Novice

Izberite kategorijo:
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnic...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske p...
Optimizacija pridelave hmelja
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Obveznosti vinogradnikov in vinarjev
Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate
Zelenjavna veriga o aktualnih temah
O ozelenitvi njivskih površin na delavnici
Obvezno odstranjevanje ambrozije
Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nu...
O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodlji...
Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh
Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenja...
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka
Izzivi pred novo žetvijo pšenice
Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.
Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin
Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan