Novice

Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprem...
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPO...
V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in pro...
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana ka...
Lombergarjevi dnevi
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo r...
MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
Četrto srečanje mladih kmetov
Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in vina
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepr...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za m...
Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)
Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede leto...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške p...
Dopolnitve zbirnih vlog
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Previdnost pri nakupu zelenjave
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Prispevek za promocijo za sektor pridelave in p...
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Na seji so soglasno podprli predlog, da pridelovalci žit vstopijo v program promocije in shemo izbrana kakovost.
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložno...
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Že 91. vinarski tečaj
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadni...
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovsk...
Posvet o češnji 2019
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipe...
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnim...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in tržen...
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodar...
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje k...
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev...
Novi izzivi v agronomiji
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podež...
Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. fe...
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja pod...