 12. 2020 Zbornični urad
Paša konj 15. 12. 2020 Zbornični urad
Pridelava ječmena 11. 12. 2020 Zbornični urad
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije 01. 12. 2020 Zbornični urad
Setev ozimnih žit 04. 11. 2020 Zavod Ptuj
Farminar "Predelava sadja 2020 - predelava jabolk v jabolčni sok" 15. 09. 2020 Zavod Novo mesto
Priprave na trgatev 2020 15. 09. 2020 Zavod Novo mesto
Letina 2020 - smernice in posebnosti pri kletarjenju 10. 09. 2020 Zavod Maribor
IWMPRAISE delavnica na dnevu koruze, Jablje 09. 09. 2020 Zavod Ljubljana
Dan koruze 2020 09. 09. 2020 Zavod Ljubljana
Esca vinske trte 03. 09. 2020 Zavod Maribor
Pritlikave ovce pasme ouessant v biodinamičnem vinogradu 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Naravni hormon za ukoreninjanje rastlin 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Pomanjkanje kalcija pri vrtninah 14. 07. 2020 Zavod Maribor
Sajenje zelja 10. 07. 2020 Zavod Ljubljana
LAS s CILjem - Inovativne rešitve s področja priprave videogradiva in ob... 07. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Protiinsektne mreže 01. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Strniščna obdelava 01. 07. 2020 Zbornični urad
Kako ravnati s slamo 01. 07. 2020 Zbornični urad
Poletna brazda 01. 07. 2020 Zbornični urad
Dan žit 2020 29. 06. 2020 Zavod Maribor
Vinski letnik 2019 26. 06. 2020 Zavod Maribor
Dan žit - spletni seminar 16. 06. 2020 Zavod Ljubljana
Okopavanje koruze 11. 06. 2020 Zavod Maribor
Dan žit - voden ogled makroposkusov 10. 06. 2020 Zavod Ljubljana
Vinski letnik 2019 - napovednik 09. 06. 2020 Zavod Maribor
Česnova muha 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Vzgoja sadik zelenjave 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Priprava tal pred sajenjem plodovk v rastlinjakih 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Pridelava špargljev 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Zračnost vinske trte 28. 05. 2020 Zavod Maribor
Pletev vinske trte 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Kapusova muha 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Kako najti ustrezne pripravke za varstvo rastlin (fito info) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za gluhe in naglušne) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zadnje dognojevanje ter zatiranje bolezni klasa in škodljivcev v žitu 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Hitri rastlinski test 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Ekološka pridelava soje 20. 05. 2020 Zbornični urad
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Natalija Pelko 20. 05. 2020 Zbornični urad
Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodovnik Plevnik 04. 05. 2020 Zbornični urad
Pogoji za prodajo vina, Tadeja Vodovnik Plevnik 28. 04. 2020 Zbornični urad
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila za hmelj 24. 04. 2020 Zbornični urad
Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti 22. 04. 2020 Zbornični urad
Spomladansko namakanje jagod 22. 04. 2020 Zbornični urad
V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov 22. 04. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo fižola 22. 04. 2020 Zbornični urad
Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 2020 17. 04. 2020 Zbornični urad
Zatiranje plevelov v koruzi 17. 04. 2020 Zbornični urad
Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine 17. 04. 2020 Zbornični urad
Pridelava zelenjave prek celega leta 17. 04. 2020 Zbornični urad
Stekleničenje vina 17. 04. 2020 Zbornični urad
Sajenje špargljev 16. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Porova zavrtalka 16. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk 16. 04. 2020 Zbornični urad
Spomladanska dela v vinogradu 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Namakanje - 2. del 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Namakanje - 1. del 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zraka, kako naprej? 15. 04. 2020 Zbornični urad
Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi 15. 04. 2020 Zbornični urad
Dognojevanje žit 06. 04. 2020 Zavod Ptuj
Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone sorte 06. 04. 2020 Zbornični urad
Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju 06. 04. 2020 Zbornični urad
Skrb za ohranitev kakovosti vina 06. 04. 2020 Zbornični urad
Spomladanska oskrba posevkov 31. 03. 2020 Zbornični urad
Priprava travne ruše na novo rastno sezono 28. 03. 2020 Zbornični urad
Dobro je poznati svojo zemljo 28. 03. 2020 Zbornični urad
Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje 28. 03. 2020 Zbornični urad
Analiza tal 28. 03. 2020 Zbornični urad
Predstavitev trosilnika gnojil z GPS sistemom 09. 03. 2020 Zavod Ptuj
Prezimni posevki - farminar 18. 02. 2020 Zavod Ptuj
Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze 06. 02. 2020 Zbornični urad
Tehnologija pridelava oljnih buč 05. 02. 2020 Zbornični urad
FARMINAR - ZIMSKA REZ VINSKE TRTE 2020 30. 01. 2020 Zavod Novo mesto
Dvojni tuneli in pomen dobre zasnove posevkov 24. 01. 2020 Zavod Celje
Pozimi je doma pridelana zelenjava še posebej dobrodošla 23. 01. 2020 Zavod Celje
Osnovne snovi v varstvu rastlin 22. 01. 2020 Zavod Celje
Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019 26. 09. 2019 Zbornični urad
Orehova muha, travništvo in govedoreja 14. 07. 2019 Zavod Celje
Pomen ukrepov za krepitev rastlin 26. 06. 2019 Zavod Celje
Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme 10. 05. 2019 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo solatnic 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo mešanic detelj in trav 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo fižola 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološki list - naprava hmeljišča 20. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnologija pridelave zelja 13. 11. 2018 Zbornični urad
Tehnologija pridelave cvetače 13. 11. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo v sadjarstvu 13. 11. 2018 Zbornični urad
Obnova vinogradov 2018 11. 10. 2018 Zbornični urad
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode... 11. 09. 2018 Zbornični urad
Invazivne rastline v kmetijstvu 2018 11. 09. 2018 Zbornični urad
Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje vinske trte in pogoji za pri... 03. 09. 2018 Zbornični urad
Sortni izbor krompirja 2018 11. 08. 2018 Zbornični urad
Tehnologija pridelave sladkorne pese 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za omilitev posledic pomladanske suše 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja, zelenjave, grozdja i... 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja 13. 11. 2017 Zbornični urad
Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in maka 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo ameriških borovnic 2017 06. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave industrijske konoplje 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave ajde 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila Nizek fižol 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave solate 2017 06. 04. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017 05. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave radiča 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehrani živali 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017 11. 02. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave endivije 2017 06. 02. 2017 Zbornični urad
Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju potrošnika 2017 11. 01. 2017 Zbornični urad
Industrijska konoplja - rastlina tisočerih možnosti 2016 11. 08. 2016 Zbornični urad
Pridelava čebule 13. 11. 2015 Zbornični urad
Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše 13. 11. 2015 Zbornični urad
Neprezimni medonosni posevki 13. 11. 2015 Zbornični urad
Ozelenitev njivskih površin 13. 11. 2015 Zbornični urad
Setev rastlin za podor 13. 11. 2015 Zbornični urad
Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnojili 13. 11. 2015 Zbornični urad
Talni škodljivci v pridelavi poljščin 13. 11. 2014 Zbornični urad
Pšenična trda (smrdljiva) snet 13. 11. 2014 Zbornični urad
Ukrepi za izboljšanje travne ruše 13. 11. 2014 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo špargljev 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnologija pridelave oljnih buč 13. 11. 2013 Zbornični urad
Lucerna 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnologija pridelave čebule 13. 11. 2013 Zbornični urad
Česen 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnologija pridelave sončnice 13. 11. 2012 Zbornični urad
Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku 13. 11. 2012 Zbornični urad