Novice

Izberite kategorijo:
Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in...
Izdajanje odločb za OMD v teku
Natura 2000 in kmetijstvo
Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano up...
Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofin...
36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja:...
Vabljeni na Lombergarjeve dneve
Skupna seja odborov za poljedelstvo, sladkorno...
Več pozornosti zelenjadarstvu
Foto: MKGP
V pričakovanju javne razprave o strateškem načrtu SKP 2023-2027.
Podaljšan rok za prijavo škode po pozebi
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal
Do 27. oktobra je čas za oddajo vloge: finančna...
Na okrogli mizi sta sodelovala tudi predsednik KGZS Roman Žveglič in direktor KGZS Janez Pirc
RAZPIS: Štirje milijoni evrov za namakanje
Na novinarski konferenci o slabih razmerah v slovenskem kmetijstvu
Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato se želi s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem pri stabilni proizvodnji slovenske hrane.
RAZPIS: Več kot 1,1 milijona evrov za začetno d...
RAZPIS: za odpravljanje zaraščanja
Vabilo na usposabljanje o konoplji
RAZPIS: sredstva za izvedbo agromelioracij na k...
Posvet rejcev drobnice
Pridelava zelenjave v SKP po 2023 premalo podprta
Več dela za manj denarja EU
Odprte možnosti za pridobitev nepovratnih sreds...
Foto Pexels
Delavnica o diverzifikaciji na podeželju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmet...
Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu...
Na razpisu A1 so na voljo tudi posojila za nakup novih ali rabljenih kmetijskih strojev in opreme.
Uradni postopek od pozebe do povrnitve škode traja kar nekaj časa
Pri podpisu izjave o skupnem sodelovanju vinogradnikov in vinarjev
Ukrepi za izkoreninjenje virusa rjave grbančavo...
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov...
59. dan hmeljarjev
Strokovno srečanje o  robotizaciji in avtonomno...
Po ogledu škode v Savinjski dolini
Foto: Tri poti, en cilj, Evropska komisija
Ob podelitvi priznanja (od leve): Rok Sedminek, član sveta KGZS, evropski poslanec Franc Bogovič, generalni sekretar ELO Thierry De L'Escaille, prejemnik Zvone Černelič, predsednik KGZS Roman Žveglič in vodja JSKS na KGZS - Zavodu Celje Vesna Čuček.
Visoke temperature in pomanjkanje padavin že povzročajo težave v kmetijstvu
Letno srečanje gorenjskih agrarnih skupnosti (foto: Tatjana Grilc)
Irena Friškovec, specialistka za hmeljarstvo KGZS – Zavoda Celje Foto: Vesna Čuček
Družina Kukenberger vas vabi na dan odprtih vrat
Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovars...
Vabilo na demonstracijo na kmetiji in dan odprt...
Finančna pomoč pridelovalcem jedilnega krompirja
Vabljeni na 3. konferenco ob svetovnem dnevu va...
Tudi hmelju pretijo virusi
Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno...
Povabilo mestne občine Kranj lokalnimm pridelov...
Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)sogla...
Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrt...
Setev poljin, ki medijo, je koristna za čebelarje, kmete in rodovitnost tal.
O prioritetah pri delu odbora v tem mandatu
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo...
Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort
Nujno povečati obnovo vinogradov
Za več vpliva na zemljiško politiko
Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina i...
Le hitra pomoč je lahko učinkovita
Za manj nesreč na kmetijah
Začel delovati nov strokovni odbor
Evropska komisija zaščitila Slovensko potico
Pravočasno pridobite dovoljenja za izgradnjo na...
Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta...
Z novimi ukrepi  SKP se bo po mnenju članov odbora samooskrba s hrano v Sloveniji še poslabšala.
foto: Tatjana Pevec
V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila...
Prvi ogledi posledic škod po pozebi
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za ze...
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Nikoli dokončana tema zavarovanj v kmetijstvu
Foto Pexels
Letošnja pozeba je hujša od vseh prejšnjih, saj so se temperature spustile v nekaterih trajnih nasadih, več dni krepko pod lediščem, v ekstremnih primerih tudi pod -10 stopinj Celzija. (Foto: Damijan Vrtin)
Priporočila pred in po pozebi
Pridelava, sušenje in krmljenje s senom
Mladi kmetje imajo možnost pridobiti nova znanja
Foto Pexels
Vlada odobrila finančno nadomestilo v proizvodn...
Vprašalnik o konoplji
Foto Pexels
Vlada odobrila finančno nadomestilo pridelovalc...
Informacija o objavi javnih razpisov za pred-fi...
Objava odlokov zaradi izpada dohodka v proizvod...
Foto Pexels
Seminar o tem, kako se da z zelišči in začimbami tudi zaslužiti
Kaj je optimalna rez za Bonito so člani partnerstva danes usklajevali v sodelovanju s sadjarskim strokovnjakom profesorjem Francijem Štamparjem na posestvu gospoda Antona Koršiča v Artičah.
V Uradnem  listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajan...
Seznam prepovedanih FFS na VVO I v letu 2021
Tokratno seznanjanje s potekom vnosa zbirnih vlog je potekalo v celoti na daljavo.
Foto Pexels
Kakšen bo krompir v prihodnje?
Kako strategijo Evropske unije za kmetijstvo in...